27 september 2009: Bron: 1: Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Jun 17;88(23):1618-20.

Hyperthermie samen met TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie en/of PEI (Ethanol injecties) geeft significant beter effect op overall overleving en ziektevrije tijd bij patienten met primaire leverkanker aldus een gerandomiseerde studie bij totaal 65 patienten met primaire leverkanker.  De 3-jaars overleing wordt meer dan verdubbbeld van 23% naar 51%.

RESULTATEN: Voor de 32 patiënten in de TACE + PEI alleen therapie-groep, waren de overlevingscijfers van de 1, 2 en 3 jaarscijfers  73%, 56%, en 23%, respectievelijk, met een mediane overleving van 1.876 jaar. Voor patiënten in de hyperthermie therapie-groep, waren de 1, 2 en 3 jaar overlevingskansen respectievelijk 87%, 76%, en 51%, , met een mediane overleving van 2.134 jaar. De overlevingscijfers en de duur van de hyperthermie therapie-groep was daarmee significant hoger vergeleken met de controle groep (P <0,05).

1: Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2008 Jun 17;88(23):1618-20. Links

[Research of high frequency induced thermotherapy efficiency for treatment of hepatocellular carcinoma]
[Article in Chinese]

 
Lu LG, Hu BS, Li Y, Luo PF, Chen XM.
Department of Interventional Radiology, Guangdong Provincial People's Hospital, Guangzhou 510080, China.
OBJECTIVE: To investigate the effectiveness of high frequency induced thermotherapy in the treatment of hepatocellular carcinoma.
 
METHODS: We included a 65 proven cases of hepatocellular carcinoma in which the diagnosis was confirmed by pathology, radio-imaging and AFP value. The patients were randomly divided into 2 group by odd or even hospitalization number. A total of 32 patients were enrolled in the TACE + PEI only group and 33 patients were enrolled in the TACE + HITT therapy group.
 
RESULTS: For the 32 patients in TACE + PEI only therapy group, the 1, 2, and 3 year of survival rates were 73%, 56%, and 23%, respectively, with a median survival of 1.876 years. For patients in the therapy group, the 1, 2, and 3 year survival rates were 87%, 76%, and 51%, respectively, with a median survival of 2.134 years. Survival rate and duration in the therapy group was significantly greater in the combination therapy group compared to the control group (P < 0.05). There was a negative correlation between the effectiveness of combination therapy and the mortality risk (P < 0.05).
 
CONCLUSION: HiTT + TACE can significantly increase survival rate and extend length of survival in patients with hepatocellular carcinoma.
PMID: 19035101 [PubMed - indexed for MEDLINE


Plaats een reactie ...

Reageer op "Hyperthermie samen met TACE - Trans Arteriele Chemo Embolisatie en/of PEI (Ethanol injecties) geeft significant beter effect op overall overleving en ziektevrije tijd bij patienten met primaire leverkanker aldus een gerandomiseerde studie bij 65 patienten"


Gerelateerde artikelen