Solide tumoren: Metronomische chemotherapie = dagelijks lage doses chemo naast immuuntherapie met nivolumab verbetert effectiviteit bij vormen van kanker met solide tumoren bij kinderen

22 februari 2024: Bron: Antikankerfonds België

Van het Anticancerfund België kregen we een persbericht over een hoopgevende fase I veiligheidsstudie, de Metro-PD1 studie. Deze studie test de veiligheid en verbetering van de effectiviteit van immuuntherapie met nivolumab plus metronomische chemo bij 1 chemokuur, 2 chemokuren en 3 chemokuren bij kinderen en volwassenen met een recidief of ziekteprogressie met vormen van kanker met solide tumoren.

Uit een deelstudie bij 16 deelnemende kinderen...Lees verder ...

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn Pembrolizumab geeft weinig voordeel vs paclitaxel bij gevorderde maagkankerpatiënten en patienten met kanker in de overgang tussen maag en slokdarm met PD-1 mutatie

Helpt u ons kanker-actueel online te houden door een donatie?

Raadpleeg ook onze literatuurlijsten

9 januari 2024: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-vooraf-aan-operatie-en-chemotherapie-blijkt-succesvol-bij-kankerpatienten-met-maagkanker-en-met-tumoren-op-de-overgang-van-slokdarm-naar-de-maag.html

Lees ook dit artikel:  https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-nivolumab-als-palliatieve-zorg-geeft-meer-1-jaars-overlevingen-bij-zwaar-voorbehandelde-maagkankerpatienten-in-laatste-stadium-van-hun-ziekte.html

Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/overzicht-van-alle-wereldwijd-geregistreerde-medicijnen-binnen-immuuntherapie-en-lopende-studies-met-immuuntherapie.html

16 juni 2018: Bron: The Lancet

Uit de resultaten van een fase III Keynote-061 studie blijkt dat pembrolizumab, een vorm van immuuntherapie met een anti-PD medicijn (zie ook personalised medicine )geen statistisch significant effect geeft bij voorbehandelde gevorderde maagkanker en bij...Lees verder ...

Immuuntherapie met nivolumab als palliatieve zorg geeft meer 1 jaars overlevingen bij zwaar voorbehandelde slokdarm / maagkankerpatienten in laatste stadium van hun ziekte

Helpt u ons kanker-actueel online te houden door een donatie?

Raadpleeg ook onze literatuurlijsten

9 januari 2024: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-vooraf-aan-operatie-en-chemotherapie-blijkt-succesvol-bij-kankerpatienten-met-maagkanker-en-met-tumoren-op-de-overgang-van-slokdarm-naar-de-maag.html

Lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/overzicht-van-alle-wereldwijd-geregistreerde-medicijnen-binnen-immuuntherapie-en-lopende-studies-met-immuuntherapie.html

16 juni 2018: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-het-anti-pd-medicijn-pembrolizumab-geeft-weinig-voordeel-vs-paclitaxel-bij-gevorderde-maagkankerpatienten-en-patienten-met-kanker-in-de-overgang-tussen-maag-en-slokdarm-met-pd-1-mutatie.html

13 februari 2017: Bron: J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 4S; abstract 2)

Immuuntherapie met het anti-PD medicijn Nivolumab gegeven als palliatieve behandeling aan zwaar voorbehandelde maagkankerpatiënten en patienten met kanker in de overgang tussen maag en slokdarm en...Lees verder ...

Immuuntherapie met anti-PD medicijnen met lagere doses bij kankerpatienten geeft therapeutisch gezien zelfde goede effect als standaard dosering maar veel minder bijwerkingen en kosten zijn veel minder.

5 januari 2024: Bron: Journal of Clinical Oncology 41, no. 2 (January 10, 2023) 170-172. En 
Biomedicines. 2023 Apr; 11(4): 1032. Published online 2023 Mar 27 Met dank aan Eddy.

Uit verschillende studies blijkt dat immuuntherapie met anti-PD medicijnen / checkpointremmers met een veel lagere dosis dan de standaard doses voorgeschreven in de richtlijnen nauwelijks effect heeft op de therapeutische resultaten maar wel minder bijwerkingen geven en vooral veel minder kosten. 

