Bestraling - Radio embolisatie met nieuwe techniek Yttrium-90 voor levertumoren nu ook in Nederland beschikbaar in studieverband. Artikel geplaatst 20 december 2009

26 juli 2013: klik hier en lees ook artikel over opname van SIRT - Yttrium-90 in de Engelse richtlijnen voor behandelen van inoperabele levertumoren.

Of de opmerkingen van dr. Vogl in onderstaand artikel opgenomen nog steeds gelden durf ik niet te zeggen want in bepaalde studies met SIRT - Yttrium-90 wordt deze ook gevolgd door TACE en/of LITT of RFA. Steeds meer kom ik erachter dat dr. Vogl wel heel erg voor eigen parochie preekt als het gaat...

Lees verder ...