Aan dit artikel is enkele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie aftrekbaar voor de belasting

13 april 2012: Bron: American Association for Cancer Research (AACR) 103rd Annual Meeting: Abstract LB-218. Presented April 3, 2012

Nieuw vaccin - AE37 - lijkt een recidief van borstkanker te kunnen voorkomen bij minimaal de helft van de borstkankerpatiënten. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een lopende garandomiseerde fase II studie bij tot nu toe 271 borstkankerpatiënten. Het vaccin AE37 richt zich net als herceptin - trastuzumab op de Her2 expressie. Voordeel van dit vaccin zou zijn dat ca. 50% tot 60% van de patiënten met borstkanker hiervoor in aanmering zouden komen, terwijl herceptin maar voor ca. 20% van de patiënten geschikt lijkt. Het vaccin AE37 zal alleen worden gebruikt om een recidief te voorkomen aldus Diane F. Hale, MD,  van het Brooke Army Medical Center in Houston, Texas als toelichting op het congres van de AACR.

Een eerdere fase 1 studie toonde aan dat AE37 in combinatie met immunologische aanvullende middelen zoals  GM-CSF (granulocyt macrofaag kolonie stimulerende factor) dat het vaccin veilig is en in staat is om CD4 + T-cellen te stimuleren met HER2-specifieke anti-tumor activiteit.

Resultaten op immunologische reactie:

In deze gerandomiseerde studie vergeleken de onderzoekers het AE37 vaccin plus GM-CSF met alleen GM-CSF. Doel van de studie was om te zien of een recidief nog beter is te voorkomen bij behandelde borstkankerpatiënten die daardoor klinisch kankervrij waren geworden. Aan de studie deden borstkankerpatiënten mee met bij de diagnose aangetaste lymfklieren of patiënten met een hoog risico op een recidief (BRCA1 en BRCA2), maar wel met negatieve lymfklieren. Alle patiënten waren ziektevrij voordat zij begonnen aan de studie.  
Tot het moment van deze tussen evaluatie zijn 271 patiënten in de studie opgenomen.

De vrouwen werden gerandomiseerd ingedeeld in twee groepen. 1 groep kreeg AE37 plus GM-CSF en een groep die alleen GM-CSF kreeg. In beide groepen in 6 maandelijkse intradermale vaccinaties. De deelnemers hadden een gelijk niveau van HER2 expressie (immunohistochemie scores van 1 +, 2 + of 3 +) en specifieke immunologische reacties op zowel de AE36 en de AE37. HER2-overexpressie was aanwezig bij 54 patiënten (49,5%) aan wie het vaccin was toegediend en bij 51 patiënten (47,2%) van de controlegroep (P = 0,783).  In de vaccin groep, bleken 59 patiënten (51,4%) oestrogeen receptor positief, vergeleken met 58 patiënten (53,7%) in de controlegroep (P = 0,985).

De onderzoekers hebben ook onderzocht hoe de respons was van cellen blootgesteld aan HER2. "Intuïtief, als je immuunsysteem wordt opgeleid om een specifieke peptide als vreemd te herkennen, zal het een reactie in vivo en in vitro genereren," legt dr. Hale uit. "Patiënten voorbereid om HER2 te herkennen als een vreemde peptide toonden een hoge respons.  Omgekeerd, zij die het vaccin niet hadden gekregen toonden weinig of geen reactie."

In vitro proliferatie reacties met een stimulatie index van ten minste 2 zijn aangeduid als high responders, er waren 36 (33,0%) hoog responders in de vaccingroep en 8 (7,4%) in de controlegroep (P <.001). Er waren 19 patiënten (17,4%) met een lage respons (een stimulatie index van 1,5 tot 2,0) in de vaccin groep en 16 patiënten (14,8%) in de controlegroep (P = 0,600). Er waren 54 (49,5%) zogenoemde non-responders (een stimulatie-index onder de 1,5) in de vaccingroep en 84 (77,8%) in de controlegroep (p = .001).

Resultaten op ziektevrije tijd

Bij een mediane follow-up van 22 maanden, had 90,1% van de patiënten in de vaccin groep nog steeds een ziektevrije overleving, in vergelijking met 82,6% in de controlegroep.

Dr. Hale wijst erop dat overlevings statistieken nog niet beschikbaar zijn omdat het nog te vroeg is in de studie. Maar de trend naar langere ziektevrije tijd en betere overall overleving lijkt duidelijk in het voordeel van de vaccingroep. Komende tijd gaan de onderzoekers  de fase II voortzetten en een fase III studie opzetten.

Er is nog geen abstract of studierapport van bovenstaande studie voorhanden. Maar als u hier klikt kunt u het originele artikel uit medscape lezen waaruit we bovenstaand artikel hebben samengesteld en vertaald


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie: Nieuw vaccin - AE37 - gericht op HER2 expressie lijkt een recidief van borstkanker te kunnen voorkomen bij ruim de helft van de borstkankerpatiënten"


Gerelateerde artikelen