Neuroblastoom: 13-cis Retinoinezuur aanvullend gegeven naast en na chemo en myeloablatieve therapie (ABMT) verbetert de langjarige overall overleving van kinderen met een Neuroblastoom graad 3 en 4 tot 100 procent op 5 jaars meting

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

ALK gen mutatie leidt tot neuroblastoom. Wetenschappers denken met onderdrukking van dit gen neuroblastoom te kunnen remmen of misschien te genezen.

22 april 2017: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/13-cis-retinoinezuur-aanvullend-gegeven-naast-en-na-chemo-en-myeloablatieve-therapie-abmt-verbetert-de-langjarige-overall-overleving-van-kinderen-met-een-neuroblastoom-graad-3-en-4-tot-100-procent-op-5-jaars-meting.html

6 juli 2012: Duitse en Belgische onderzoekers hebben aan de hand van studies met muizen aangetoond dat een mutatie van het zogeheten ALK gen neuroblastomen worden gevomd. Neuroblastoom is een vorm van kanker die vooral bij kinderen voorkomt. Maar uit de studie bleek ook dat longkanker en lymfomen een relatie hebben met dit ALK gen. De onderzoekers zeggen dat met een moleculaire aanpak deze ALK gen mutatie zou kunnen worden geremd...

Lees verder ...