Helpt u ons aan 500 donateurs?

3 januari 2018: Bron: FDA

De Food and Drug Adminstration (FDA) heeft goedkeuring gegeven om immuuntherapie met pertuzumab / perjeta samen met herceptin / trastuzumab en chemo als eerstelijnsbehandeling te geven aan patiënten met operabele  borstkanker met HER-2 en 3 postitieve expressie en/of lymfklier positieve borstkanker. De FDA gaf deze toestemming na uitstekende tussenresultaten uit de gerandomiseerde placebo gecontroleerde Fase III APHYNITY studie bij totaal 4.805 patiënten met operabele HER-2 en 3 positieve beginnende operabele borstkanker.

Na 45 maanden follow-up hebben Genentech, de Breast International Group, het Breast European Adjuvant Study Team en de Frontier Science Foundation bekendgemaakt dat de eerste doelen van de studie al zijn bereikt. (The main efficacy outcome was invasive disease-free survival (IDFS), defined as the time from randomization to first occurrence of ipsilateral local or regional invasive breast cancer recurrence, distant recurrence, contralateral invasive breast cancer, or death from any cause.)

Het onderzoek voldeed dus na 45,4 maanden follow-up aan zijn primaire doel (ziektevrije overleving) en toonde aan dat een aanvullende behandeling na de operatie met de combinatie van pertuzumab (Perjeta), trastuzumab (Herceptin) en chemotherapie (docetaxel, het op pertuzumab gebaseerde regiem) een statistisch significante vermindering van het risico op een recidief of overlijden (invasieve ziektevrije overleving) gaf te zien. Deze resultaten werden vergeleken bij patiënten met HER2- positieve beginnende operabele borstkanker die alleen waren behandeld met herceptin / trastuzumab en chemotherapie na de operatie. Het veiligheidsprofiel van het op pertuzumab-gebaseerde regiem was gelijk met dat uit eerdere studies en er werden niet meer en geen nieuwe veiligheidsrisico's gezien bij de patiënten die extra pertuzumab / perjeta kregen.

Hier het werkingsmechanisme van deze combinatiebehandeling: (tekst loopt verder onder grafiek.

Afbeeldingsresultaat voor image of pertuzumab

Figure 1: Pertuzumab (or Perjeta) inhibits HER2/HER3 from dimerization which impacts downstream tyrosine kinase-associated signaling pathway (Sandra M. Swain et al., 2014).


De tussenresultaten:

Na een mediane follow-up van 45,4 maanden waren er meldingen van een recidief  (IDFS-gebeurtenissen) in de intent-to-treat-populatie 7,1% (n = 171) in de groep van pertuzumab en 8,7% (n = 210) voor degenen die placebo kregen (HR 0,82). ; 95% CI: 0,67, 1,00; p = 0,047)

Hoog risicopatiënten waren patiënten zoals die met hormoonreceptor-negatieve of die met lymnfklier positieve borstkanker. Het aantal recidieven (IDFS geberutenissen) bij patiënten met een hormoonreceptor negatieve ziekte was respectievelijk 8,2% (n = 71) en 10,6% (n = 91) in de pertuzumabgroep en placebogroep (HR 0,76, 95% BI 0,56, 1,04)

Het aantal recidieven (IDFS-gebeurtenissen) voor patiënten met een lymfklier positieve ziekte was respectievelijk 9,2% (n = 139) in de pertuzumabgroep en 12,1% (n = 181) placebogroep (HR 0,77, 95% CI 0,62, 0,96). Overall overlevingscijfers zijn nog niet bekend omdat de studie nog doorloopt.

Bijwerkingen werden gemeld bij ten minste 30% van de patiënten die pertuzumab in combinatie met trastuzumab en chemotherapie in APHINITY kregen toegediend. De bijwerkingen waren met name diarree, misselijkheid, haaruitval, vermoeidheid, perifere neuropathie en braken. De meest voorkomende graad 3-4 bijwerkingen (> 2%) waren neutropenie, febriele neutropenie, diarree, verminderd aantal neutrofielen, bloedarmoede, verlaagd aantal witte bloedcellen, leukopenie, vermoeidheid, misselijkheid en stomatitis.

De originele goedkeuring van de FDA: FDA grants regular approval to pertuzumab for adjuvant treatment of HER2-positive breast cancer is te lezen op de FDA website.

Het studieprotocol met alle toelatingseisen en contra indicaties enz is te lezen in dit studieprotocol:  A Study of Pertuzumab in Addition to Chemotherapy and Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Participants With Human Epidermal Growth Receptor 2 (HER2)-Positive Primary Breast Cancer (APHINITY)

Hier de twee behandelingsprotocollen:

People enrolled in the study underwent surgery and were randomized to one of two arms (1:1) to receive either:

  • Six to eight cycles of chemotherapy (anthracycline-containing or non–anthracycline-containing regimen) with pertuzumab and trastuzumab, followed by pertuzumab and trastuzumab every 3 weeks for a total of 1 year of treatment.
  • Six to eight cycles of chemotherapy (anthracycline-containing or non–anthracycline-containing regimen) with placebo and trastuzumab, followed by placebo and trastuzumab every 3 weeks for a total of 1 year of treatment. 

Radiotherapy and/or endocrine therapy could be initiated at the end of adjuvant chemotherapy. The APHINITY study allowed for a range of standard chemotherapy regimens to be used and both lymph node–positive and lymph node–negative participants were eligible for enrollment. The primary efficacy endpoint of the APHINITY study is invasive disease–free survival. Secondary endpoints include cardiac and overall safety, overall survival, disease-free survival, and health-related quality of life.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Pertuzumab - Perjeta door FDA goedgekeurd als eerstelijns behandeling immuuntherapie bij operabele borstkanker HER-2 positief na uitstekende resultaten uit fase 3 APHINITY studie"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Atezolizumab + nab-paclitaxel >> sTILs - tumor infiltrating >> Vrouw met uitgezaaide hormoongevoelige >> Pertuzumab - Perjeta door >> ASCO 2017: I-SPY 2 Trial: >> Immuuntherapie voor borstkanker >> Immuuntherapie tegen borstkanker >> Nivolumab: Immuuntherapie >> Vaccin GP2 naast herceptin >> Olaparib plus cedinarib lijkt >>