Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties. 

Of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer IBAN NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting. 

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

7 augustus 2019: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/atezolizumab-nab-paclitaxel-chemotherapie-als-eerstelijns-behandeling-voor-triple-negatieve-borstkanker-met-pd-l1-positieve-expressie-geeft-uitstekende-resultaten-op-overall-overleving-met-10-maanden-meer.html

12 april 2016: Bron: Borstkanker congres Miami 2016

Immuuntherapie met vaccins, dendritische celtherapie, soms stamceltransplantaties en vooral de zogeheten peptide vaccins (vaccins gericht op een bepaalde receptorexpressie of genenmutatie) voor borstkanker is dichtbij een behandeling die standaard ingevoerd zou kunnen worden als preventie in zowel de eerstelijns behandeling als tweede lijnsbehandeling voor alle vormen van borstkanker. Dat beweert Elizabeth A. Mittendorf, MD, PhD, in een presentatie van haar nieuwste studie die een overzicht geeft van de huidiige stand van zaken bij immuuntherapie bij borstkanker. Wat opvalt is dat ook zij zegt dat studies altijd gedaan wroden emt patienten in een later stadium van de ziekte, maar dat immuuntherpaie uitgevoerd in een vroeger stadioum waarschijnlijk nog meer succes zal hebben (zie ook mijn voorstel voor immuuntherapie bij de eerste diagnose van kanker, waarin ik hetzelfde beweer). Prof. dr. Mittendorf geeft leiding aan grootschalig immuuntherapeutisch onderzoek aan de Universiteit van het Texas MD Anderson Cancer Center, Houston.

peptide vaccins Cancer vaccins

Dr. Mittendorf onderzocht en analyseerde studies die gedaan zijn met dendritische cellen, voorgeprepareerde vaccins, tumorcelvaccins (allogeen en autoloog), zogeheten recombinante eiwit vaccins, peptide vaccins, DNA-vaccins en immuuntherapie met gemoduleerde virussen. Haar focus van het onderzoek ligt op het gebied van peptide vaccins maar zie onderaan artikel ook betrok zij studies gedaan met andere vormen van immuuntherapie in haar analyse:

"Peptiden zijn afgeleid van immunogene eiwitten. Ze kunnen worden gecombineerd met een aanvullende immuunstimulator en worden toegediend dmv een eenvoudige injectie, die een peptide-specifieke immuunrespons stimuleert. "Ze zijn eenvoudig te maken, zeer gemakkelijk te produceren, goedkoop, en zou als 'off-the-shelf' behandeling gemakkelijk in te voeren zijn voor grote groepen patienten," aldus Dr. Mittendorf, naast leidngevende van de afdeling vaccins, ook universitair hoofddocent op de afdeling Borstkanker en Chirurgische Oncologie bij  het MD Anderson Cancer Center.

"Huidige peptide vaccins hebben geprofiteerd van de min of meer mislukte resultaten van afgelopen 2 decennia bij uitgezaaide kanker, waarin immuuntherapie weinig tot geen goede resultaten gaf te zien, vermoedelijk als gevolg van diffuse ziekte, maar waar we wel van hebben geleerd en die lessen nu ook toepassen." "Het is onwaarschijnlijk dat een eenvoudige benadering zoals met een enkel peptide vaccin een T-cel respons tegen een enkele antigeen effectief de immuunrespons zou stimuleren bij een complexe uitgezaaide ziekte" zegt dr. Mittendrof. "Maar we hebben nu ideeën en bewijzen over hoe we deze vaccins het beste kunnen gebruiken in combinatie met andere behandelingen." Aldus dr. Mittendorf

"Welke vaccin strategie de beste optie is zal waarschijnlijk worden bepaald door het stadium van de ziekte. Voor primaire preventie in hoog-risico patiënten, kunnen alleen vaccins effectief zijn. Voor minimale ziekte (dat wil zeggen in de adjuvante setting), kunnen vaccins alleen effectief zijn of in combinatie met andere behandelingen met immunotherapie om een recidief te voorkomen. Voor patiënten met uitgezaaide ziekte, zijn vaccins alleen waarschijnlijk niet effectief, maar kunnen effectief zijn in combinatie met agressievere strategieën, zoals met checkpoint remmers - anti-PD medicijnen," zegt Dr Mittendorf.

