Wat is angiostatine?

Angiostatine. Wat is een angiostatine?

d.d. 3 februari 2008: Zover we kunnen nagaan is er verder niets meer uit onderstaande studie gekomen. En ik kan in Pubmed ook niets vinden over gepubliceerde gegevens. Voest e.a. hebben na 2003 niets meer gepubliceerd hierover. Wel hebben we deze studie gevonden gepubliceerd in 2006, maar durf niet te zeggen of dit en zelfde aanpak is als wat Voest onderzocht, daarvoor ontbreekt mij de medische kennis.:

1: