Zie ook literatuurlijst voeding en voedingssupplementen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

28 augustus 2023: zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/richtlijnen-hoe-uitgezaaide-borstkanker-met-lage-her2-expressie-1-of-2-te-behandelen-met-of-sacituzumab-govitecan-of-trastuzumab-deruxtecan-is-door-een-team-van-deskundigen-in-een-officieel-rapport-vastgelegd.html

28 augustus 2023: zie ook dit artikelhttps://kanker-actueel.nl/pertuzumab-perjeta-door-fda-goedgekeurd-als-eerstelijns-behandeling-immuuntherapie-bij-operabele-borstkanker-her-2-positief-na-uitstekende-resultaten-uit-fase-3-aphinity-studie.html

28 augustus 2023: Bron: JAMA 10 augustus 2023

Uit een tweede analyse van deze gerandomiseerde fase II-studie met immuuntherapie met pertuzumab in combinatie met trastuzumab (Herceptin) met of zonder chemotherapie, beide gevolgd door Trastuzumab - emtansine = T-DM1 in geval van progressie, bij patiënten met HER2-positieve gemetastaseerde borstkanker blijkt dat de overall overleving op 2-jaars meting nagenoeg gelijk te zijn. Ondanks dat er een groot verschil in mediane ziektevrije tijd was in de eerste analyse van 8,4 maanden in groep A en 23,3 maanden in groep B. 

De 2-jaars overall overleving in de tweede analyse was nagenoeg gelijk met 79 procent voor pertuzumab plus trastuzumab versus 78 procent voor de chemotherapie ernaast. 

RCT: Pertuzumab Plus Trastuzumab Followed by Emtansine in ERBB2-Positive Metastatic Breast Cancer

Dit was dus een secundaire analyse van een multicenter, open-label, fase 2 gerandomiseerde klinische studie (zie studieprotocol), uitgevoerd op 27 locaties in Frankrijk, 20 locaties in Zwitserland, 9 locaties in Nederland en 1 locatie in Duitsland.
In totaal werden tussen 3 mei 2013 en 4 januari 2016 210 patiënten met centraal bevestigde ERBB2-positieve MBC gerandomiseerd, waarbij de studie op 26 mei 2020 werd beëindigd. 

Patiënten kregen willekeurig pertuzumab (840 mg intraveneus , daarna 420 mg IV elke 3 weken) plus trastuzumab (Herceptin) (8 mg/kg IV, daarna 6 mg/kg IV elke 3 weken) zonder chemotherapie (groep A) of pertuzumab plus trastuzumab (Herceptin) (groep A). dezelfde doses) met paclitaxel (90 mg/m2 voor dag 1, 8 en 15, daarna elke 4 weken gedurende ≥4 maanden) of vinorelbinetartraat (25 mg/m2 voor de eerste toediening gevolgd door 30 mg/m2 op dag 1 en 8 en elke 3 weken gedurende ≥4 maanden), gevolgd door pertuzumab plus Trastuzumab - emtansine = T-DM1 onderhoudsdosis na stopzetting van de chemotherapie (groep B).

Resultaten:
  • In totaal werden 210 patiënten in de analyse opgenomen, met een mediane leeftijd van 58 (bereik, 26-85) jaar.
  • Voor groep A was de overall overleving - OS na 24 maanden 79,0% (90% BI: 71,4%-85,4%); voor groep B: 78,1% (90% BI, 70,4%-84,5%).
  • De mediane ziektevrije tijd (PFS) bij de eerstelijnsbehandeling was 8,4 maanden in groep A (95%-BI: 7,9-12,0) en 23,3 maanden in groep B (95%-BI: 18,9-33,1).
  • In tegenstelling tot de verwachtingen verschilden OS en PFS niet opvallend tussen de populaties. met ERBB2-verrijkte en ERBB2-niet-verrijkte kanker.
  • Bijwerkingen kwamen minder vaak voor zonder chemotherapie, met kleine QOL-verbeteringen ten opzichte van baseline in groep A en stabiele QOL in groep B.
De onderzoekers concluderen aan de hand van de tweede analyse:

De bevindingen van deze secundaire analyse van een gerandomiseerde klinische studie suggereren dat de chemotherapievrije anti-ERBB2-strategie haalbaar is zonder invloed te hebben op de overall overleving (OS). De voorspellingsanalyse van 50 genen van de microarray-signatuur had geen voorspellende waarde bij het identificeren van de meest geschikte patiëntenpopulatie voor deze aanpak.

