Gliadel® wafer een chemo met ook carmustine (BCNU) toegediend tijdens operatie van kwaadaardige hersentumoren geeft een significant betere 2 en 3 jaars overleving (29%) blijkt uit gerandomiseerde fase III studie. Nieuwe studie meldt ernstige bijwerkingen

26 december 2010: Bron: Neurosurg Rev. 2010 October; 33(4): 441–449. Published online 2010 August 13. doi: 10.1007/s10143-010-0280-7.

Chemo toedienen met zogenoemde wafers (inwendig geplaatste soort ballonnetjes die timereleased chemo afgeven)  lijkt beetje succes te hebben bij hersentumoren. Aanvullend op studieresultaten uit 2006, zie hieronder, is recent een nieuw studieresultaat vrijgekomen. Daar wordt de nadruk gelegd op de bijwerkingen zeker als deze wafertechniek wordt gevolgd door andere chemokuren en bestralling. Toch lijkt deze...

Lees verder ...