Algemeen: een intensief fitness programma onder deskundige begeleiding verbetert fysiek en psychologisch functioneren bij overlevenden van kanker, zowel op korte- als lange-termijn bewijst nieuw onderzoek

Update 12 december 2017:

Aanvullend op onderstaand artikel d.d. 30 april 2011 lees ook dit studierapport: Randomized controlled trial of the effects of high intensity and low-to-moderate intensity exercise on physical fitness and fatigue in cancer survivors: results of the Resistance and Endurance exercise After ChemoTherapy (REACT) study

waarvan de resultaten bevestigen dat een fitnessprogramma onder deskundige begeleiding zeker waardevol is voor mensen die kanker hebben gehad.

Hier in Table 1 een overzicht waaruit het programma bestond:

Lees verder ...