Weet u dat u  als donateur ook korting kunt krijgen bij verschillende bedrijven:

23 januari 2020: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/fap-2286-een-stofje-gebruikt-naast-lutetium-177-een-vorm-van-inwendige-bestraling-van-tumoren-in-de-botten-oa-voorkomt-de-bijwerkingen-die-optreden-bij-lutetium-177-en-is-succesvol-bij-eerste-studie-met-patienten-met-verschillende-vormen-van-kanker.html

14 september 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/ema-legt-beperkingen-op-aan-gebruik-van-radium-223-xofigo-bij-uitgezaaide-prostaatkanker-nadat-studies-uitwijzen-dat-dit-kan-leiden-tot-meer-botbreuken-en-vroegtijdig-overlijden-in-vergelijking-met-placebo.html

4 november 2014: Bron: the Lancet

De fase III studie onder de naam ALSYMPCA toont in een subanalyse aan dat Radium-223 zorgt voor significant betere resultaten op progressievrije tijd en overall overleving bij zowel mannen met  hormoonresistente prostaatkanker die wel al eerder chemo (docetaxel) als geen chemo hadden gehad.

Onderaan artikel staat officiële abstract van deze studie.Een interessant volledig studierapport over werking van Radium-223 bij zowel prostaatkanker als andere vormen van kanker met botuitzaaiingen, zoals bij bv. borstkanker is dit rapport: Alpha-Emitter Radium-223 in the Management of Solid Tumors: Current Status and Future Directions inclusief videos hoe Radium-223 precies werkt.

Hier kort de samenvatting van de resultaten uit de studie uit The Lancet:

FIG 1.

Radium-223 targets bone metastases with high-energy short-range alpha-particles.

Radium-223 targets bone metastases with high-energy short-range alpha-particles.

Radium-223 verlengde mediane overall overleving tegenover placebo bij patiënten die wel al chemo hebben gehad van 11,3 maanden naar 14,4 maanden (hazard ratio = 0.70, P = .002) en bij patiënten die nog geen chemo hadden gehad van 11,5 maanden naar 16,1 maanden (HR = 0.69,  P = .01).

Radium-223 verlengde mediane tijd tot zich weer een botprobleem voordeed bij patiënten die wel al chemo hebben gehad van 7,8 maanden naar 13,5 maanden (HR = 0.62, P = .0009) maar bij patiënten die nog geen chemo hadden gehad bleek de tijd tot zich een nieuw botprobleem verminderd van 19,5 maanden naar 17 maanden. (HR = 0.74, P = .12) maar nog altijd blijkt dit een goed resultaat t.o.v. geen Radium-223. Bij alle patiënten had Radium-223 ook een heel goed effect op alkaline phosphatase concentration (HR = 0.16, P < .0001; HR = 0.18, P < .0001) en PSA waarden (prostate-specific antigen concentration) (HR = 0.74, P = .01; HR = 0.52, P < .001) en ≥ 30% daling van AF-waarden (alkaline phosphatase) (48% vs 5%, P < .001; 46% vs 1%, P < .001).

2 februari 2014: Bron;  2013 Nov 1;19(21):5822-7. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-13-1896. Epub 2013 Sep 19

Nederlandse oncologen hebben nu ook officieel bevestigd dat Radium-223 gebruikt mag worden bij hormoonresistente uitgezaaide prostaatkanker. Een citaat uit ANP bericht: Patiënten kunnen terecht in tien ziekenhuizen in Nederland.

''De kwaliteit van leven na behandeling met dit middel is een stuk groter dan na chemotherapie", aldus Dirk Wyndaele, nucleair geneeskundige bij het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. "Er zijn bijna geen bijwerkingen, patiënten hebben minder kans op botbreuken en moeten minder vaak nog aanvullend extern bestraald worden'', zegt Wyndaele. ''Patiënten leven langer en beter.''

Het is toch ongelooflijk dat kanker-actueel hier al veel eerder melding van maakte maar dat bijna alle patiënten nee kregen te horen van de behandelend arts als ze daarnaar vroegen. Maar goed beter laat dan nooit.

