Immuuncheckpointremmers nivolumab + ipilimumab of pembrolizumab + axitinib geeft toch ziektecontrole en remissies in de klinische praktijk bij patiënten met gevorderde uitgezaaide nierkanker met een slechte prestatiestatus volgens ECOG PS ≥2

18 januari 2023: Bron: European Journal of Cancer Published 1 februari 2023

Omdat bij grotere fase II en fase III studies nierkankerpatiënten met een slechte prestatiescore meestal niet in aanmerking voor deelname zijn er ook weinig gegevens of bv immuuntherapie wel zinvol zou zijn. Een retrospectief onderzoek in meerdere ziekenhuizen uitgevoerd op data van nierkankerpatiënten met uitgezaaide gevorderde clearcel nierkanker met een slechte ECOG-prestatie status te weten PS ≥2, die een eerstelijns...


Lees verder ...

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie (isocabtagene maraleucel (liso-cel)) geeft meer complete remissies en betere overall overleving dan chemo + stamceltransplantatie als tweedelijnsbehandeling bij patienten met grootcellig B-cel lymfoom

Zie ook gerelateerde artikelen

16 januari 2023: Blood, 21 december 2022

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met lisocabtagene maraleucel (liso-cel) (BREYANZI) , geeft meer complete remissies (74 versus 43 procent) en ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren plus stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL) na 17,5 maanden follow-up van de studie.

Na 17,5 maanden follow-up was de recidiefvrije overleving voor chemo + stamceltransplantatie 2,4 maanden versus nog niet bereikt voor 

CAR-T celtherapie - Axicabtagene ciloleucel geeft veel betere ziektevrije overleving in vergelijking met de standaardbehandeling van tweedelijnstherapie bij patiënten met recidief, ziekteprogressie van lymfklierkanker type diffuus grootcellig B-cellymfoom

16 janauri 2023: Zie ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/immuuntherapie-met-car-t-celtherapie-isocabtagene-maraleucel-liso-cel-geeft-meer-complete-remissies-en-betere-overall-overleving-dan-chemo-stamceltransplantatie-als-tweedelijnsbehandeling-bij-patienten-met-grootcellig-b-cel-lymfoom.html

29 september 2022: Bron: BLOOD 2022 Jul 15;blood.2022015478. Online ahead of print

Immuuntherapie met CAR-T celtherapie met Axicabtagene ciloleucel (Yescarta), geeft veel betere ziektevrije overleving in vergelijking met  standaardzorg (SOC) (chemokuren ter voorbereiding van stamceltransplantatie) als tweedelijnsbehandeling van patiënten met lymfklierkanker type grootcellig B-cellymfoom  (LBCL).

Op 2-jaars meting was de recidiefvrije overleving 41 procent voor Axicabtagene ciloleucel (Yescarta) vs 16 procent voor standaardbehandeling met chemo als...


Lees verder ...

Mevrouw B. en haar dochter met borstkanker en ook haar man hebben baat bij waterstofapparaat. Een ervaringsverslag

Zie ook dit artikel over wat moleculaire waterstoftherapie is en hoe het werkt met bijbehorende studielijst: https://kanker-actueel.nl/waterstof-behandeling-blijkt-uitstekend-therapeutische-behandeling-tegen-ontstekingsgerelateerde-chronische-ziektes-en-zelfs-kanker-maar-ook-tegen-bacterien-en-virussen-waaronder-covid-19-mutaties.html

16 januari 2023: Bron: mevrouw B. via e-mail.

Naar aanleiding van mijn ervaringen met het waterstofapparaat, (zie dit verslag), heeft de dochter van mevrouw B. tijdens chemokuren voor haar borstkanker ook het waterstofapparaat gebruikt. En met goed resultaat zoals te lezen is in het verslag dat mevrouw B mij per e-mail stuurde. Omdat haar dochter zo goed reageerde op...Lees verder ...

Nieuwsbrief van 21 december 2022

Beste mensen,  

Hoewel ik me altijd realiseer dat het niet voor iedereen een makkelijke tijd is eind december wens ik toch iedereen fijne feestdagen. En ik hoop dat heel veel mensen eind 2023 terug kunnen kijken op een fijn 2023.  En vooral dat het met de gezondheid goed gaat komend nieuwjaar. 

