25 juli 2012: Van de producent van DIM (Springfield), hebben we enkele jaren geleden onderstaande informatie gekregen over Biorespons DIM, een middel veel gebruikt bij borstkanker en eierstokkanker, dus hormoon gevoelige soorten kanker. Hieronder een artikel van Dr. Zeliga over de voordelen van DIM (biologisch beschikbare di-indolylmethaan) in vergelijking met I3C (indol-3-carbinol). Onderaan een referentielijst gerelateerd aan dit onderwerp.

Hieronder een aantal vragen en antwoorden over Bioresponser DIM. Voor gebruik van Bioresponse DIM raden we u ten zeerste een consult aan bij een arts of orthomoleculaire arts. (zie nuttige adressen). Alle verantwoordelijkheid van de juistheid van deze informatie ligt bij Springfield en voor alles op deze site is onze disclaimer van toepassing.

Voordelen van BioResponse® DIM®
(biologisch beschikbaar di-indolylmethaan)
ten opzichte van I3C (indol-3-carbinol)

Dr. Michael A. Zeligs

Kruisbloemige groenten (broccoli, kool, bloemkool, spruiten e.a.) staan in de belangstelling als krachtige bron van fytonutriënten die kanker kunnen helpen voorkómen (1). Een recente studie heeft aangetoond dat een verhoogde inname van kruisbloemigen in verband staat met een verminderd risico van prostaatkanker (2). De studie volgt op een lange reeks positieve bevindingen over de preventie van andere soorten kanker in relatie met een dieet dat rijk is aan kruisbloemige groentesoorten (3). Het meest opmerkelijk zijn studies van fytochemicaliën in kruisbloemige groenten die al meer dan twintig jaar geleden gestart zijn, waarin werd aangetoond dat zowel broccoli (4) als de zuivere plantaardige fytochemische stoffen DIM (3,3 di-indolylmethaan) en I3C (indol-3-carbinol) (5), toegevoegd aan het dieet, chemisch geïnduceerde borstkanker bij dieren hielpen voorkomen. De laatste tien jaar is vastgesteld dat fytochemische stoffen, tegenwoordig "fytonutriënten" genoemd, uit kruisbloemigen in verband staan met een gunstige verandering in het oestrogeenmetabolisme. Dit kan beschermend werken tegen later optredende borstkanker (6). DIM is de actieve vorm van I3C die zorgt voor dit verbeterde oestrogeenmetabolisme (7). Wanneer DIM met een vitamine E-derivaat wordt geformuleerd tot BioResponse DIM, wordt de afgifte van DIM bij een lage dosering en bij langdurig gebruik vertraagd, en bevordert het effectief een beter oestrogeenmetabolisme (8).

DIM is de belangrijkste fytonutriënt in kruisbloemige groenten, waarvan nu is aangetoond dat het daadwerkelijk een positief effect heeft bij borstkanker bij dieren (9). DIM komt bij kruisbloemige groenten vrij wanneer het door kauwen fijngemaakt wordt (10). Dit gebeurt door een chemische reactie waardoor de instabiele precursor I3C reageert met een andere I3C en "condenseert" tot het stabiele DIM (11).

Preparaten van I3C en DIM zijn verkrijgbaar als voedingssupplementen, en zijn geclassificeerd als "Old Dietary Ingredients (ODI's)" onder de DSHEA. Alleen BioResponse DIM biedt echter een opneembare vorm van DIM. I3C wordt verkocht als zelfstandig voedingssupplement, maar wegens de reactiviteit en instabiele aard heeft het onvoorspelbare en in potentie gevaarlijke eigenschappen (12).

Waarom is BioResponse DIM beter dan I3C?

DIM is minder reactief en een mindere enzyminductor dan I3C. Wanneer de standaarddosering I3C van 400 mg/dag verdubbeld wordt tot 800 mg/dag, treedt er bij mensen toxiciteit van het zenuwstelsel op (13). Met BioResponse DIM treden er geen bijwerkingen op, zelfs als de standaarddosering van 150 mg/dag wordt verdrievoudigd tot 450 mg/dag (14).