GP2 vaccinGP2 vaccin


HER2-gedreven Peptide Vaccin

Dr. Mitterndorf noemt hierna een aantal succesvolle immuuntherapeutische benaderingen waarin zij begint met het Her-2 gedreven peptide vaccin (E75 - NEUVAX). (Zij is betrokken als onderzoekster bij dit onderzoek naar NEUVAX dus of dit helemaal zonder belangenverstrengeling is durf ik niet te zeggen, maar de gegevens zijn natuurlijk wel objectieve resultaten uit studies en dr. Mittendorf heeft haar betrokkenheid met deze studie ook netjes gemeld.

Bemoedigende resultaten komen voor in dr. Mittendorf haar groepen die het E75 HER2-afgeleide peptide-vaccin, nelipepimut-S (NeuVax) krijgen. De studie wordt uitgevoerd bij patiënten met borstkanker in een vroeg stadium. E75 is een peptide van het extracellulaire domein van de HER2 (receptorenexpressie HER2 positief) . Het vaccin stimuleert activiteit tegen het HER2 eiwit door stimulering en activering van cytotoxische T-lymfocyten en CD8-positieve geheugencellen tegen het humane leukocyt antigeen (HLA) - zich presenterend als een HER2 epitoop (red: sorry kan het niet eenvoudiger vertalen). Het vaccin is sterk gevoelig voor HLA-A2 / A3; Daarom hebben patiënten met dit HLA-profiel de meeste kans om hiervan te profiteren.

Een verbeterde ziektevrije overleving werd waargenomen in een fase II studie bij 187 patiënten met een vroeg stadium van borstkanker, maar wel met een hoog risico op een recidief. (zie dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/vaccin-gp2-naast-herceptin-geeft-significant-betere-resultaten-na-5-jaar-dan-alleen-herceptin-bij-her2-positieve-borstkanker.html over genoemde studie)

Patiënten kregen zes injecties van E75 met granulocyt macrofaag-koloniestimulerende factor (GM-CSF) na operatie (met of zonder chemotherapie en / of radiotherapie, zoals aangegeven).

De 5-jaars ziektevrije overleving was 89,7% bij patiënten uit de groep die het vaccin hadden gehad versus 80,2% voor patiënten uit de controlegroep (P = 0,08), en dat percentage steeg naar 94.8 % versus 80,2 %
(p = 0,05) voor de groep patiënten die de optimale dosis hadden gekregen.

De respons was groter bij patiënten met een verhoogd niveau van cytotoxische T-lymfocyten bewerkstelligt door het E75 vaccin. Recidieven werden waargenomen bij slechts 1 van de 30 patiënten (3%) met waarden van cytotoxische T-lymfocyten boven het gemiddelde, in vergelijking met een recidief dat voorkwam bij 8 van de 56 patiënten (14%) voor patiënten met waarden van cytotoxische T-lymfocyten onder de gemiddelde waarde 3

De fase III studie PRESENT evalueert E75 bij totaal 758 patiënten met borstkanker in een vroeg stadium met klierpositieve HLA-A2 / A3 expressie maar met een laag tot gemiddelde HER2 expressie en die een volledige respons op de standaard behandeling hebben gehad. Zie verdere gegevens uit die studie in het  studieprotocol, welke studie nog steeds loopt maar geen patiënten meer aanneemt overigens. 

peptide vaccin Uit Medcape artikel
Verder noemt dr. Mittendorf in haar toelichting op het borstkanker congres nog een paar andere immuuntherapeutische studies met o.a. herceptin en aanvullende immuunstimulerende middelen.