Wat betreft de berichten gerelateerd aan kanker springen de studies van immuuntherapie bij hormoongevoelige borstkanker en prostaatkanker eruit voor mij. Dat hormoongevoelige vormen van kanker goed reageren op...Lees verder ...

Tucatinib in combinatie met trastuzumab en capecitabine geeft betere overall overleving bij borstkankerpatiënten met hersenmetastasen en voorkomt ontstaan van nieuwe hersenuitzaaiingen

Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen specifiek bij borstkanker zoals opgesteld door arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

19 december 2022: Bron: JAMA Oncol. Published online December 1, 2022

Uit de resultaten van de HER2CLIMB studie blijkt dat de Tyrase Kinase Remmer (TKR)  Tucatinib (Tukysa) in combinatie met herceptin - trastuzumab en capecitabine (Xeloda) de mediane overall overleving verbeterde met maar liefst 9,1 maanden bij borstkankerpatiënten type HER2 positief. Zelfs patiënten met...Lees verder ...

anti-HER2 geactiveerde T-cellen (BAT's) naast pembrolizumab geeft bij patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker alsnog goede resultaten op progressievrije ziekte en overall overleving

Raadpleeg ook literatuurlijst niet-toxische middelen, voeding en behandelingen specifiek bij prostaatkanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar. 

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven, waaronder bij Medpro voor o.a. prostasol  een veel gebruikt natuurlijk middel bij prostaatkanker als alternatief voor hormoontherapie.


15 december 2022: Bron: Clin Cancer Res OF1–OF12. 15 november 2022

Uit een kleinschalige fase II studie bij 15 patiënten met vergevorderde uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker blijkt immuuntherapie met een combinatie vanTumor-infiltrerende lymfocyten therapie (TIL) verbetert progressievrije overleving en mediane overall overleving bij patiënten met gevorderd melanoom (Stadium IIIc - IV) in vergelijking met standaard immunotherapie met ipilimumab.

9 december 2022: 

Het originele studieverslag van onderstaande studie is gepubliceerd in NEJMJ 8  december 2022. Onderaan artikel staat abstract. Opvallend is het grote prijsverschil tussen Tumor-Infiltrerende Lymfocyten behandeling (TIL therapie)  en immuuntherapie met anti-PD medicijn Ipilimumab

De kosten voor de TIL-behandeling zijn een stuk lager dan die voor de bestaande therapieën. Immunotherapie die door farmaceutische bedrijven is ontwikkeld kost volgens de internist-oncoloog zo'n 300.000 tot 400.000 euro per patiënt, de TIL-behandeling ongeveer 65.000 euro.

Het...

Lees verder ...

Nieuwsbrief van 23 november 2022

Beste mensen,  

In deze nieuwsbrief een aantal artikelen die de meerwaarde van leefstijl en complementaire aanpak aantonen. Met eruit springend voor mij als een van de artikelen van de maand het effect van 8 weken TCM in de vorm van de Zhengyuan Capsule na operatie bij borstkanker en naast chemotherapie die op 3-jaars meting voor 40 tot 70 procent meer complete en gedeeltelijke remissies zorgde dan zonder TCM.

Maar ook zijn er artikelen over immuuntherapie met oncolytische virussen...Lees verder ...

Eerst nier verwijderen en daarna behandelen met immuuntherapie of gerichte therapie geeft betere overall overleving bij patienten met uitgezaaide gevorderde nierkanker dan zonder nefrectomie

22 november 2022: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/NL/operatieve-verwijdering-van-uitzaaiingen-vanuit-nierkanker-zorgt-voor-een-jarenlange-levensverlenging-van-3-tot-12-jaar-in-vergelijking-met-geen-operatie.html

22 november 2022: Bron: PLATINUM PRIORITY – KIDNEY CANCER EDITORIAL BY XXX ON PP. X–Y OF THIS ISSUE

De resultaten van overall overleving waren uitstekend na eerst een operatie waarbij zoveel mogelijk tumorweefsel of de volledig aangetaste nier wordt verwijderd (cytoreductieve nefrectomie) bij patiënten met uitgezaaide gevorderde nierkanker en daarna behandeld met immuuntherapie met anti-PD medicijnen (checkpointremmers) (ICI) of een gerichte therapie.
De