Bij langdurig gebruik van I3C als voedingssupplement baart de veiligheid zorgen. Dit betreft bij I3C in het algemeen de werking als niet-specifieke inductor van krachtige cytochroom-enzymen, welke verantwoordelijk zijn voor het fase-1 detoxificatiemetabolisme (15). Een hyperactief fase-1 metabolisme kan potentiële carcinogenen activeren, met name in de dikke darm. Een studie bij ratten heeft een toename van dikke darmtumoren laten zien bij chemisch behandelde ratten die I3C als voedingssupplement kregen (16). Bovendien kunnen sommige "condensatieproducten" van de conversie van I3C in maagzuur werken als oestrogeen (17). Een opmerkelijk voorbeeld van een ander ongewenst product van I3C dat in maagzuur wordt gevormd, is indolocarbazol oftewel ICZ. ICZ wordt tijdens de spijsvertering gevormd uit I3C, en lijkt qua structuur en werking op dioxine. ICZ is in verband gebracht met schade aan het DNA (18). Bij gebruik van BioResponse DIM treedt er geen productie van ICZ op.

DIM is in het maagzuur stabiel en vereist in de maag geen activering, zoals wel het geval is bij I3C. Omdat DIM niet de brede enzym-inductie tot gevolg heeft, die I3C en aanverwante producten van zuurreacties genereren, is er minder kans op interactie met andere nutriënten of medicijnen. Alle antacida en medicijnen tegen brandend maagzuur veranderen iemands reactie op I3C. Wat betreft veilig gebruik bij jonge vrouwen is DIM eerst getest in combinatie met het gebruik van orale contraceptiva; er werden geen problematische interacties waargenomen (19). I3C is niet getest.

Duidelijk is dat DIM meer specifiek en meer actief een gezond oestrogeenmetabolisme bevordert dan I3C. De betere kwaliteiten van DIM t.o.v. I3C met betrekking tot het oestrogeenmetabolisme zijn gebleken in onderzoeken waar hetzij DIM hetzij I3C direct ingespoten werd bij proefdieren (7). In dit onderzoek en in een ander onderzoek waarin werd aangetoond dat DIM de groei van borstkanker bij dieren stopt, moest DIM echter in olie en in zeer grote doses van 5 mg/kg en meer toegediend worden om effect te hebben (9). DIM in BioResponse DIM wordt aan mensen gegeven in een dosering van een tiende van de minimale effectieve dosis voor dieren (0,5 mg/kg/dag), en is dan evengoed nog effectief bij het bevorderen van een gezond oestrogeenmetabolisme. Van I3C is een dosering van 5 mg/kg/dag vereist om een gezond oestrogeenmetabolisme te bevorderen. Veel mensen reageerden niet op I3C vanwege klachten door het humane papillomavirus, gerelateerd aan cervixdysplasie (met uitzondering van de larynx). Wanneer werd overgegaan op BioResponse DIM, trad er een enorme verbetering op. BioResponse DIM was in deze gevallen effectiever dan I3C. BioResponse DIM bevordert de opname van DIM, zonder dat daarvoor een - onvoorspelbare - chemische reactie in de maag nodig is.

Een aantal recente onderzoeken ondersteunen het belang van handhaving van een gezond oestrogeenmetabolisme als een manier om het risico van later optredende borstkanker bij menopausale vrouwen te minimaliseren (20,21). BioResponse DIM bevordert het gunstige metabolisme bij ééntiende van de vereiste dosering I3C zonder dat er vreemde reactieproducten met twijfelachtige veiligheid worden gegenereerd.

De belangrijkste reden om te kiezen voor BioResponse DIM in plaats van I3C heeft te maken met het feit dat bij proefpersonen na inname van een doses I3C van 400 mg/dag in de bloedbaan alleen DIM en geen I3C circuleerde. Deze bevinding bevestigt dat I3C na aankomst in de maag verdwijnt, en aangezien er een zeer gevoelige detectiemethode werd gebruikt, kunnen er geen directe voordelen toegeschreven worden aan geabsorbeerd I3C (30). Ook is op grond van deze studie duidelijk dat meer dan 90% van de dosering I3C onbenut blijft in de vorm van "niet-DIM gecondenseerde producten".

Waarom hebt u BioResponse DIM nodig? Waarom niet gewoon puur, kristallijn DIM?

