TTF - Tumor Treating Fields, een vorm van lokale electro hyperthermie, geeft als aanvulling op chemo (Alimta) significant langere ziektevrije tijd en mediaan meer overlevingstijd bij niet-klein-cellige longkanker

3 mei 2017: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/novottf-100a-ttf-vorm-van-electro-hyperthermie-geeft-veel-langere-mediane-overleving-5-maanden-bij-nieuwe-diagnose-hersentumoren-glioblastoma-in-vergelijking-met-temodal-temozolomide-alleen.html

14 oktober 2010: Bron: Virtual trials.

TTF - Tumor Treating Fields, een vorm van electro hyperthermie (met electroden) verbetert significant de ziektevrije tijd en overall overleving bij longkanker (niet-klein-cellig) in vergelijking met alleen chemo. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase II studie met 42 patienten waar eerder chemo faalde. Longkankerpatienten werden naast hun chemo (Alimta) 12 uur per dag behandeld met TTF - Tumor Treating Fields. Patiënten...

Lees verder ...