Algemene disclaimer

Kanker-actueel is alleen gemaakt met het oog op uitwisseling van informatie en het delen van ervaringen. De informatie op deze site is dus GEEN medisch of therapeutisch advies. De informatie op kanker-actueel mag en kan niet worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Dat geldt ook voor de informatie die we via Onafhankelijke Patiënten Stem (O.P.S.) geven soms. Deze site is geen aanvulling, laat staan vervanging, van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

Niemand is bovendien gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze site. De informatie kan ondanks alle zorgvuldigheid fouten bevatten, en vormt, gezien de vele "mitsen en maren" één geheel. Het is daarom zeer incorrect zieke mensen slechts een uit hun verband gehaald deel van informatie op deze site te tonen. Voor aanvullende behandeling van kanker met voeding en supplementen moet men nimmer zelf dokteren, of op paranormale wijze delen van voedingstherapie "die wel of niet bij Uw biosysteem aansluiten" laten bepalen.
Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over voeding en kanker en de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van kanker.

De site-informatie hebben we ontleend aan bronnen als officiële voorlichtingsfolders van het KWF, internetsites, boeken, eigen ervaringen van patiënten, patiëntenverenigingen uit binnen- en buitenland enz. Deze site-informatie is 'van patiënten voor patiënten', dus geschreven door leken en niet door artsen of medische deskundigen. Wel is veel informatie gecontroleerd door artsen of deskundigen. Maar het kan altijd voorkomen dat er fouten of onvolkomenheden in de tekst zijn geslopen. We hopen dat u ons daar op wilt wijzen zodat we samen deze site zo compleet en correct mogelijk kunnen maken. Op alle informatie van deze site is de disclaimer van toepassing zoals hierboven en hieronder in het Engels, te lezen.

General disclaimer

Kanker-actueel.nl is designed for educational purposes only and is not engaged in rendering medical advice or professional services. The information provided through Kanker-actueel.nl should not be used for diagnosing or treating a health problem or a disease. It is not a substitute for professional care. If you have or suspect you may have a health problem, you should consult your health care provider.