Wanneer DIM eenmaal is opgenomen in het lichaam, activeert het een gezond oestrogeenmetabolisme, dat de gezondheid van zowel mannen als vrouwen verbetert. Door de extreme onoplosbaarheid van DIM in kristallijne staat wordt het echter niet vanzelf geabsorbeerd. In een eerder onderzoek namen vrijwillige proefpersonen gedurende een week 300 mg kristallijn DIM, waarbij er geen verschil viel te constateren in oestrogeenmetabolieten in de urine voor en na het onderzoek.
Vervolgens bleek de inname van ééntiende van deze hoeveelheid DIM in BioResponse DIM-formule (30 mg DIM in 100 mg formule) het niveau gunstige 2-hydroxy oestrogeenmetabolieten in de urine effectief te verhogen. BioResponse DIM is de enige DIM-formule met bewezen en betrouwbare absorptie van DIM. Dit absorptievoordeel is gedocumenteerd in US Patent nr. 6.086.915. Hierin wordt een uniek formuleproces beschreven voor verbeterde orale opname van DIM in de technologie van afgifte van voedingsstoffen. Dit formuleproces verbetert de opname van DIM en andere in vet oplosbare nutriënten zoals vitamine D (22).

Het BioResponse-patent beschrijft als eerste het gebruik van een speciale vorm van vitamine E, bekend als vitamine E TPGS of "tocofersolan". Deze unieke vorm van vitamine E is nog niet eerder met succes tot een complex gemaakt waarbij gedispergeerde microdeeltjes worden gevormd met slecht oplosbare stoffen als DIM. Door de resulterende formule, bekend als BioResponse DIM, kan DIM beter en consistent uit supplementen worden geabsorbeerd. Het gebruik van deze supplementen biedt effectief een absorbeerbare hoeveelheid DIM gelijk aan of meer dan de hoeveelheid in 750 g rauwe kool. Zonder vitamine E TPGS wordt puur DIM niet in het lichaam opgenomen. Hoge doses puur kristallijn DIM van 1 g of meer zouden in enige absorptie kunnen resulteren, maar dit zou van persoon tot persoon verschillen, en vanwege de effecten van voedsel in de maag onvoorspelbaar zijn. Het gebruik van kristallijn DIM werd vergeleken met dezelfde hoeveelheid DIM in BioResponse DIM (DIM plus vitamine E TPGS) middels gevoelige directe bepaling van het DIM-niveau in het bloed bij mensen. Het gebruik van BioResponse DIM liet een toename van de absorptie met tenminste 147% zien (23). Deze studie toont aan dat tenminste 2½ keer meer DIM wordt geabsorbeerd met de BioResponse DIM-formule. Nog belangrijker is dat BioResponse DIM de afgifte van DIM uitsmeert over 5 uur. Kristallijn DIM komt in het lichaam en verdwijnt in minder dan een uur tijd. Tenslotte is vitamine E TPGS in BioResponse DIM ook een antioxidant, dat samen met DIM, waarvan tegenwoordig is aangetoond dat het zijn eigen antioxidante werking heeft, deze extra voordelen bewerkstelligt (29).

BioResponse DIM is momenteel de enige formule absorbeerbaar DIM die verkrijgbaar is. Capsules met kristallijn DIM zijn niet gelijk aan BioResponse DIM, ook al bevatten zij grotere hoeveelheden DIM of andere bevorderaars van absorptie zoals biopterin. Biopterin is een extract uit peper, en werkt middels prikkeling om absorptie te verbeteren. Dit is niet van toepassing bij DIM.

Waarom geen soja-isoflavonen voor de preventie van borstkanker en verbetering van het oestrogeenmetabolisme?

Hoewel het gebruik van soja-isoflavonen in toenemende mate als gunstig voor de cardiovasculaire gezondheid wordt gezien, is nooit aangetoond dat het het risico van later optredende borstkanker vermindert. Een recente omvangrijke studie in Japan liet zien dat zelfs na een hoge inname van soja gedurende meerdere jaren er geen groter voordeel was dan normaal bewerkstelligd door regelmatige suppletie met isoflavonenconcentraten (24).

Van suppletie met ca. 200 mg/dag soja-isoflavonen is weliswaar aangetoond dat het de productie van gunstige oestrogeenmetabolieten licht verhoogt (25), maar dit is veel minder dan met BioResponse DIM. Van groter zorg is de stimulering van de groei van borstkankercellen zoals die wordt waargenomen bij gebruik van soja-isoflavonen, maar niet bij gebruik van DIM. De belangrijkste invloed van soja-oestrogeen op borstweefsel is een significante hyperproliferatie van epitheelcellen van de melkgang bij vrouwen met een dieet met sojasupplement (27). In tegenstelling tot DIM remmen soja-isoflavonen chemisch geïnduceerde borstkanker bij dieren niet (28).

