Pertuzumab plus trastuzumab geeft zelfde 2 jaars overall overleving met of zonder chemotherapie bij patienten met uitgezaaide borstkanker met Her2 positief

Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-hoe-uitgezaaide-borstkanker-met-lage-her2-expressie-1-of-2-te-behandelen-met-of-sacituzumab-govitecan-of-trastuzumab-deruxtecan-is-door-een-team-van-deskundigen-in-een-officieel-rapport-vastgelegd.html

28 augustus 2023: zie ook dit artikelhttps://kanker-actueel.nl/pertuzumab-perjeta-door-fda-goedgekeurd-als-eerstelijns-behandeling-immuuntherapie-bij-operabele-borstkanker-her-2-positief-na-uitstekende-resultaten-uit-fase-3-aphinity-studie.html

28 augustus 2023: Bron: JAMA 10 augustus 2023

Uit een tweede analyse van deze gerandomiseerde fase II-studie met immuuntherapie met pertuzumab in combinatie met trastuzumab (Herceptin) met of zonder chemotherapie, beide gevolgd door Trastuzumab - emtansine = T-DM1niraparib plus bevacizumab (Avastin) zonder chemo of gegeven in chemovrije periode verdubbelt bij eierstokkanker ziektevrije tijd en ziektevrije overleving steeg met 26 procent (79 vs 53 procent)

Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie?  Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

31 juli 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/niraparib-zejula-als-onderhoudsbehandeling-bij-gevorderde-eierstokkanker-geeft-een-veel-langere-progressievrije-overleving-bij-zowel-patienten-met-brca-gemuteerde-eierstokkanker-als-bij-niet-brca-gemuteerd.html

5 september 2019: 

Hier het studierapport gepubliceerd in The Lancet van onderstaande studie: Niraparib plus bevacizumab versus niraparib alone for platinum-sensitive recurrent ovarian cancer (NSGO-AVANOVA2/ENGOT-ov24): a randomised, phase 2, superiority trial

Kernpunten: 

  • In deze gerandomiseerde fase II-studie...


Lees verder ...

Methotrexaat, vinblastine, doxorubicine en cisplatine in hoge dosis intensiteit (HD-MVAC) geeft op 5 jaar 10 procent betere overall overleving in vergelijking met Gemcitabine + Cisplatine bij patiënten met lokaal gevorderde blaaskanker

4 juli 2023: Bron: Journal of Clinical Oncology 40, no. 18 (June 20, 2022) 2013-2022. Published online March 07, 2022

Uit de Franse VESPER fase III studie blijkt dat 6 cycli chemotherapie met methotrexaat, vinblastine, doxorubicine en cisplatine in hoge dosis intensiteit  (HD-MVAC) in vergelijking met 4 kuren Gemcitabinecisplatine in de perioperatieve setting voor patiënten met lokaal gevorderde maar wel operabele blaaskanker een overall overleving van plus...

Lees verder ...

Immuuntherapie met pembrolizumab vooraf aan operatie bij niet kleincellige longkanker stadium II en III gevolgd door onderhoudsdosis pembrolizumab verbetert ziektevrije tijd in vergelijking met placebo op 2 jaars meting

Zie ook literatuurlijst van voeding en voedingssuppletie en andere weinig belastende behandelingen specifiek bij longkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Zie ook effecten van TCM - Traditionele Chinese Medicijnen / Kruiden specifiek bij longkanker

26 juni 2023: Bron: Journal of Clinical Oncology 41, no. 17_suppl (June 10, 2023) LBA100-LBA100. Published online June 07, 2023.

Uit de eerste resultaten van de KEYNOTE-671 studie (placebo gecontroleerd en gerandomiseerde fase III studie)  blijkt dat immuuntherapie  met pembrolizumab...

Lees verder ...

