27 juni 2016:

Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/man-48-jaar-met-al-20-jaar-chronische-lymfatische-leukemie-cll-weigert-chemo-en-bereikt-een-langdurige-en-duurzame-remissie-na-behandeling-met-epigallocatechin-3-gallate-een-extract-van-groene-thee.html

Ik heb op een vraag van Liliane een recactie geplaatst bij de informatie in dit artikel. Voor het volledige studierapport:  Clinical effects of oral green tea extracts in four patients with low grade B-cell malignancies  moet nog steeds betaald worden.

2 augustus 2012: lees ook bijdragen van Annemie en Vlindertje onderaan artikel in reacties.

Informatie over ibrutinib staat hier: https://kanker-actueel.nl/NL/tyrosine-kinase-btk-remmer-pci-32765-zorgt-voor-opmerkelijk-langere-ziektevrije-tijd-met-veel-minder-bijwerkingen-bij-patienten-met-recidief-van-cll.html

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

19 april 2010: abstract toegevoegd onderaan

23 december 2005: Bron: BBC news, met dank aan Frank.

Een groene thee extract zorgt voor zeer opmerkelijke remissie in kleine studie bij vier leukemie patiënten met CLL = Chronische Lymfatische Leukemie. Dire van de vier deelnemende patiënten kwamen aantoonbaar en duidelijk in remissie binnen enkele maanden gebruik van het groene thee extract en de vierde verbeterde licht en verkreeg in ieder geval stabiele ziekte, maar bij deze vierde werd de verbetering niet als significant gezien. Deze studie is uitgevoerd aan de Mayo kliniek waar al eerder dierproeven gedaan zijn met groene thee extract bij o.a.leukemie maar ook bij prostaatkanker. Hier een artikel van BBC news over deze studie dat we voor u volledig en zo correct en letterlijk mogelijk vertaalden.

Groene thee extract toont zich "hulp bij kanker".

Een groene thee extract kan kankerpatiënten met een bepaalde vorm van leukemie helpen, toont een studie aan. Aan de thee, ontdekt in China bijna 5000 jaar geleden, worden al veel langer medicinale kwaliteiten toegeschreven. Maar een onderzoeksteam van de Mayo kliniek uit de USA vindt nu in een studie dat het ook de lichamelijke conditie van kankerpatiënten met Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) kan verbeteren.
Experts vinden de studie gepubliceerd in het Leukaemia Research journal interessant maar meer onderzoek is nodig en gewenst. Chronische Lymfatische Leukemie (CLL) is een bloed en beenmergkanker dat de witte bloedlichaampjes aantast en is de meest algemeen voorkomende vorm van leukemie met bijna 3000 nieuw gediagnosteerde patiënten per jaar in Groot Brittanië - meestal voorkomend bij mensen boven de 60 jaar. Het wordt chronsiche leukemie genoemd omdat de groei langzamer is dan bij acutre leukemie en mensen met CLL jaren lang met de ziekte kunnen leven. Omdat er echter geen genezing is tegen CLL hebben doktoren traditioneel niet ingegrepen in het vroege stadium van de ziekte om te kijken hoe de ziekte zich zou ontwikkelen voordat overgegaan zou worden naar traditionele vormen van behandelen met o.a. chemotherapie.

Maar de Mayo kliniek besloot groene thee uit te proberen bij CLL patiënten omdat laboratorium onderzoek in 2004 had uitgewezen dat groene thee leukemie cellen doodt. Vier CLL patiënten werden behandeld met groene thee extract, welke epigallocatechin gallate bevat, een antioxidant die bekend staat als een bestrijder van kankercellen.
| Binnen een paar maanden de artsen realiseerden zich dat drie van de vier patiënten een remissie lieten zien van hun kanker. De vierde toonde ook een lichte verbetering maar dit werd als niet significant gezien.

Auteur van de studie Tait Shanafelt zegt: " Aan groene thee wordt al lang gedacht het te gebruiken als preventie van kanker. Het is opwindend dat deze studie nu ook hoop geeft voor CLL patiënten. "De ervaringen van deze individuele deelnemers verschaft de suggestie dat onze eerder gepubliceerde laboratorium onderzoeksresultaten eigenlijk vertaald kunnen worden in klinische effecten voor patiënten met deze ziekte". Maar hij waarschuwt dat er meer onderzoek nodig is om bewijzen te verkrijgen op grotere schaal en of er geen bijwerkingen kunnen optreden. Ken Campbell, klinisch informatie beambte van het Leukaemia Research Fund, zegt: "De bevindingen zijn interessant maar we kunnen nu nog niet zeggen of dit een nieuwe vorm van behandelen is voor kanker." We moeten op grotere schaal gerandomiseerd onderzoek doen om te kijken of de bevindingen dan ook standhouden." Bron: BBC news

Green tea extract 'is cancer aid'

A green tea extract may help patients with a form of leukaemia, a study says. The tea, discovered in China nearly 5,000 years ago, has long been thought to have health benefits. But the team from the Mayo Clinic in the US found it appeared to improve the condition of four patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL). Experts said the Leukaemia Research journal study was interesting but more research was needed.