De ontwikkeling en het gebruik...
Lees verder ...

nivolumab plus gemcitabine en cisplatine verbetert overall overleving van patienten met blaaskanker blijkt uit de checkmate 901 studie

Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssuppletie specifiek bij blaaskanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar:

Zie ook in gerelateerde artikelen

23 oktober 2023: Bron: ESMO 2023, N Engl J Med 2023

De CheckMate 901-studie laat zien bij patiënten met gevorderde blaaskanker dat immuuntherapie met nivolumab (een anti-PD medicijn) en gemcitabine + cisplatine de mediane overall overleving verbeterde met 3 maanden:  21,7 maanden vergeleken met 18,9 maanden...

Lees verder ...

Baarmoederhalskanker: Immuuntherapie met anti-PD medicijn Cemiplimab plus het vaccin ISA101b gericht op het HPV16 virus of met nivolumab geeft veelbelovende resultaten voor vormen van kanker die HPV gerelateerd zijn

Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie?  Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

10 juni 2019: Bron: JAMA en ISA-Pharma.com Met dank aan Richard die mij hier op wees.

Uit enkele kleine studies is gebleken dat...

Lees verder ...

Merkelcel carcinoom: Immuuntherapie met Nivolumab na volledige operatie van Merkelcelcarcinoom verbetert ziektevrije overleving met 11 procent op 2 jaars meting.

21 september 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/maretakinjecties-hoge-dosis-doen-kanker-volledig-verdwijnen-bij-vrouw-met-recidief-van-merkelcel-carcinoom-75-jaar-en-bij-vrouw-met-borstkanker-in-beide-borsten-50-jaar-zonder-andere-behandelingen-beide-vrouwen-leven-al-jaren-zonder-kanker.html

21 september 2023: Bron: The Lancet, Published:July 11, 2023

Uit een fase II studie ADMEC-O uitgevoerd in 20 verschillende ziekenhuizen in Duitsland en Nederland bij totaal 179 patiënten die volledig waren geopereerd aan een Merkelcelcarcinoom blijkt immuuntherapie met de anti-PD remmer Nivolumab de ziektevrije overleving met 11 procent te verbeteren (84 vs 73 procent) in vergelijking met de observatiegroep. 

Patiënten uit de...

Lees verder ...

Cabozantinib toegevoegd aan immuuntherapie met nivolumab en ipilimumab geeft betere ziekteprogressievrije tijd en ziektecontrole bij uitgezaaide onbehandelde nierkanker in vergelijking met placebo naast nivolumab en ipilimumab

Zie ook literatuurlijst niet-toxische stoffen en weinig belastende behandelingen specifiek bij nierkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

29 juli 2023: Bron: N Engl J Med2023 May 11;388(19):1767-1778

Uit de COSMIC-313 studie, een gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie bij patiënten met nog onbehandelde uitgezaaide nierkanker met gemiddelde en slechte prognose blijkt dat toevoeging van cabozantinib aan een behandeling met immuuntherapie met de anti-PD medicijnen nivolumab en ipilimumab betere progressievrije overleving...Lees verder ...

Immuuntherapie met nivolumab naast standaard chemo als eerstelijns behandeling zorgt voor betere resultaten en minder bijwerkingen bij patienten met klassieke ziekte van Hodgkin stadium III en IV in vergelijking met brentuximab vedotin

26 juni 2023: Bron: Journal of Clinical Oncology 41, no. 17_suppl (June 10, 2023) LBA4-LBA4. Published online June 07, 2023.

Wanneer bij patiënten met gevorderde ziekte van Hodgkin (stadium III en IV) als eerstelijns behandeling immuuntherapie met Nivolumab (Opdivo) wordt toegevoegd aan de standaard chemokuur van doxorubicinehydrochloride IV, vinblastinesulfaat IV, dacarbazine IV plus eventueel radiotherapie / bestraling in plaats van Brentuximab Vedotine dan verbetert de ziektevrije overleving op 1-jaar van 86 procent naar 94...

Lees verder ...