Relatief weinig mensen maken gebruik van medische zorg in het buitenland, ondanks dat dit ook vergoed wordt, zo meldt de Europese Rekenkamer na Europees onderzoek

10 juni 2019: Skipr.nl , Europese Rekenkamer,

Hoewel al veel langer bekend is dat patienten uit een Europees land ook gebruik mogen maken van medische zorg in een ander Europees land, (mits op voorschrijving van een geregistreerd arts en voldoet aan de richtlijnen voor vergoeding in eigen land, zie ook EU-richtlijn 2011/24/EU) en dat dan ook krijgen vergoed, maken relatief weinig mensen daar gebruik van.
Weinig mensen zijn zich bewust van deze wettige mogelijkheid met terugbetaling...


Lees verder ...