Dat de Vereniging tegen kwakzalverij altijd zo tekeer gaat tegen alles wat complementair en alternatief is kennen we inmiddels wel, maar dat een Universitair Medisch Centrum als de Radboud in Nijmegen officieel complementaire hulp en behandelingen verbiedt is toch wel zeer zeer zorgelijk. Dit onderstaande staat op de website van de antikwakbeweging, waar dus prominente leden als Prof. Kingma, hoofdinspecteur van Volksgezondheid, Jan Marijnissen, politiek leider van de SP en prof. Timmermans, hoofd afdeling wetenschappelijk onderzoek aan de VU bv. deel van uitmaken en deze beweging actief steunen. Is er dan niemand in de politiek die hier eens wat vragen over wil stellen in de Tweede Kamer?

Directie UMC St. Radboud weert kwakzalverij binnen haar muren. 2003-01-25 

De directie van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud in Nijmegen heeft haar medewerkers verboden zich te bedienen van vormen van complementaire zorg en voert daarvoor vier argumenten aan: 
1) in het verpleegkundig beroepsprofiel is complementaire zorg niet opgenomen als een taak die behoort tot het verpleegkundig domein, dit geldt eveneens voor de fysiotherapie;
2) mede op basis van bovenstaand argument is complementaire zorg niet opgenomen in de opleiding van verpleegkundigen (uitgezonderd één HBOV te Diemen) ;
3) het uitvoeren van complementaire zorg past niet binnen het streven van het UMC St. Radboud om te komen tot Evidence Based Practice;
4) uit een korte inventarisatie onder de leidinggevenden van verpleegafdelingen, poliklinieken en paramedische afdelingen is gebleken dat het maar op zeer beperkte schaal voorkomt binnen dit ziekenhuis en dat patiënten er zelden of nooit om vragen. 

De directie is met deze standpuntbepaling gekomen naar aanleiding van een verzoek daartoe van de Verpleegkundige Adviesraad van het ziekenhuis.
Bovenvermelde berichtgeving ontlenen wij aan de website van het Utrechtse van Praag Instituut voor Parapsychologie, dat enkele weken eerder nog trots meldde dat er in het AZN maar liefst dertig verplegenden waren die ‘Therapeutic Touch’ toepasten. Het VPI bracht dit voor hun teleurstellende nieuws op neutrale toon, maar ontfutselde nog wel een uitspraak aan NU 91-voorzitter Ria von Bönninghausen, die stelde dat ‘complementaire zorg’ past binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening. Die vakbondsleidster is dus ook niet goed bij het hoofd. 

Het van Praag Instituut voor Mens en Teokomst stuurde ons de volgende tekst als commentaar op de bovenstaande tekst van Renckens: 

Op uw website noemt u het 'Van Praag Instituut' ten onrechte het 'Van Praag Instituut voor Parapsychologie'. Hiermee volgt u vermoedelijk zonder het zelf te weten de Vereniging tegen de Kwakzalverij, die ons steevast op deze manier betitelt. Dit is haar manier om ons in diskrediet te brengen. De achtergrond hiervoor is het feit dat het Van Praag Instituut (VPI) is opgericht door mensen die indertijd werkzaam waren bij het Parapsychologisch Instituut (PI) en dat het VPI en het PI gevestigd zijn in hetzelfde pand te Utrecht. Wij zouden het op prijs stellen, als u de toevoeging 'voor Parapsychologie' voortaan achterwege zoudt willen laten. Niet omdat wij iets
tegen parapsychologie hebben, maar eenvoudig omdat het onjuist is. Formeel luidt de volledige naam van het VPI: Van Praag Instituut voor Mens en Toekomst.

Ter informatie: het VPI zet zich in voor een genuanceerde visie op complementaire zorg (cz). Dit doen wij onder meer door voorlichting te geven binnen instellingen in de gezondheidszorg, door het stimuleren van de dialoog over cz en door het bieden van trainingen Therapeutic Touch. U zult begrijpen dat wij daarmee het ongenoegen van de VtK over onszelf hebben afgeroepen. Het zij zo. Het lastige voor de VtK is dat wij ons niet dogmatisch pro cz opstellen, maar pleiten voor een genuanceerde visie. Zo brengen wij tweewekelijks een gratis electronische nieuwsbrief over cz uit (Gezond Nieuws, zie onder), waarin met name ontwikkelingen op het gebied van cz-onderzoek worden gemeld (en waar ook diverse bestuursleden van de VtK op
geabonneerd zijn), en stimuleren en doen wij zelf wetenschappelijk onderzoek naar Therapeutic Touch. Het door u aangehaalde bericht is in z'n geheel afkomstig uit Gezond Nieuws, uiteraard zonder de snerende opmerkingen in de laatste alinea die uit de koker van de VtK komen.

In onze optiek is de VtK te beschouwen als een organisatie van medisch fundamentalisten, met alle onaangenaamheden die kenmerkend zijn voor fundamentalistische bewegingen, zoals een dogmatische opstelling, een intolerante houding jegens andersdenkenden, en een onfatsoenlijke bejegening van vermeende tegenstanders.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en u veel succes
toewensend met uw website,

met vriendelijke groet,

Douwe Bosga


===========================
Redactie Gezond Nieuws
Van Praag Instituut
Springweg 7
3511 VH Utrecht
tel. (030) 234 1707
fax (030) 230 0566
e-mail: nieuws@vanpraaginstituut.nl 

Voor een gratis abonnement op Gezond Nieuws (verschijnt 2x per maand):
stuur een lege mail naar nieuws@vanpraaginstituut.nl , met bij onderwerp de
tekst: "abonneer".

Of kijk op www.vanpraaginstituut.nl 

 

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Directie Universitair Medisch Centrum Radboud Nijmegen verbiedt volgens website van anti-kwak beweging alle complementaire hulp en behandelingen in haar ziekenhuis."


Gerelateerde artikelen