M4N - tetra-o-methy nordihydroguaiaretic acid , een in principe natuurlijk middel direct ingespoten in tumoren in hoofd-halsgebied geeft bij alle drie deelnemende patienten zeer opmerkelijk en directe tumorsterfte, maar wel ernstige bijverschijnselen.

Bron: website: ASCO-2004

Na succesvolle dierproeven zijn afgelopen jaar drie patienten met een ongeneeslijke en inoperabele vorm van tumoren in het hoofd-halsgebied direct ingespoten met M4N. Zeer opmerkelijk is dat bij alle drie de patienten de tumoren snel en direct afstierven. Wel waren er ernstige bijverschijnselen, zoals pijn bij de plaats van injectie en een patient had hartklachten maar naarmate de artsen handiger en beter de injecties gaven werd ook de pijn minder. In 2001 werd een studie gepubliceerd waarbij M4N...

Lees verder ...