Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

31 januari 2012 : Bron: Medscape

Een chromosoom afwijking - 1p19q codeletion - speelt een cruciale rol bij het behandelen van patiënten met een hersentumor van het type anaplastisch oligodendroglioom, wanneer chemo wordt toegevoegd aan de bestraling. De mediane overlevingstijd voor mensen met die afwijking - 1p19q codeletion - verdubbelde van 7,3 jaar naar 14,7 jaar in vergelijking met patiënten die de
afwijking niet hadden, aldus de resultaten uit een langjarige gerandomiseerde fase III studie bij totaal 286 patiënten met een anaplastisch oligodendroglioom. Deze vorm van een hersentumor is een langzaam groeiende vorm van kanker in de hersenen en centrale zenuwstelsel. Oligodendrogliomen maken ongeveer 7% tot 10% uit van alle primaire hersentumoren bij volwassenen.
Bij deze studiegroep werd de afwijking - 1p19q codelation-  gevonden bij iets minder dan de helft van het totale aantal deelnemers (126 van de 286 patiënten).

De onderzoekers van het Cancer Therapy Evaluation Program van het National Cancer Institute (NCI) in Bethesda, Maryland pleiten er dan ook voor dat deze aanpak onmiddelijk moet worden ingevoerd bij de patiënten met die betreffende afwijking. Deze studie was specifiek opgezet om te zien of chemo als toevoeging effect zou hebben op de mediane overleving van mensen met een anaplastisch oligodendroglioom. Nu blijkt dat dit alleen het geval is bij patiënten met die specifieke afwijking. Patiënten zonder die afwijking hadden geen baat bij extra chemo en de onderzoekers hebben nu een nieuwe studie opgezet om te kijken wat voor deze groep patiënten de beste aanpak is. De chemo behandeling bestond uit procarbazine, lomustine en vincristine (PCV). De onderzoekers benadrukken dat het afnemen van tumorweefsel bij de operatie voor genetisch onderzoek van cruciaal belang is voor de vervolgaanpak. Aan deze studie -  klik hier voor de officiele studie opzet - doet ook het Erasmus Medisch Centrum - Daniel den Hoed kliniek uit Rotterdam mee.

Resultaten:

De RTOG 9402 studie werd ontworpen om de effectiviteit van radiotherapie te vergelijken met en zonder chemotherapie bij patiënten met een anaplastisch oligodendroglioom. De studie betrok 286 patiënten in dit onderzoek, zowel patiënten met en zonder de  afwijking - 1p19q codeletion. In een subgroep analyse van de 59 patiënten met tumoren met die betreffende afwijking en die chemotherapie plus radiotherapie hadden gekregen bleek de mediane overleving 14,7 jaar, tegenover 7,3 jaar voor de 67
patiënten met tumoren zonder die betreffende afwijking en die alleen radiotherapie hadden gekregen. Patiënten zonder de afwijking hadden geen baat bij chemotherapie plus bestraling.

Betekenis van de afwijking:

Toen deze studie begon in 1994, was de betekenis van de chromosoom afwijking nog niet bekend. Echter, binnen een paar jaar, werd uit andere retrospectieve studies duidelijk dat deze afwijking werd geassocieerd met chemo gevoeligheid, aldus een van de onderzoekers. Voor deze studie waren de onderzoekers in staat om te bepalen welke patiënten de 1p19q codeletion hadden
omdat ze tumorweefsel monsters hadden van meer dan 90% van de deelnemers. De tumorweefsel analyse werd uitgevoerd nadat een meerderheid van de patiënten was gevolgd gedurende 11 jaar,
Voor de gehele studiepopulatie was de mediane algehele overlevingstijd voor patiënten die radiotherapie alleen en diegenen die radiotherapie plus PCV chemotherapie kregen, vergelijkbaar. Maar voor de subgroep van patiënten met 1p19q codeleted tumoren, was er dus een heel ander resultaat.

De studie resultaten zijn nog niet officieel gepresenteerd en gepubliceerd, zegt onderzoeksleider Dr Mann. De onderzoekers zijn nog aan het schrijven aan een abstract / poster voor indiening bij ASCO - American Society of Clinical Oncology op hun jaarlijkse bijeenkomst in 2012. Echter, de NCI heeft onlangs wel een persbericht uitgegeven met een aantal bevindingen over deze studie.

De behandeling:

Deelnemende patiënten hadden histologisch bewezen unifocal of multifocale, supratentoriële, of een puur of een gemengd anaplastisch oligodendroglioom. Voor deelname aan de studie mochten er geen tekenen zijn van uitzaaiingen naar niet aaneengesloten hersenvliezen. Tumoren mochten niet aanwezig zijn in de hersenstam - cerebellum, noch waren
ruggenmerg tumoren toegestaan. Patiënten werden verplicht om een Karnofsky performance status van 60% tot 100% te hebben, wat betekent dat patiënten lichamelijk in een goede tot uitstekende conditie moesten zijn. Ook mochten patiënten niet eerder chemotherapie of bestraling hebben gehad.

Binnen 2 weken na de indeling in een groep kregen de patiënten uit de combinatie behandelingsgroep mondeling lomustine op dag 1, mondeling procarbazine op dagen 8 tot 21, en intraveneuze vincristine op dag 8 en 29. De behandeling werd voortgezet om de 6 weken voor de 4 middelen als er geen ziekteprogressie was of onaanvaardbare toxiciteit - bijwerkingen.
In de 6 weken na dag 29 van de 4e cyclus ondergingen de patiënten radiotherapie 5 dagen per week voor 5,5 weken, gevolgd door een extra zware bestraling gedurende 5 dagen per week gedurende 1 week. Binnen 2 weken na de gerandomiseerde groepsindeling kreeg de groep die alleen radiotherapie zou krijgen, hetzelfde bestralingsschema als de patiënten in de combinatiegroep.

Als u hier klikt kunt u het originele artikel uit Medscape lezen waarvan ik bovenstaand een gedeelte vrij heb vertaald.

 


Plaats een reactie ...

Reageer op "Chromosoom afwijking - 1p19q codeletion - speelt een cruciale rol bij het behandelen van patiënten met een hersentumor - anaplastisch oligodendroglioom, wanneer chemo wordt toegevoegd aan de bestraling. Overlevingstijd verdubbeld tot 14,7 jaar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Chromosoom afwijking - 1p19q >> Chromosoom afwijking - 1p19q >> Mutaties bij twee bepaalde >> Biomoleculair profile onderzoek >>