Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en weinig belastende behandelingen specifiek bij borstkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

7 oktober 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/ctdna-analyse-bij-patienten-met-hrher2-gevorderde-borstkanker-behandeld-in-de-monaleesa-studies-met-ribociclib-plus-endocriene-therapie-toont-specifieke-genmutaties-die-positief-en-negatief-reageerden-op-ribociclib.html

14 december 2022: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/ribociclib-plus-hormoontherapie-als-eerstelijns-behandeling-geeft-betere-resultaten-in-vergelijking-met-chemotherapie-voor-patienten-met-borstkanker-type-er-pos-en-her2-neg.html

13 augustus 2021: Nieuwe gegevens uit de MONALEESA-3 studie na een follow-up van eerdere studieresultaten laat zien dat fulvestrant en ribociclib (een zogeheten CDK4/6 remmer) samen een verbetering geeft van 10% in de overall overleving in vergelijking met een placebo, ondanks het feit dat het meerendeel van de borstkankerpatiënten meerdere andere behandelingen hebben gehad voordat ze aan deze behandeling begonnen. Na 5 jaar waren er minder recidieven of progressie van de ziekte met een verbetering van 15% in de totale overleving.

Bij de borstkankerpatiënten die deze behandeling als eerstelijns kregen is de mediane overleving nog niet eens bereikt voor fulvestrant en ribociclib in vergelijking met placebo en fulvestrant bij de patiënten die het in de eerste lijn kregen.

En in de tweede lijns behandeling was er nog steeds een voordeel van ongeveer 6 maanden bij deze patiënten, in termen van algehele overleving, die ribociclib in combinatie met fulvestrant als tweedelijnstherapie kregen.

Vergelijkbare resultaten werden gezien met palbociclib plus fulvestrant in de PALOMA-3 studie, dat nu rfesultaten heeft van een lange follow-up na 73 maanden. Uit de nieuwste gegevens was een verbetering van 20% in de totale overleving met een verbetering van mediaan ongeveer 6 maanden in de totale overleving van 28 tot 35 maanden in deze patiënten die eerder waren behandeld met hormoontherapie en in veel gevallen ook met chemotherapie.
Deze twee studies benadrukken dat het gebruik van CDK4/6-remmers vooral ook in de eerstelijns moet plaats vinden.

4 mei 2018: Bron: Annals of Oncology

Een nieuwe studiepublicatie bevestigt de effectiviteit van Ribociclib aanvullend op letrozole - femara voor patiënten met hormoongevoelige borstkanker en Her-2 negatief. In dit artikel is al veel informatie hierover te lezen. Ribociclib wordt per 1 mei 2018 ook vergoed vanuit de basisverzekering evenals palbociclib (zie in gerelateerde artikelen) dat al eerder werd opgenomen in de basisverzekering: 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/adviezen/2017/12/21/pakketadvies-ribociclib-kisqali-bij-gemetastaseerde-borstkanker

Mooi nieuws dus voor die groep van patienten die in aanmerking komen voor dit middel.

Klik op de titel voor een update van de nieuwste studiepublicatie van de MONALEESA-2 studie:

Updated results from MONALEESA-2, a phase III trial of first-line ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole in hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer

Uit het originele abstract:
Results

At the time of the second interim analysis, the median duration of follow-up was 26.4 months. Median PFS was 25.3 months (95% confidence interval , 23.0–30.3) for ribociclib plus letrozole and 16.0 months (95% CI, 13.4–18.2) for placebo plus letrozole (hazard ratio 0.568; 95% CI, 0.457–0.704; log-rank P=9.63 × 10−8). Ribociclib treatment benefit was maintained irrespective of PIK3CA or TP53 mutation status, total Rb, Ki67, or p16 protein expression, and CDKN2A, CCND1, or ESR1 mRNA levels. Ribociclib benefit was more pronounced in patients with wild-type versus altered receptor tyrosine kinase genes. OS data remain immature, with 116 deaths observed; 50 in the ribociclib arm and 66 in the placebo arm (hazard ratio: 0.746; 95% CI, 0.517–1.078). The ORR was 42.5% versus 28.7% for all patients treated with ribociclib plus letrozole versus placebo plus letrozole, respectively, and 54.5% versus 38.8%, respectively, for patients with measurable disease. Safety results, after a further 11.1 months of follow-up, were comparable with those reported at the first analysis, with no new or unexpected toxicities observed, and no evidence of cumulative toxicity.

