Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-hoe-uitgezaaide-borstkanker-met-lage-her2-expressie-1-of-2-te-behandelen-met-of-sacituzumab-govitecan-of-trastuzumab-deruxtecan-is-door-een-team-van-deskundigen-in-een-officieel-rapport-vastgelegd.html

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/pertuzumab-plus-trastuzumab-geeft-zelfde-2-jaars-overall-overleving-met-of-zonder-chemotherapie-bij-patienten-met-uitgezaaide-borstkanker-met-her2-positief.html


2 april 2020: De definitieve resultaten van de Cleopatra studie zijn vastgesteld en gepubliceerd in The Lancet.

Het toevoegen van pertuzumab aan docetaxel en trastuzumab als eerstelijns voor HER2 positieve gevorderde borstkanker blijkt een behoorlijk verschil te maken in overall overleving.

De mediane overall overleving (OS) van de groep patiënten met doel genezing (intent-to-treat) is 57,1 maanden versus 40,8 maanden. 37% van de pertuzumab groep en 23% van de placebogroep waren nog in leven op 8 jaar's meting.
Voor patiënten die eerder herceptine - trastuzumab hadden gekregen, was de mediane OS 53,8 maanden in de pertuzumab-groep versus 46,6 maanden in de placebogroep.

Deze analyse beoordeelde ook de kenmerken van overlevenden op lange termijn, gedefinieerd als > 35 maanden op protocoltherapie in beide groepen van de studie. Patiënten met langdurige remissies hadden vaker een niet-viscerale ziekte, tumoren met PIK3CA-wild-type, progesteron - PR positief, en een langere tijd tot zich uitzaaiingen hadden voorgedaan vanaf de diagnose.

Zie het studierapport, klik op de titel (abstract onderaan artikel) 

Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study

3 januari 2018: Bron: FDA De Food and Drug Adminstration (FDA) heeft goedkeuring gegeven om immuuntherapie met pertuzumab / perjeta samen met herceptin / trastuzumab en chemo als eerstelijnsbehandeling te geven aan patiënten met operabele  borstkanker met HER-2 en 3 positieve expressie en/of lymfklier positieve borstkanker. De FDA gaf deze toestemming na uitstekende tussenresultaten uit de gerandomiseerde placebo gecontroleerde Fase III APHYNITY studie bij totaal 4.805 patiënten met operabele HER-2 en 3 positieve beginnende operabele borstkanker.

Na 45 maanden follow-up hebben Genentech, de Breast International Group, het Breast European Adjuvant Study Team en de Frontier Science Foundation bekendgemaakt dat de eerste doelen van de studie al zijn bereikt. (The main efficacy outcome was invasive disease-free survival (IDFS), defined as the time from randomization to first occurrence of ipsilateral local or regional invasive breast cancer recurrence, distant recurrence, contralateral invasive breast cancer, or death from any cause.)

Het onderzoek voldeed dus na 45,4 maanden follow-up aan zijn primaire doel (ziektevrije overleving) en toonde aan dat een aanvullende behandeling na de operatie met de combinatie van pertuzumab (Perjeta), trastuzumab (Herceptin) en chemotherapie (docetaxel, het op pertuzumab gebaseerde regiem) een statistisch significante vermindering van het risico op een recidief of overlijden (invasieve ziektevrije overleving) gaf te zien. Deze resultaten werden vergeleken bij patiënten met HER2- positieve beginnende operabele borstkanker die alleen waren behandeld met herceptin / trastuzumab en chemotherapie na de operatie. Het veiligheidsprofiel van het op pertuzumab-gebaseerde regiem was gelijk met dat uit eerdere studies en er werden niet meer en geen nieuwe veiligheidsrisico's gezien bij de patiënten die extra pertuzumab / perjeta kregen.

Hier het werkingsmechanisme van deze combinatiebehandeling: (tekst loopt verder onder grafiek.