Kort samengevat de resultaten (zie onderaan dit artikel de links naar de studie abstracten): een studie gedaan met GP2:

In een fase I/II studie (zie dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/vaccin-gp2-naast-herceptin-geeft-significant-betere-resultaten-na-5-jaar-dan-alleen-herceptin-bij-her2-positieve-borstkanker.html ) met 190 patiënten met verschillende niveaus van Her2 expressie lag de ziektevrije overall overleving voor patiënten die de studie volledig afmaakten op 94% met een completer remissie, versus 85% voor de controilegroep: een vermindering van het risico op een recidief van 57%.

Van de 48 patiënten die het GP2 vaccin kregen na herceptin - trastzumab, kreeg niemand een recidief binnen 4 jaar. "Deze resultaten ondersteunen de stelling dat immuuntherapie met peptide vaccins gecombineerd met andere immuuntherapeutische aanpak de resultaten gunstig kan beinvloeden,"  aldus dr. Mittendorf.

Dr. Mittendorf: “Deze patientengroep heeft ongeveer 20% kans op een recidief binnen 3 jaar en wij denken dat we dit kunnen verbeteren met een aanvullend vaccin."

"Combinaties van vaccins met check point remmers - anti-PD medicijnen zijn ook in ontwikkeling en worden onderzocht in gerandomiseerde studies." 

Wij denken dat niet alleen een brede immuunrespons kan worden verkregen met alleen ons vaccin, maar geldt ook voor andere antigenen daarom denken wij dat immuuntherapie met vaccins effectief kan zijn."

"Door het vaccineren van patiënten in een vroeg stadium van de ziekte, kunnen we ze langdurige immuniteit geven en beschermen tegen deze ziekte."

Aldus  besluit dr. Mittendorf haar toelichting op het borstkankercongres in Miami.


Disclosure: Dr. Mittendorf has received institutional funding from Galena Biopharma (the maker of NeuVax) and Antigen Express.

References

1. Mittendorf EA: Immunotherapy update: Biology and early results: Vaccines. 2016 Miami Breast Cancer Conference. General Session. Presented March 11, 2016.

Hier de links naar de studies waarnaar dr. Mitterndorf refereerde:

2. Mittendorf EA, Clifton GT, Holmes, JP, et al: Final report of the phase I/II clinical trial of the E75 (nelipepimut-S) vaccine with booster inoculations to prevent disease recurrence in high-risk breast cancer patients. Ann Oncol 25:1735-1742, 2014.

3. Schneble EJ, Berry JS, Trappey FA, et al: The HER2 peptide nelipepimut-S (E75) vaccine (NeuVax™) in breast cancer patients at risk for recurrence: Correlation of immunologic data with clinical response. Immunotherapy 6:519-531, 2014.

4. Schneble EJ, Perez SA, Murray JL, et al: Primary analysis of the prospective, randomized, phase II trial of GP2+GM–CSF vaccine versus GM–CSF alone administered in the adjuvant setting to high-risk breast cancer patients. 2014 Breast Cancer Symposium. Abstract 134.

5. Heery CR, Ibrahim NK, Arlen PM, et al: Docetaxel alone or in combination with a therapeutic cancer vaccine (PANVAC) in patients with metastatic breast cancer: A randomized clinical trial. JAMA Oncol 1:1087-1095, 2015.

6. Finn OJ: Vaccines for cancer prevention: A practical and feasible approach to the cancer epidemic. Cancer Immunol Res 2:708-713, 2014.

7. Kimura T, McKolanis JR, Dzubinski LA, et al: MUC1 vaccine for individuals with advanced adenoma of the colon: A cancer immunoprevention feasibility study. Cancer Prev Res (Phila) 6:18-26, 2013.

8. Czerniecki BJ, Koski GK, Koldovsky U, et al: Targeting HER-2/neu in early breast cancer development using dendritic cells with staged interleukin-12 burst secretion. Cancer Res 67:1842-1852, 2007.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Immuuntherapie voor borstkanker in alle stadia maar ook als preventie in eerstelijns en tweede lijns voor borstkanker komt steeds dichterbij. Aldus Elizabeth A. Mittendorf, MD, PhD copy 1"


Gerelateerde artikelen