Het volledige studierapport is in JAMA gepubliceerd en tegen betaling in te zien of te downloaden:

visual abstract icon 
Visual
Abstract
RCT: Pertuzumab Plus Trastuzumab Followed by Emtansine in ERBB2-Positive Metastatic Breast Cancer
 
Key Points

Question  Does a chemotherapy-free approach using an effective first-line anti-ERBB2 dual treatment regimen consisting of trastuzumab and pertuzumab followed by emtansine result in similar overall survival with fewer toxic effects and better quality of life compared with immediate chemotherapy in combination with trastuzumab and pertuzumab followed by trastuzumab and emtansine in patients with ERBB2-positive metastatic breast cancer?

Findings  In this secondary analysis of 210 patients from a randomized clinical trial, overall survival was similar for both strategies at 2 years despite a longer progression-free survival observed with the addition of chemotherapy to trastuzumab and pertuzumab.

Meaning  These findings suggest that the chemotherapy-free anti-ERBB2 strategy is an option as first-line treatment in some patients with ERBB2-positive metastatic breast cancer.

Abstract

Importance  In ERBB2 (formerly HER2)-positive metastatic breast cancer (MBC), combining trastuzumab and pertuzumab with taxane-based chemotherapy is the first line of standard care. Given that trastuzumab plus pertuzumab was proven effective in ERBB2-positive MBC, even without chemotherapy, whether the optimal first-line strategy could be trastuzumab plus pertuzumab alone instead of with chemotherapy is unresolved.

Objective  To assess overall survival (OS) at 2 years and progression-free survival (PFS) for patients randomly assigned to receive first-line pertuzumab plus trastuzumab alone or with chemotherapy followed by trastuzumab and emtansine at progression; PFS of second-line trastuzumab and emtansine treatment following trastuzumab plus pertuzumab; and OS and PFS in the ERBB2-enriched and ERBB2-nonenriched subtypes.

Design, Setting, and Participants  This was a secondary analysis of a multicenter, open-label, phase 2 randomized clinical trial conducted at 27 sites in France, 20 sites in Switzerland, 9 sites in the Netherlands, and 1 site in Germany. Overall, 210 patients with centrally confirmed ERBB2-positive MBC were randomized between May 3, 2013, and January 4, 2016, with termination of the trial May 26, 2020. Data were analyzed from December 18, 2020, to May 10, 2022.

Interventions  Patients randomly received pertuzumab (840 mg intravenously , then 420 mg IV every 3 weeks) plus trastuzumab (8 mg/kg IV, then 6 mg/kg IV every 3 weeks) without chemotherapy (group A) or pertuzumab plus trastuzumab (same doses) with either paclitaxel (90 mg/m2 for days 1, 8, and 15, then every 4 weeks for ≥4 months) or vinorelbine tartrate (25 mg/m2 for first administration followed by 30 mg/m2 on days 1 and 8 and every 3 weeks for ≥4 months) followed by pertuzumab plus trastuzumab maintenance after chemotherapy discontinuation (group B).

Main Outcomes and Measures  Overall survival at 24 months by treatment group, PFS for first-line treatment, PFS for second-line treatment, and patient-reported quality of life (QOL).

Results  A total of 210 patients were included in the analysis, with a median age of 58 (range, 26-85) years. For group A, 24-month OS was 79.0% (90% CI, 71.4%-85.4%); for group B, 78.1% (90% CI, 70.4%-84.5%). Median PFS with first-line treatment was 8.4 (95% CI, 7.9-12.0) months in group A and 23.3 (95% CI, 18.9-33.1) months in group B. Unlike expectations, OS and PFS did not markedly differ between populations with ERBB2-enriched and ERBB2-nonenriched cancer. Adverse events were less common without chemotherapy, with small QOL improvements from baseline in group A and stable QOL in group B.

Conclusions and Relevance  The findings of this secondary analysis of a randomized clinical trial suggest that the chemotherapy-free anti-ERBB2 strategy is feasible without being detrimental in terms of OS. The 50-gene prediction analysis of microarray signature could not help to identify the most appropriate patient population for this approach.

Trial Registration  ClinicalTrials.gov Identifier: NCT01835236

 
Comment
Plaats een reactie ...

Reageer op "Pertuzumab plus trastuzumab geeft zelfde 2 jaars overall overleving met of zonder chemotherapie bij patienten met uitgezaaide borstkanker met Her2 positief"


Gerelateerde artikelen