30 oktober 2016: Lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/palbociclib-cdk-remmer-letrozole-femara-verdubbelt-ziektevrije-tijd-van-10-vs-20-maanden-als-eerstelijns-behandeling-bij-borstkankerpatienten-met-borstkanker-er-pos-en-her2-neg-status.html

30 oktober 2016: Bron: ESMO 2016 en NEJM: October 8, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1609709

Heel goed nieuws voor borstkankerpatienten met hormoongevoelige gevorderde borstkanker.(ER pos. en PR pos. en Her2 negatieve receptorenexpressie).

Zowel Palbocibib (zie eerdere publicaties hierover) en Ribociclib , twee gelijkwaardige zogeheten CDK4/6 inhibitors / remmers geven veel langere progressievrije tijd in vergelijking met alleen femara. Het statistisch significante verschil in ziektevrije tijd op 18 maanden bedraagt al 44%. Totaal doen aan de studie 668 patienten mee met hormoongevoelige maar Her2 negatieve gevorderde borstkanker. De onderzoekers noemen de resultaten van de twee grote fase III studies: MONALEESA-2 trial en de PALOMA-2 baanbrekend en zullen op korte termijn zorgen voor een verandering in de behandeling van hormoongevoelige borstkanker.

Ribociclib grafiek

Grafiek hierboven van resultaten op progressievrije ziekte van letrozole / femara plus  ribociclib versus letrzole / femara alleen

Uit de studiepresentatie:


Uit een vooraf geplande interim analyse hadden 234 vrouwen een doorbreking van de progressievrije ziekte  (progressie van de ziekte of overlijden; 70% van de verwachte  gebeurtenissen). Na een mediane follow-up van 15,3 maanden werd statische significantie bereikt door het verschil tussen combinatiegroep van letrole plus ribociclib en alleen letrozole - femara in het voordeel van de combinatiegroep.

Na 18 maanden was de progressievrije tijd  63% voor de combinatiegroep versus 42.2% voor letrozole - femara alleen, feitelijk een verbetering van de progressievrije tijd met nu al 44% welke  statistisch hoog significant is (P = .00000329). Mediane progressievrije overleving is in de combinatiegroep nog niet bereikt terwijl die voor de letrozole - femara groep alleen  14,7 maanden bedraagt.

Kernpunten uit de studie die ik maar  niet vertaal want is duidelijk lijkt mij en heb ik hierboven al in het Nederlands uitgelegd:

Nieuwe standaard behandeling voor gevorderde borstkanker?

  • Adding the selective CDK4/6 inhibitor ribociclib to standard hormonal therapy with letrozole significantly improved progression-free survival by 44% compared with letrozole alone in women with hormone receptor–positive advanced breast cancer.
  • The benefit of the combination was seen across the board for all subgroups.
  • The combination was well tolerated with acceptable toxicity.
  • The combination is poised to become a standard of care, once ribociclib is approved.

CDK 4 en 6 remmers

De studierapporten zijn volledig en gratis in te zien met duidelijke grafieken enz. als u op de volgende links klikt: 

1. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al: First-line ribociclib + letrozole for postmenopausal women with hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced breast cancer. 2016 ESMO Congress. Abstract LBA1_PR. Presented October 8, 2016.

2. Hortobagyi GN, Stemmer SM, Burris HA, et al: Ribociclib as first-line therapy for HR-positive, advanced breast cancer. N Engl J Med. October 7, 2016 (early release online).

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor de belasting.