Immuuntherapie met nivolumab plus ipilimuab voorafgaand aan operatie darmkanker geeft uitstekende resultaten met duurzame klinische complete remissies

19 mei 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/dostarlimab-een-specifieke-vorm-van-een-anti-pd-medicijn-is-100-procent-effectief-bij-alle-12-patienten-met-operabele-rectumkanker-met-dmmr-mismatch-reparatie-deficientie-en-was-geen-operatie-meer-nodig.html

16 september 2022: Bron: AvL, ESMO 2022

Wanneer kankerpatiënten met darmkanker met een zogeheten microsatelliet-instabiele vorm (MSI) ook wel mismatch repair mutatie genoemd, vooraf aan een operatie een kortdurende behandeling krijgen met immuuntherapie met anti-PD medicijnen (checkpointremmers) van 1x ipilimumab en 2x nivolumab dan blijken tijdens de operatie bij 95 procent van de patiënten (N = 107) minder dan 10%...Lees verder ...

Melanomen: Immuuntherapie met ipilimuab plus nivolumab of nivolumab alleen geeft bij zwaar voorbehandelde melanoompatienten met uitgezaaide vergevorderde melanomen onvoorstelbaar goede resultaten op overall overleving

19 april 2016: Voor dit artikel klik op de volgende link: Immuuntherapie met ipilimumab plus nivolumab of nivolumab alleen geeft bij zwaar voorbehandelde melanoompatienten met uitgezaaide vergevorderde melanomen onvoorstelbaar goede resultaten op overall overleving. Mediaan overleeft 34 procent de 5 jaar.

Borstkanker: sTILs - tumor infiltrating lymphocytes aanwezig na chemo in beginnende borstkanker triple negatief voorspellen aanslaan van behandeling en geeft superieure overall overleving op drie jaar copy 1

Voor dit artikel klik op de volgende link: 

https://kanker-actueel.nl/NL/stils-tumor-infiltrating-lymphocytes-aanwezig-na-chemo-in-beginnende-borstkanker-triple-negatief-voorspellen-aanslaan-van-behandeling-en-geeft-superieure-overall-overleving-op-drie-jaar.html

Longkanker: CIMAvax-EGF vaccin geeft uitstekende resultaten op overall overleving en ziektevrije tijd bij longkanker en andere vormen van kanker met EGFR mutatie

12 februari 2023: zo nu en dan krijg ik een vraag over het CIMAvax vaccin voor longkanker uit Cuba. Afgelopen week kreeg ik weer een vraag daarover en ben eens gaan zoeken op internet hoe het er nu voorstaat. 

Dit artikel geeft weer hoe longkankerpatiënten in de klinische praktijk reageren op het CIMEvax vaccin, waarbij aangetekend dat er geen EGFR-mutatie wordt gemeten vooraf. Dus deze resultaten gaan over alle longkankerpatiënten waarvan bijna iedereen in stadium IIIB of stadium IV zat...Lees verder ...

Stereo-tactische bestraling voor beginnende inoperabele uitgezaaide longkanker zorgt voor een 5-jaars overleving van 40 procent en en ziektevrije tijd van 26 procent. Mediane overall overleving bleek 4 jaar te bedragen.

5 april 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/stereotactische-ablatieve-bodyradiotherapie-sbar-plus-durvalumab-geeft-uitstekende-resultaten-bij-oudere-patienten-met-beginnende-niet-kleincellige-longkanker.html

17 september 2014: Bron: AMA. 2010;303(11):1070-1076. doi:10.1001/jama.2010.261

Stereo-tactische bestraling voor inoperabele longkanker zorgt voor een 5-jaars overleving van 40% en en ziektevrije tijd van 26%. Mediane overall overleving bleek 4 jaar te bedragen. Welke veel beter is in vergelijking met traditionele bestraling, waarbij minder dan 40% de 2-jaar overleeft, aldus de onderzoekers. Daar kwam bij dat stereo-tactische bestraling reletatief veel minder ernstige bijwerkingen gaf op langere termijn dan werd...

Lees verder ...

Overlijden aan prostaatkanker geeft op 10 jaars meting geen verschil te zien tussen wait-and-see, chirurgie of bestraling voor niet uitgezaaide prostaatkanker bij diagnose

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...