CLL is a blood and bone marrow cancer which affects white blood cells and is the commonest type of leukaemia with over 3,000 new cases - mainly in the over 60s - diagnosed each year in the UK. It is called chronic leukaemia because it progresses more slowly than acute leukaemia with some patients living for decades with the disease. As there is no known cure, doctors have traditionally not intervened in the early stages of the disease to see how it develops, before moving on to traditional forms of cancer treatment such as chemotherapy. But the Mayo researchers decided to try green tea after a test tube study in 2004 showed it killed leukaemia cells.

Four CLL patients being treated at the clinic took green tea extract tablets containing epigallocatechin gallate, an antioxidant thought to fight cancer cells.

Doctors
Within a few months, doctors realised that three out of four patients were showing signs of the cancer regressing. The fourth patient also showed a slight improvement, but it was not judged to be clinically relevant. Report author Tait Shanafelt said: "Green tea has long been thought to have cancer-prevention capabilities. It is exciting that research is now demonstrating this agent may provide new hope for CLL patients. "The experience of these individuals provides some suggestion that our previously published laboratory findings may actually translate into clinical effects for patients with this disease." But he warned more research was needed to prove the findings on a larger scaled and whether there were any side effects. Ken Campbell, clinical information officer at the Leukaemia Research Fund, said: "The findings are interesting, but we cannot say yet this is a new treatment for cancer. "We need to carry out a large scale, controlled trial to see if the findings hold true."

Hier het abstract van de studie waarover de BBC berichtte:

Leuk Res. 2006 Jun;30(6):707-12. Epub 2005 Dec 1.

Clinical effects of oral green tea extracts in four patients with low grade B-cell malignancies.

Shanafelt TD, Lee YK, Call TG, Nowakowski GS, Dingli D, Zent CS, Kay NE.

Mayo Clinic College of Medicine, Division of Hematology, Mayo Clinic, 200 First Street SW, Rochester, MN 55905, USA. Shanafelt.tait@mayo.edu

Comment in:

 

Abstract

Green tea or its constituents have long been touted as a health promoting substance including claims it may have cancer prevention properties. We previously reported the in vitro ability of one tea polyphenol, epigallocatechin gallate (EGCG), to induce apoptotic cell death in the leukemic B-cells from a majority of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL). After the publication of our findings many patients with CLL and other low grade lymphomas began using over-the-counter products containing tea polyphenols despite the absence of evidence to suggest clinical benefit, definition of possible toxicities, or information on optimal dose and schedule. We have become aware of four patients with low grade B-cell malignancies seen in our clinical practice at Mayo Clinic who began, on their own initiative, oral ingestion of EGCG containing products and subsequently appeared to have an objective clinical response. Three of these four patients met criteria for partial response (PR) by standard response criteria. Although spontaneous remission/regression is occasionally observed in individuals with low grade B-cell malignancies, such events are rare. Several patients presented here had documented steady clinical, laboratory, and/or radiographic evidence of progression immediately prior to initiation of over-the-counter green tea products and then developed objective responses shortly after self-initiating this therapy. Such anecdotes highlight the need for clinical trials of tea polyphenols to define the optimal dosing, schedule, toxicities, and clinical efficacy before widespread use can be recommended. An NCI sponsored phase I/II trial of de-caffeinated green tea extracts for patients with asymptomatic, early stage CLL opened at Mayo Clinic in August 2005.

PMID: 16325256 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

9 Reacties op "CLL - Chronische Lymfatische Leukemie: Groene thee extract zorgt binnen enkele maanden voor significante remissie bij CLL patienten (Chronische Lymfatische Leukemie) . Drie van de vier kwamen in remissie, de vierde hield stabiele ziekte."

 • e.valstar :
  Zie PMID 19470922 : bij 33 patienten verbeterden er 26 ; bij de hoogste dosis EGCG waren dat er 5 van de 6.Dit artikel is vrij ter inzage. uiteraard zijn er meer stoffen, waarvan sommige een goede interactie met EGCG hebben ;ik heb met EGCG ook al zeker 3 verbeteringen gezien
 • Tim :
  Chronische lymfatische leukemie is weliswaar een kwaadaardige bloedziekte, maar bij veel patiënten verloopt de ziekte zó chronisch, dat de patiënt niet overlijdt aan deze ziekte, maar aan optredende complicaties. Bij deze vorm van leukemie, is net als bij andere vormen van leukemie, het erfelijk materiaal in een cel in het beenmerg beschadigd geraakt en deze cel kan daardoor blijven delen. De beschadigingen, die optreden kunnen heel verschillend van aard zijn. Het soort beschadiging bepaalt hoe agressief de ziekte verloopt.
  Veel patiënten zullen dan ook niet overlijden aan de leukemie maar aan complicaties, zoals infectieziekten.

