Update 12 oktober 2016:

Per 1 april 2005 is arts-bioloog drs. E. Valstar  begonnen met het verzamelen van gerandomiseerde studies waarin onderzocht werd wat het effect is van orthomoleculaire middelen - voeding en voedingstoffen - als preventie van kanker. Alles op deze lijst is ter verantwoording van arts-bioloog drs. E. Valstar en is ook hier onze disclaimer van toepassing. Maar we bedanken Valstar voor zijn niet aflatende inzet voor een niet toxische en natuurlijke aanpak van kanker. Wanneer krijgt deze man nu eindelijk eens erkenning voor zijn prachtige werk van de reguliere oncologie en wordt er samenwerking gezocht en gevonden. We bedanken Valstar ook voor zijn toestemming om deze lijst hier te publiceren.

De lijst van studies met therapeutische effecten van voeding en voedingstoffen bij kanker kunt u lezen onder Literatuurlijst van drs. E. Valstar, inmiddels bjna 2700 gerandomiseerde studies lang. Onder complementair en bij de verschillende vormen van kanker staan veel artikelen en abstracten van studies naar effecten van voeding en voedingstoffen uitgebreider vermeld. Onder preventie staat nog veel meer informatie over manieren om ernstige ziektes te voorkomen en met name wat u er ook zelf aan kunt doen.

Aparte lijsten van therapeutische studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar om het u gemakkelijker te maken want de lijst van Valstar is te lang en te onoverzichtelijk geworden naar mijn mening.

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die dus opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker. Maar die is nog niet volledig want dit is heel veel werk.

Hier de lijsten die inmiddels klaar zijn en online gezet. Bij andere vormen van kanker volgen aparte lijsten de komende maanden.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Literatuurlijsten preventie van arts en bioloog Engelbert Valstar"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

5. Literatuurlijst van studies >> 4. Literatuurlijst van studies >> 3. Literatuurlijst van studies >> 2. Literatuurlijst van studies >> 1. Literatuurlijst van studies >>