Algemeen: Reguliere behandeling van prostaatkanker met chemo met bij diagnose relatief lage PSA is zinloos. De kans aan prostaatkanker te sterven met een Gleasonscore van minder dan 7 is 1 op de 100. Artikel geplaatst april 2006

Voor meest actuele informatie over nieuwste behandelingen en middelen bij prostaatkanker inclusief nuttige adressen, leest u het rapport prostaatkanker-actueel ook onder kankersoorten-prostaatkanker.

13 juni 2006: Bron: Br J Cancer. 2006 May 22;94(10):1361-8.

Mannen met door een scan vastgestelde prostaatkanker die bij de diagnose een lage PSA waarde hebben en een lage Gleason score zouden kunnen volstaan met regelmatige controle en geen radicale behandeling met operatie of bestraling of chemo of hormoontherapie. Niets doen is...

Lees verder ...

Uitstel van bestraling bij prostaatkankerpatiënten en wel of geen bestraling na operatie van prostaatkanker geeft geen enkel verschil op uiteindelijke effect en resultaten zoals op overleving, ziektevrije tijd enz.

26 maart 2009: Bron: Reuters

Bestraling - radiotherapie na operatie bij prostaatkanker is zinloos want geeft geen enkel verschil in effect op overall oveleving en/of overleven van prostaatkanker zelf. Dit bijkt uit een nieuwe studie uitgevoerd aan de universiteit van Montreal, Canada onder 752 patienten waarvan hun prostaatkanker in eerste instantie volledig operatief kon worden verwijderd. 118 patienten daarvan ondergingen bestraling - radiotherapie daarna. Achteraf blljkt er geen verschil te zitten in de kans op overleven tussen de patientengroep...

Lees verder ...