Afbeeldingsresultaat voor image of pertuzumab

Figure 1: Pertuzumab (or Perjeta) inhibits HER2/HER3 from dimerization which impacts downstream tyrosine kinase-associated signaling pathway (Sandra M. Swain et al., 2014).


De tussenresultaten:

Na een mediane follow-up van 45,4 maanden waren er meldingen van een recidief  (IDFS-gebeurtenissen) in de intent-to-treat-populatie 7,1% (n = 171) in de groep van pertuzumab en 8,7% (n = 210) voor degenen die placebo kregen (HR 0,82). ; 95% CI: 0,67, 1,00; p = 0,047)

Hoog risicopatiënten waren patiënten zoals die met hormoonreceptor-negatieve of die met lymnfklier positieve borstkanker. Het aantal recidieven (IDFS geberutenissen) bij patiënten met een hormoonreceptor negatieve ziekte was respectievelijk 8,2% (n = 71) en 10,6% (n = 91) in de pertuzumabgroep en placebogroep (HR 0,76, 95% BI 0,56, 1,04)

Het aantal recidieven (IDFS-gebeurtenissen) voor patiënten met een lymfklier positieve ziekte was respectievelijk 9,2% (n = 139) in de pertuzumabgroep en 12,1% (n = 181) placebogroep (HR 0,77, 95% CI 0,62, 0,96). Overall overlevingscijfers zijn nog niet bekend omdat de studie nog doorloopt.

Bijwerkingen werden gemeld bij ten minste 30% van de patiënten die pertuzumab in combinatie met trastuzumab en chemotherapie in APHINITY kregen toegediend. De bijwerkingen waren met name diarree, misselijkheid, haaruitval, vermoeidheid, perifere neuropathie en braken. De meest voorkomende graad 3-4 bijwerkingen (> 2%) waren neutropenie, febriele neutropenie, diarree, verminderd aantal neutrofielen, bloedarmoede, verlaagd aantal witte bloedcellen, leukopenie, vermoeidheid, misselijkheid en stomatitis.

De originele goedkeuring van de FDA: FDA grants regular approval to pertuzumab for adjuvant treatment of HER2-positive breast cancer is te lezen op de FDA website.

Het studieprotocol met alle toelatingseisen en contra indicaties enz is te lezen in dit studieprotocol:  A Study of Pertuzumab in Addition to Chemotherapy and Trastuzumab as Adjuvant Therapy in Participants With Human Epidermal Growth Receptor 2 (HER2)-Positive Primary Breast Cancer (APHINITY)

Hier de twee behandelingsprotocollen:

People enrolled in the study underwent surgery and were randomized to one of two arms (1:1) to receive either:

  • Six to eight cycles of chemotherapy (anthracycline-containing or non–anthracycline-containing regimen) with pertuzumab and trastuzumab, followed by pertuzumab and trastuzumab every 3 weeks for a total of 1 year of treatment.
  • Six to eight cycles of chemotherapy (anthracycline-containing or non–anthracycline-containing regimen) with placebo and trastuzumab, followed by placebo and trastuzumab every 3 weeks for a total of 1 year of treatment. 

Radiotherapy and/or endocrine therapy could be initiated at the end of adjuvant chemotherapy. The APHINITY study allowed for a range of standard chemotherapy regimens to be used and both lymph node–positive and lymph node–negative participants were eligible for enrollment. The primary efficacy endpoint of the APHINITY study is invasive disease–free survival. Secondary endpoints include cardiac and overall safety, overall survival, disease-free survival, and health-related quality of life.

HER2-targeted therapy has changed the natural history of HER2-positive metastatic breast cancer, with the dual blockade of pertuzumab and trastuzumab, with docetaxel, demonstrating an 8-year landmark overall survival rate of 37%.

Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel for HER2-positive metastatic breast cancer (CLEOPATRA): end-of-study results from a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 study

Summary

Background

CLEOPATRA was a phase 3 study comparing the efficacy and safety of pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel with placebo, trastuzumab, and docetaxel in patients with HER2-positive metastatic breast cancer. In the primary analysis and subsequent reports, progression-free and overall survival were significantly improved in the pertuzumab group compared with the placebo group. Here, we report the end-of-study analysis of CLEOPATRA.

Methods

This was a double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial that was done at 204 centres in 25 countries. Eligible patients were 18 years or older, had HER2-positive, metastatic breast cancer, had not received previous chemotherapy or biological treatment for their metastatic disease, and had an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0 or 1. All study drugs were given intravenously, every 3 weeks. Patients were assigned to receive either pertuzumab or placebo at a loading dose of 840 mg, and 420 mg thereafter; plus trastuzumab at 8 mg/kg loading dose and 6 mg/kg thereafter; and docetaxel at 75 mg/m 2, escalating to 100 mg/m 2 if tolerated. Pertuzumab or placebo and trastuzumab were given until disease progression; docetaxel was given for six cycles, or longer at the investigators’ discretion. Randomisation (1:1) was done by use of an interactive voice-response system and was stratified by geographical region (Asia, Europe, North America, or South America) and previous treatment (previous adjuvant or neoadjuvant chemotherapy vs none). The primary endpoint was independent review facility-assessed progression-free survival, which has been reported previously. Since the confirmatory overall survival analysis had also occurred before this prespecified end-of-study analysis, analyses presented here are descriptive. Overall survival analyses were based on the intention-to-treat population with crossover patients analysed in the placebo group; analyses were not adjusted for crossover to the pertuzumab group and are likely to be conservative. Safety analyses were based on treatment received; crossover patients were counted in the placebo group up to the day before first pertuzumab dose. This trial is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00567190.

Findings

Between Feb 12, 2008, and July 7, 2010, 1196 patients were assessed for eligibility, of whom 808 were enrolled and randomly assigned. 402 patients were assigned to receive docetaxel plus trastuzumab plus pertuzumab, and 406 patients were assigned to receive docetaxel plus trastuzumab plus placebo. Clinical cutoff for this analysis was Nov 23, 2018. Between July 2012 and clinical cutoff, 50 patients crossed from the placebo to the pertuzumab group. Median follow-up was 99·9 months in the pertuzumab group (IQR 92·9–106·4) and 98·7 months (90·9–105·7) in the placebo group. Median overall survival was 57·1 months (95% CI 50–72) in the pertuzumab group and 40·8 months (36–48) in the placebo group (hazard ratio 0·69, 95% CI 0·58–0·82); 8-year landmark overall survival rates were 37% (95% CI 31–42) in the pertuzumab group and 23% (19–28) in the placebo group. The most common grade 3–4 adverse event was neutropenia (200 [49%] of 408 patients in the pertuzumab group, 183 [46%] of 396 patients in the placebo group). Five (1%) of 408 patients in the pertuzumab group and six (2%) of 396 patients in the placebo group had treatment-related deaths. One new serious adverse event suggestive of congestive heart failure (pertuzumab group) and one new symptomatic left ventricular systolic dysfunction (post-crossover) occurred since the previous analysis.

Interpretation

Our analysis shows that the previously observed improvements in overall survival with pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel versus placebo, trastuzumab, and docetaxel were maintained after a median of more than 8 years of follow-up. The long-term safety and cardiac safety profiles of pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel were maintained in the overall safety population and within crossover patients. HER2-targeted therapy has changed the natural history of HER2-positive metastatic breast cancer, with the dual blockade of pertuzumab and trastuzumab, with docetaxel, demonstrating an 8-year landmark overall survival rate of 37%.

Funding

F Hoffmann-La Roche and Genentech.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Pertuzumab - Perjeta door FDA goedgekeurd als eerstelijns behandeling immuuntherapie bij operabele borstkanker HER-2 positief na uitstekende resultaten uit fase 3 APHINITY studie"


Gerelateerde artikelen