Kinderen met medulloblastomen - hersentumoren - zouden na operatie alleen met chemo moeten worden behandeld en pas na recidief met ook bestraling aldus advies na studieresultaten over cognitieve beschadigingen na bestraling.

15 maart 2005: N Engl J Med. 2005;352:978-986, 1036-1038

Na nieuwe studieresultaten lijkt het advies/protocol voor het behandelen van kinderen met een medulloblastoom - hersentumor - te zijn om alleen chemo te geven en niet te bestralen. Er zat geen significant verschil in het risico op een recidief tussen kinderen die behandeld waren met of chemo of bestraling, maar bij de kinderen die waren bestraald gaf dit wel verschil in cognitieve beschadigingen bij kinderen die geen recidief ontwikkelden...Lees verder ...