En als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven: 

https://kanker-actueel.nl/NL/voordelen-van-ops-lidmaatschap-op-een-rijtje-gezet-inclusief-hoe-het-kookboek-en-de-recepten-op-basis-van-uitgangspunten-van-houtsmullerdieet-te-downloaden-enof-in-te-zien.html

Hier het abstract van de studie met Ribociclib:


The combination of the selective CDK4/6 inhibitor ribociclib plus letrozole significantly improved progression-free survival in hormone receptor–positive advanced breast cancer. When ribociclib was added to letrozole, progression-free survival improved by 44% compared with letrozole alone

Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer

Gabriel N. Hortobagyi, M.D., Salomon M. Stemmer, M.D., Howard A. Burris, M.D., Yoon-Sim Yap, M.D., Gabe S. Sonke, M.D., Ph.D., Shani Paluch-Shimon, M.D., Mario Campone, M.D., Ph.D., Kimberly L. Blackwell, M.D., Fabrice André, M.D., Ph.D., Eric P. Winer, M.D., Wolfgang Janni, M.D., Ph.D., Sunil Verma, M.D., Pierfranco Conte, M.D., Ph.D., Carlos L. Arteaga, M.D., David A. Cameron, M.D., Katarina Petrakova, M.D., Ph.D., Lowell L. Hart, M.D., Cristian Villanueva, M.D., Arlene Chan, M.D., Erik Jakobsen, M.D., M.P.H., Arnd Nusch, M.D., Olga Burdaeva, M.D., Eva-Maria Grischke, M.D., Emilio Alba, M.D., Ph.D., Erik Wist, M.D., Ph.D., Norbert Marschner, M.D., Anne M. Favret, M.D., Denise Yardley, M.D., Thomas Bachelot, M.D., Ph.D., Ling-Ming Tseng, M.D., Sibel Blau, M.D., Fengjuan Xuan, Ph.D., Farida Souami, M.Sc., Michelle Miller, M.D., Caroline Germa, M.D., Samit Hirawat, M.D., and Joyce O’Shaughnessy, M.D.

October 8, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1609709

Background

The inhibition of cyclin-dependent kinases 4 and 6 (CDK4/6) could potentially overcome or delay resistance to endocrine therapy in advanced breast cancer that is positive for hormone receptor (HR) and negative for human epidermal growth factor receptor 2 (HER2).

Methods

In this randomized, placebo-controlled, phase 3 trial, we evaluated the efficacy and safety of the selective CDK4/6 inhibitor ribociclib combined with letrozole for first-line treatment in 668 postmenopausal women with HR-positive, HER2-negative recurrent or metastatic breast cancer who had not received previous systemic therapy for advanced disease. We randomly assigned the patients to receive either ribociclib (600 mg per day on a 3-weeks-on, 1-week-off schedule) plus letrozole (2.5 mg per day) or placebo plus letrozole. The primary end point was investigator-assessed progression-free survival. Secondary end points included overall survival, overall response rate, and safety. A preplanned interim analysis was performed on January 29, 2016, after 243 patients had disease progression or died. Prespecified criteria for superiority required a hazard ratio of 0.56 or less with P<1.29×10−5.

Results

The duration of progression-free survival was significantly longer in the ribociclib group than in the placebo group (hazard ratio, 0.56; 95% CI, 0.43 to 0.72; P=3.29×10−6 for superiority). The median duration of follow-up was 15.3 months. After 18 months, the progression-free survival rate was 63.0% (95% confidence interval , 54.6 to 70.3) in the ribociclib group and 42.2% (95% CI, 34.8 to 49.5) in the placebo group. In patients with measurable disease at baseline, the overall response rate was 52.7% and 37.1%, respectively (P<0.001). Common grade 3 or 4 adverse events that were reported in more than 10% of the patients in either group were neutropenia (59.3% in the ribociclib group vs. 0.9% in the placebo group) and leukopenia (21.0% vs. 0.6%); the rates of discontinuation because of adverse events were 7.5% and 2.1%, respectively.

Conclusions

Among patients receiving initial systemic treatment for HR-positive, HER2-negative advanced breast cancer, the duration of progression-free survival was significantly longer among those receiving ribociclib plus letrozole than among those receiving placebo plus letrozole, with a higher rate of myelosuppression in the ribociclib group. (Funded by Novartis Pharmaceuticals; ClinicalTrials.gov number, NCT01958021.)


Plaats een reactie ...

Reageer op "Ribociclib naast femara - Letrozole verbetert ziektevrije tijd op 18 maanden al met 44 procent versus femara letrozole alleen bij gevorderde ER positieve doch Her2 negatieve borstkanker."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

ctDNA-analyse bij patiënten >> Ribociclib plus hormoontherapie >> Hormoongevoelige borstkanker: >>