Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische stoffen en behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

1 september 2019: Omdat er maar 15 huisartsen zich hebben opgegeven gaat onderstaande nascholing niet door. Zo schreef dr. Barentsz mij vandaag:

Beste Kees

Helaas hebben zich maar 15 huisartsen aangemeld. Daarom hebben we het congres niet laten doorgaan. Ik zal in Q1 van 2020 een 2e poging wagen, als de conceptrichtlijn richtlijn is geworden en de PSA zelftest bij de apotheker ligt. Ik denk eraan om het congres gratis te laten zijn en een halve dag voor patiënten en een halve dag voor huisartsen te laten zijn.

Er zal dan zeker meer motivatie zijn: want iedereen met verdenking prostaatkanker moet volgens de nieuwe richtlijn een goede MRI ondergaan voordat er wordt gebiopteerd) "Beter een goed plaatje, dan een pijnlijk gaatje." En de man kan buiten de huisarts om een PSA test kopen.

Met MRI zal in 60% van de mannen met verhoogd PSA niet meer worden gebiopteerd en worden er veel minder insignificante kankers niet opgespoord. Dit vermindert de overbehandeling.

Ondertussen zal ik me bezig houden met de organisatie van 40.000 goede MRI's (zoveel mannen hebben jaarlijks een verhoogd PSA). Dat gaat lukken!

Met vriendelijke groet,  

Jelle Barentsz

14 augustus 2019: Hier een perbericht en toelichting van dr. Jelle Barentsz n.a.v. het bericht dat dit najaar de PSA test gewoon in de ETOS gekocht kan worden. Als toelichting voor de nascholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde Donderdag 19 september 2019 Figi Zeist. Zie ook deze PDF

Aanmelden voor 19 september kan hier met ook het programma van die dag: 

https://marktwo.nl/nascholingsaanbod/verhoogd-psa-wat-nu/

Hier een extra toelichting van dr. Jelle /Barentsz. 

Twee goede redenen om meer te weten over PSA:

1. Dit najaar komt de PSA-zelftest bij Etos in de schappen.

2. Doordat een MRI van de prostaat wordt opgenomen in de nieuwe Prostaatkanker richtlijn, kan een man met een gerust hart zijn PSA waarde laten bepalen.

Inleiding

In 2012 kregen mannen met een verhoogde PSA-waarde -volgens de richtlijn- 12 ‚weefselprikken’ via de anus. Dit is een pijnlijke procedure met kans op complicaties zoals urineweginfecties en/of bloedingen. Internationale screeningsdata lieten zien dat PSA-screening leidt tot een significante afname van morbiditeit en sterfte. Echter om één sterfgeval te voorkomen moeten veel mannen met een verhoogd PSA de weefselprikken ondergaan. Bovendien leidt dit tot het ontdekken van laaggradige prostaatkankers. Dit zijn kankers die niet behandeld hoeven te worden, maar waar bij personen waarbij dit wel -onnodig- gebeurt, het gevolg dus is dat er onnodige complicaties kunnen optreden zoals incontinentie en impotentie. Ook worden met deze techniek niet alle hooggradige prostaatkankers gevonden. Daarom werd er tot voor kort aan mannen geadviseerd hun PSA-waarde niet te laten bepalen.

Op 30 mei 2012 vond bij ZonMW de expert bijeenkomst prioritering prostaatkanker screening plaats. Ruim 30 experts bogen zich daarbij over het vraagstuk:
op welke manier zorgverleners en burgers ondersteund kunnen worden bij het maken van keuzes ten aanzien van de PSA-prostaatkankerscreening.
En welk wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van dit onderzoek opportuun is.
Aanleiding hiervoor was de bovenstaande impasse.

De uitkomst van deze bijeenkomst was het advies om een prospectief, gerandomiseerd onderzoek te verrichten naar de waarde van de detectie van hooggradige prostaatkankers ten opzichte van de 12 weefselprikken met:
A- een prostaat MRI,
B- genetische markers (bijvoorbeeld de SelectMDX-test),
C- de risico-calculator,
D- geavanceerde PSA testen (bijvoorbeeld de Phi-test)

Literatuur

Onlangs zijn de eerste publicaties verschenen van de door Alpe d’Huzes gefinancierde prospectieve multicenter head-to-head 4M-studie (Met prostaat MRI Meer Mans), die bovenstaande diagnostische testen heeft vergeleken (van der Leest).

De uitkomsten laten zien, dat:

Er dankzij een prostaat MRI significant minder overdiagnostiek van laaggradige prostaatkankers optreedt,

Er meer hooggradige prostaatkankers worden ontdekt.

