Helen Dowling Instituut. Centrum voor psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten en hun naasten.

Het Helen Dowling is gespecialiseerd in psychosociale begeleiding van mensen met kanker. O.a. gespreksgroepen, individuele psycho-sociale hulp en hulpgroepen voor rouwverwerking en steun aan partners en familieleden/vrienden van kankerpatiënten. Zelf hebben wij er ook ondersteuning van gekregen.

9 oktober 2020: Adres van vestiging in Nijmegen is veranderd.

31 augustus 2019: Lees ook dit artikel in Trouw van een patiente die veel baat heeft / had bij een cursus georganiseerd door het Helen Dowling: Interview Verder...

Lees verder ...

Academische ziekenhuizen Nederland - adressenlijst.

Academische ziekenhuizen Nederland

VU Medisch Centrum
De Boelelaan 1117
1081 HV Amsterdam
Tel: 020-4444444
website VUMC

Academisch Medisch centrum (AMC)
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam Zuid-Oost
Tel. 020-5669111
website AMC

Anthonie van Leeuwenhopek ziekenhuis (AvL)
Plesmanlaan 121
1066 CX Amsterdam
020-5129111
Website AvL
Website NKI


Academisch Ziekenhuis Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen
Tel: 050-3616161