  Zoek uit waarom de cel in beenmerg beschadigd wordt dan weet u de oplossing voor een genezing.
 • Annemie Van Poucke :
  Hallo,
  sorry,in English now:
  I have CLL, just constated last week.
  How may green tea do you have to drink, and which kind of green tea? bio?
  Is 'overdosis' possible?

  And do you also know other alternative methods against CLL? acupuncture? homeopathie?....
  Nice regards,
  Annemie
 • Annemie Van Poucke :
  Hallo,
  er is onlangs CLL bij mij vastgesteld. Onderzoek zegt: niets alarmerend, wel opvolgen.
  Ik lees dat groene thee een verdere verhoging van lymfocyten kan afremmen. Althans, ondervonden bij een 4-tal patiënten.
  Over welke hoeveelheid groene thee gaat het dan? en welke soort? wellicht losse bio-groene?
  Mvg,
  Annemie
  • Liliane van der Linden :
   Beste Vlindertje,
   Reeds jaren lijd ik aan CLL...Toen ik het verdict hoorde heb ik een week lang zitten wenen ! Na om de 6 maanden naar de hematoloog te gaan, zei hij onlangs dat er een nieuwe remedie -lichte chemokuur- bestond, waar ik enkele jaren goed zou zijn, maar ja, de cll komt wel terug! Ik ben nogal een bange van aard en sta er wat wantrouwig tegenover....is het geen proef? enz, enz... ik voel me ook vaak zo moe, is dat normaal ? De hematoloog zei me "als die vermoeidheid niet weggaat is het een andere oorzaak" (het is wel degelijk CLL) Nu las ik over die Groene Thee! Is dat in poedervorm? Ik zou het apprecieren moest ik een woordje uitleg krijgen van U ! Alvast bedankt, Liliane
   • kees :
    Beste Liliane,

    Ik weet niet of Vlindertje nog artikelen leest op kanker-actueel. Maar misschien kan dit u iets verder helpen?

    Een mooi studierapport over groene thee bij uw vorm van CLL is deze case studie: A Case of Complete and Durable Molecular Remission of Chronic Lymphocytic Leukemia Following Treatment with Epigallocatechin-3-gallate, an Extract of Green Tea: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4739749/

    En dit is zonder reclame te maken. Maar groene thee, (onder de naam Epigallocatechin-3-gallate) zoals onderzocht in deze studie is overal wel in capsules te verkrijgen. Ik durf niet te zeggen of de natuurapotheek die ook levert, ik denk het wel, maar u zou bij hun eens kunnen informeren. De apotheker is een integer mens en weet heel veel over natuurlijke middelen. U zou dus ook kunnen vragen of er nog meer is dan groene thee extracten voor uw vorm en stadium van ziekte. http://www.natuurapotheek.com/index.php Zij kunnen veel producten die producenten aanbieden leveren tegen soms zelfs een korting op de adviesprijs.

    Mocht u meer willen weten dan kunt u mij wel een e-mailo sturen: redactie@kanker-actueel.nl

    Met vriendelijke groeten, kees braam
    webmaster www.kanker-actueel.nl
  • vlindertje :
   Annemie bij studies wordt een extract gebruikt van groene thee waarbij de werkzame stof epigallocatechin gallate, gegeven meestal samen met quercetine, vele malen sterker is dan wat je kunt halen uit een kop groene thee zelf. Voor zelf groene thee drinken worden de Japanse soorten meestal aangeraden.

   Interessant is deze studie over groene thee: Detailed Analysis of Apoptosis and Delayed Luminescence of Human Leukemia Jurkat T Cells after Proton Irradiation and Treatments with Oxidant Agents and Flavonoids bron: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3397210/ Je zou je behandelend arts de onderzoekers kunnen laten mailen voor gedetailleerdere informatie.

   Voor CLL zou je je ook kunnen richten op Ibrutinib dat vorig jaar als een absolute doorbraak werd bestempeld bij CLL. Op deze site staan daarover enkele artikelen: http://kanker-actueel.nl/NL/tyrosine-kinase-btk-remmer-pci-32765-zorgt-voor-opmerkelijk-langere-ziektevrije-tijd-met-veel-minder-bijwerkingen-bij-patienten-met-recidief-van-cll.html

   Sterkte met alles, Vlindertje
   • angelika :
    Ik gebruik de green tea extract capsules van Holland & Barret, de hoogste dosering. Ik moet half november opnieuw bloed prikken, ben reuze benieuwd
    • Herti :
     Dag aan iedereen die na het lezen van al voorgaande adviezen begonnen is met de groene thee kuu,EGCg.
     Hoeveel per dag gebruiken jullie en zijn er veranderingen in de hoeveelheden leukosieten?

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Man - 48 jaar - met al 20 >> CLL - Chronische Lymfatische >> CLL - Chronische Lymfatische >> Groene thee lijkt remmend >> CLL: Groene thee extract - >>