De negatief voorspellende waarde van prostaat MRI 96% is, zodat mannen met een negatieve MRI geen weefselprikken meer hoeven te ondergaan. Dat spaart bij 2/3 van de mannen met verhoogd PSA-weefselprikken uit.

Een recent Cochrane Systematic Review liet dezelfde uitkomsten zien (Drost)

Nieuwe NVU en EAU-richtlijn prostaatkanker

Bovenstaande heeft geleid tot de nieuwe Europese (EAU) en Nederlandse prostaatkanker richtlijn (2019):

Committeer aan de PI-RADS-richtlijnen voor prostaat MRI-acquisitie en -interpretatie.

Verricht een prostaat MRI alvorens een prostaatbiopsie te verrichten.

Combineer gerichte met systematische biopten wanneer de MRI positief is (PI-RADS ≥ 3).

Overweeg systematische biopten achterwege te laten, in gezamenlijke besluitvorming met patiënt, wanneer prostaat MRI negatief is (PI-RADS ≤ 2), en het risico op agressief prostaatkanker laag is

Dankzij een prostaat MRI worden voor mannen met een verhoogd PSA, de nadelen van de 12 weefselprikken dus geëlimineerd: slechts bij 1/3 van hen volgen er nu MR-geleide weefselprikken, er is veel minder overbehandeling van laaggradige prostaatkankers met een betere detectie van hooggradige prostaatkankers

Dat betekent, dat PSA-waarde met een gerust hart bepaald kan worden

Voor de huisartsen en andere belangstellenden wordt er op 19 september 2019 een bijscholingssymposium „Verhoogd PSA, Wat nu?“ georganiseerd, waar alle stakeholders prostaatkanker diagnostiek presentaties geven. De prostaat kanker stichting ondersteunt dit symposium en hoopt op een goede opkomst, want er staat veel op het spel voor de man met een verhoogd PSA.

De volgende Informatie is voor de man die zijn PSA laat bepalen:

De PSA-zelftest komt dit najaar bij de Etos in de schappen.

Er is veel gebrek aan kennis, over wat de beste stap is bij een afwijkende PSA-waarde. Daarom is de volgende informatie erg belangrijk:

Wat te doen bij een afwijkende PSA-zelftest

Laat uw PSA-waarde bepalen via uw huisarts.

Is uw PSA-waarde dan alsnog te hoog, dan moet uw prostaat eerst op de foto (MRI). En dus geen weefselprik!

Is uw PSA verhoogd? Dan moet uw prostaat op de foto:

“EEN GOED PLAATJE IS BETER DAN EEN SLECHT GEPRIKT GAATJE!

Meestal (bij 2/3 van de mannen) is er niets aan de hand. De prostaat is dan vergroot of licht ontstoken. Dat laat de prostaat MRI zien

Pas als de prostaat MRI afwijkend is, moet er een weefselprik genomen worden. Dat gebeurt met behulp van de MRI-beelden

Hoe kom ik aan een goede MRI

Voor die en andere informatie over prostaat MRI kunt u terecht bij het Radboudumc Prostaat MRI Referentie Centrum (ProstateMRReferenceCenter@radboudumc.nl; tel.: 024-3619196).

 

 


Plaats een reactie ...

1 Reactie op "Verhoogd PSA, Wat nu? Op weg naar precisiediagnostiek bij prostaatkanker. FIGI Zeist 19 september 2019"

  • e.valstar :
    Mijn vorige mail is helaas verwijderd: schande!!! Dan opnieuw: uit de feiten blijkt niet dat het eerder ontdekken van prostaatkanker winst oplevert qua prognose en overlevingsduur.
    Feit is dat prostatectomie voor lokale prostaatkanker de kans op genezing niet verhoogd!! Expliciet niet boven de 65 jaar. Voorts is het zo dat bij kapseldoorbraak bestraling plus hormonale therapie de genezingskans verhoogd voor de 70 en mogelijk ook wanneer de patient 70-73 jaar oud is.
    Let wel : behandelen kan zin hebben maar het eerder behandelen heeft nooit aantoonbare winst opgeleverd. Testpakketten bij de ETOS etc zijn onnodig medicaliserend.

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Leven met kanker Online symposium >> Digital Food Conference 24 >> Leefstijlgeneeskunde: toekomst >> Natuurapotheek biedt basiscursus >> Verhoogd PSA, Wat nu? Op weg >> Het O²PZ symposium 'Palliatieve >> Kan een bepaald dieet een >> Mobiel Zorglab ROC Midden >> Simonton Intensive Seminar >> Het project 'Vereeuwigd' biedt >>