Angiogenese remmer, Vadimesam, ASA404, naast chemo, geeft geen enkel positief effect bij longkanker, aldus fase 3 studie resultaten

12 juli 2011: Bron: Journal of Clinical Oncology

Een angiogenese remmer onder de naam Vadimezam (ASA404) gegeven naast chemo (carboplatin en paclitaxel) geeft geen enkel positief effect op ziektevrije tijd noch op overall overleving bij gevorderde longkanker  in vergelijking met chemo alleen. Dit blijkt uit een grote langjarige gerandomiseerde fase III studie bij 1219 patienten met longkanker stadium III en IV. Ook Avastin - betacizumab  is een angiogeneseremmer en wordt nog steeds gegeven aan longkankerpatiënten.

Een...

Lees verder ...