VORASIDENIB geeft verdubbeling van progressievrije ziekte (27 vs 11 maanden) bij patienten met een laaggradige hersentumor type oligodendroglioom of astrocytoom met een IDH1/2-mutatie in vergelijking met placebo

16 juni 2023: ASCO 2023

Vorasidenib, een dubbele remmer van IDH1 en IDH2 mutaties, geeft bij patiënten met een laaggradige hersentumor van het type oligodendroglioom of astrocytoom met een IDH1/2-mutatie een meer dan verdubbeling van de ziekteprogressievrije tijd (27,7 maanden versus 11,1 maanden) in vergelijking met een placebo.  

Dat blijkt uit de tussenresultaten van de fase III INDIGO-studie zoals die gepresenteerd werd op ASCO 2023

...

Lees verder ...