Fyto-oestrogenen zoals de isoflavonen in soja, rode klaver en Cimicifuga racemosa kunnen wel samen met DIM worden gebruikt, maar zij bieden niet hetzelfde voordeel in termen van een gunstige modulering van de werking van oestrogeen zoals met BioResponse DIM. Suppletie met BioResponse DIM is in verband gebracht met verlichting van premenstruele pijn in de borsten, verlichting van PMS-klachten, een verbeterde gezondheid van de cervix zoals bleek uit uitstrijkjes, gemakkelijker gewichtsverlies, en verbetering van prostaatklachten bij mannen met benigne prostaathypertrofie. Geen van deze nuttige werkingen zijn waargenomen bij het gebruik van alleen soja-supplementen.

Copyright: Michael E. Zeligs, 2000 

Literatuur:
1. Baker, B., "Pilot Study: Cruciferous Veggies may induce cervical dysplasia regression," Ob. Gyn. News, 15:13: May, 1999
2. Cohen JH; Kristal AR; Stanford JL, "Fruit and vegetable intakes and prostate cancer risk." J Natl Cancer Inst, 5;92(I):61-8, Jan 2000.
3. Verhoeven, D.T.H., Goldbohm, A., van Poppel, G., Verhagen, H., and Van den Brandt, P. Epidemiological studies on brassica vegetables and cancer risk. Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 5, 733-748, (1996)
4. Wattenberg, L.W. Inhibition of neoplasia by minor dietary constituents. Cancer Research 43, 2448s, (1983)
5. Wattenberg, L.W. and Loub, W.D. "Inhibition of polycylic aromatic hydrocarbon-induced neoplasia by naturally occurring indoles". Cancer Research 38, 1410-1413, (1978).
6. Bradlow HL; Sepkovic DW; Telang NT; Osborne MP, " Indole-3-carbinol. A novel approach to breast cancer to to breast cancer prevention.", Ann N Y Acad Sci, Sep 30;768:180-200, 1995
7. Jellinck, P.H., Forkert, G., Riddick, D.S., Okey, A.B., Michnovicz, J.J., and Bradlow, J.L., "Ah receptor binding properties of indole carbinols and induction of hepatic estradiol hydroxylation." Biochemical Pharmacology 45, 1129-1136, 1993.
8. Jacobs, I.C., and Zeligs, M.A., "Facilitated absorption of a hydrophobic dietary ingredient",Proceedings of Controlled Release Society, 1998.
9. Chen I, McDougal A, Wang F, Safe S; Aryl hydrocarbon receptor-mediated antiestrogenic and antitumorigenic activity of diindolylmethane (DIM). Carcinogenesis 1998 Sep;19(9):1631-9 (See Abstract Below)
10. Bradfield, CA, and Bjeldanes, LF, "High-performance liquid chromatographic analysis of anticarcinogen indoles in Brassica oleracea," J Agric Food Chem 35:46-49, 1987.
11. De Kruif CA, Marsman JW, Venekamp JC, Falke HE, Noordhoek J, Blaauboer BJ,Wortelboer HM, "Structure elucidation of acid reaction products of indole-3-carbinol: detection in vivo and enzyme induction in vitro". Chem Biol Interact;80(3):303-15, 1991
12. Dashwood, RH, "Indole-3-carbinol: anticarcinogen or tumor promoter in brassica vegetables?", Chem Biol Interact 1998 Mar 12;110(1-2):1-5
13.Rosen CA; Woodson GE; Thompson JW; Hengesteg AP; Bradlow HL, "Preliminary results of the use of indole-3-carbinol for recurrent respiratory papillomatosis," Otolaryngol Head Neck Surg 1998 Jun;118(6):810-5
14. Zeligs, MA, Zeligs, ET, and Albert, D, "An open label study of BioResponse DIM for promotion of weight loss during a modified carbohydrate diet", data on file, BioResponse, LLC, 1999.
15. Paolini M, "On the usefulness of drug metabolizing enzyme modulation for anti-cancer strategies", Mutat Res 1998 Aug 31;405(1):113-4
16. Pence BC; Buddingh F; Yang SP, "Multiple dietary factors in the enhancement of dimethylhydrazine carcinogenesis: main effect of indole-3-carbinol", J Natl Cancer Inst 1986 Jul;77(1):269-76
17. Riby JE; Feng C; Chang YC; Schaldach CM; Firestone GL; Bjeldanes LF, "The major cyclic trimeric product of indole-3-carbinol is a strong agonist of the estrogen receptor signaling pathway": Biochemistry 2000 Feb 8;39(5):910-8
18. Park JY, Shigenaga MK, Ames BN, "Induction of cytochrome P4501A1 by 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin or indolo(3,2-b)carbazole is associated with oxidative DNA damage", Proc Natl Acad Sci U S A. 1996 Mar 19;93(6):2322-7
19. Stresser, DM, "Report: Examination of potential for DIM to induce and inhibit cytochrome P450 isoforms", Gentest Corporation, data on file, BioResponse, LLC,1999.
20. Muti, P., et al., "Metabolism and risk of breast cancer: A prospective analysis of 2:16hydroxyestrone ratio in premenopausal and postmenopausal women", Cancer Epidemiology and Biomarkers, 2000, in press.
21. E. Dupont, MD, T. Klug, PhD, C. McCann, BS, et. al., "The prognostic value of altered estrogen metabolism in breast cancer", Annals of Surgical Oncology 2000;7(1):Suppl.
22. Argao EA, Heubi JE, Hollis BW, Tsang RC, "d-Alpha-tocopheryl polyethylene glycol-1000 succinate enhances the absorption of vitamin D in chronic cholestatic liver disease of infancy and childhood", Pediatr Res. 1992 Feb;31(2):146-50.
23. Jacobs, IC, and Zeligs, M.A., "New Formulation Strategies for Bioavailability Enhancement of Two poorly absorbed Phytonutrient Supplements: Diindolylmethane and Yohimbe Bark Extract", Controlled Release Society Proceedings, 2000.
24. Key TJ; Sharp GB; Appleby PN; Beral V; Goodman MT; Soda M; Mabuchi K, "Soya foods and breast cancer risk: a prospective study in Hiroshima and Nagasaki, Japan," Br J Cancer 1999 Dec;81(7):1248-56
25. Lu, L, Cree, M, Shylaja, J, et al., "Increased urinary excretion of 2-hydroxyestrone but not 16-hydroxyestrone in premonopausal women during a Soya diet containing isoflavones", in press, 2000.
26. Welshons, WV, Murphpy, CS, et al.,"Stimulation of breast cancer cells in vitro by the environmental estrogen enterolatone and the phytoestrogen equol", Breast Cancer Research and Treatment 10:169-175, 1987.
27.Petrakis NL; Barnes S; King EB; Lowenstein J; Wiencke J; Lee MM; Miike R; Kirk M; Coward L, "Stimulatory influence of soy protein isolate on breast secretion in pre- and postmenopausal women." Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1996 Oct;5(10):785-94
28. Appelt, LC, and Reicks, MM, "Soy induces Phase II enzymes but does not inhibit dimehtylbenza[a]anthracene-induced carcinogenesis in female rats", J. Nutr. 129:1820-1826, 1999.
29. Arnao MB; Sanchez-Bravo J; Acosta M, "Indole-3-carbinol as a scavenger of free radicals", Biochem Mol Biol Int 1996 Aug;39(6):1125-34
30. Arneson, DW, Hurwitz, A, McMahon, LM, and Robaugh, D: Presence of 3,3í-Diindolylmethane in human plasma after oral administration of Indole-3-carbinol. Proceedings of the American Association for Cancer Research, 1999 Mar;(40):#2833

Supporting Abstracts
Chen I, McDougal A, Wang F, Safe S; Aryl hydrocarbon receptor-mediated antiestrogenic and antitumorigenic activity of diindolylmethane (DIM). Carcinogenesis 1998 Sep;19(9):1631-9Phytochemicals such as indole-3-carbinol (I3C) and sulforaphane arecomponents of cruciferous vegetables which exhibit antitumorigenic activityassociated with altered carcinogen metabolism and detoxification.Diindolylmethane (DIM) is a major acid-catalyzed metabolite of I3C formed inthe gut that binds to the aryl hydrocarbon receptor (AhR) and treatment ofMCF-7 human breast cancer cells with 10-50 microM DIM resulted in rapidformation of the nuclear AhR complex and induction of CYP1A1 gene expressionwas observed at concentrations >50 microM. Previous studies have demonstrated that 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), a highaffinity AhR ligand, inhibits 17beta-estradiol (E2)-induced responses inMCF-7 cells and growth of E2-dependent 7,12-dimethylbenzanthracene(DMBA)-induced mammary tumors in female Sprague-Dawley rats. Results of thisstudy show that like TCDD, DIM inhibits E2-induced proliferation of MCF-7cells, reporter gene activity in cells transiently transfected with anE2-responsive plasmid (containing a frog vitellogenin A2 gene promoterinsert) and down-regulates the nuclear estrogen receptor. Moreover, DIM (5mg/kg every other day) also inhibits DMBA-induced mammary tumor growth inSprague-Dawley rats and this was not accompanied by induction of hepaticCYP1A1-dependent activity. Thus, DIM represents a new class of relativelynon-toxic AhR-based antiestrogens that inhibit E2-dependent tumor growth inrodents and current studies are focused on development of analogs forclinical treatment of breast cancer.
Wattenberg LW, Loub WD; Inhibition of polycyclic aromatic hydrocarbon-induced neoplasia by naturally occurring indoles. Cancer Res 1978 May;38(5):1410-3Indole-3-carbinol, 3,3'-diindolylmethane, and indole-3-acetonitrile, threeindoles occurring in edible cruciferous vegetables, have been studied fortheir effects on 7,12-dimethylbenz(a)anthracene-induced mammary tumorformation in female Sprague-Dawley rats and on benzo(a)pyrene-inducedneoplasia of the forestomach in female ICR/Ha mice. When given by p.o.intubation 20 hr prior to 7,12-dimethylbenz(a)anthracene administration,indole-3-carbinol and 3,3'-diindolylmethane had an inhibitory effect onmammary tumor formation, but indole-3-acetonitrile was inactive.Indole-3-carbinol when added to the diet for 8 days prior to challenge with7,12-dimethylbenz(a)anthracene inhibited mammary tumor formation, whereasindole-3-acetonitrile did not. Dietary administration of all three indolesinhibited benzo(a)pyrene-induced neoplasia of the forestomach in ICR/Hamice. The identification of dietary constituents that can inhibit chemicalcarcinogens ultimately may be of value in understanding the balance offactors that determines the neoplastic response to these cancer-producingagents in the environment.
Arneson, DW, Hurwitz, A, McMahon, LM, and Robaugh, D: Presence of 3,3í-Diindolylmethane in human plasma after oral administration of Indole-3-carbinol. Proceedings of the American Association for Cancer Research, 1999 Mar;(40):#2833A preliminary study was conducted to investigate the plasma concentration time profile of both indole-3-carbinol (I3C) and kd3, 3í-Diindolymethane (DIM) in four health female subjects. I3C is a naturally occurring modulator of carcinogenesis whose biological activity is partially dependent on it oligomeriazation in vivo. One of the oligomers is DIM. Four women were given 400 mg I3C orally. Blood samples were collected at five time points, (0, 1,2,3,4, and 8 hr). Samples for each timepoint were collected under three conditions: serum, heparinized plasma and EDYA plasma. The protein was precipitated and each sample extracted with acetonitrile. The supernatant was reduced to dryness and the resulting residue reconstituted in acetonitrile. The LC system used a C-18 (2.6 X 250 mm) column. The MS was operated in a selected ion recording mode to detect DIM(mlz 130, 247) and I3C (mlz 130 ) in the samples. The limit of detection was 09.08 ug/ml. No I3C was found in any of the samples and no DIM was detected in the 0-hr samples. After ingestion of I3C the concentrations of DIM in plasma or serum were in the range of 0.1 ug/ml. Preliminary results indicate that collection conditions have no effect on the levels of DIM found in the samples. This is the first time that DIM has been reported in the blood of subjects given I3C orally. (Support provided by NCI Contract No. NO1-CN-55121/MAO.)


Plaats een reactie ...

2 Reacties op "Wat is DIM-biorespons. Waar wordt het voor gebruikt? Een aantal vragen en antwoorden over Bioresponse-DIM."

  • kees :
    Marion ik kan daar geen uitspraken over doen, want ben een leek op dit gebied. Maar wellicht kunt u bij Springfield zelf die vraag neerleggen?

    Kees Braam
    Webmaster
  • marion :
    Heeft dim bioresponse geen invloed op het gebruik van Thyrax voor de schildklier

Gerelateerde artikelen