Onderaan dit artikel staat het abstract van een Nederlandse studie met Radium-223: Radium-223 chloride: Extending life in prostate cancer patients by treating bone metastases. welke tegen betaling als volledig studierapport is in te zien. Ik zal een van de betrokken artsen vragen of wij het volledige studierapport kunnen krijgen.

Lees verder artikel hieronder want geeft goede beschrijving van wat Radium-223 is en hoe het werkt.

23 september 2013: Bron: Europese Commissie - European Medicines Agency

Heel goed nieuws voor mensen met in de botten uitgezaaide prostaatkanker. Op basis van onderstaande studie resultaten heeft de Europese Commissie in navolging van de FDA nu officieel Radium-223 (merknaam Xofigo - Alpharadin) goedgekeurd om te gebruiken bij in de botten uitgezaaide prostaatkanker: klik hier voor officiele goedkeurings document. Ik weet uit betrouwbare bron dat het in België al enkele maanden wordt gegeven en vergoed en dat Nederland heel binnenkort zal volgen.

Hieronder  staat beschrijving van de tussenevaluatie fase III ALSYMPCA studie die aan de basis ligt van deze officiële goedkeuring. Wel heel bijzonder omdat deze studie nog niet volledig is afgerond maar de tussen resultaten zijn dermate goed dat nu al tot goedkeuring is besloten. Maar zeer hoopgevend want lees maar eens goed hoe Radium-223 werkt, dit is echt een nieuw medicijn.

Radium-223 chloride (formerly known as alpharadin) is also a novel product, an alpha-radiation emitter that preferentially targets bone. The indication in the European approval application is the same as that already approved in the United States in May, which is use in patients with castration-resistant prostate cancer who have symptomatic bone metastases, but no visceral metastases.

19 juli 2013: Bron: N Engl J Med. 2013, 369, 213-223, 276-278.

Radium-223 dichloride (merknaam Xofigo - alpharadin), een zogeheten Alpha Emitter, geeft significant langere overleving en veel betere kwaliteit van leven in vergelijking met placebo en beste zorg bij patiënten met in de botten uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker.  Dit blijkt uit een tussen evaluatie van een gerandomiseerde fase III studie bij totaal 921 mannen en gepubliceerd in het New England Journal of Medicine. De FDA heeft Radium-223 dichloride  onlangs ook goedgekeurd om als medicijn te mogen gebruiken.

In Nederland loopt een fase III studie, placebo gerandomiseerd, dus kunt u uw uroloog of oncoloog vragen hieraan deel te nemen: A double-blind, randomised, multiple dose, Phase III, multicentre study of Alpharadin in the treatment of patients with symptomatic hormone refractory prostate cancer with skeletal metastases

en er lopen elders in de wereld ook studies bij andere vormen van kanker met vaak botuitzaaiingen zoals bij borstkanker. In Engeland loopt deze studie bij borstkanker: To investigate if multiple intravenous injections of Alpharadin have any clinically relevant effect on bone markers in breast cancer patients with bone dominant disease who have progressed on endocrine therapy and are no longer considered suitable for endocrine therapy.

Radium-223 is een medicijn dat de uitzaaiingen in de botten aanpakt zonder het gezonde weefsel aan te tasten en heel belangrijk zonder de witte bloedlichaampjes uit het beenmerg aan te tasten, waardoor Radium-223 geen extra beenmergcompressie veroorzaakt. Dat verklaart ook de betere kwaliteit van leven. Radium-223 dichloride veroorzaakt een zogeheten metabolische remissie van binnenuit de tumoren.  Opvallend is ook dat Radium-223 gebruikt kan worden na of naast andere medicjnen als abiraterone of docetaxel.

Radium-223 richt zich vooral op de uitzaaiingen in de botten en wordt ook al onderzocht in vormen van kanker waarbij vaak botuitzaaiingen ontstaan zoals bij borstkanker. Er loopt al een studie bij patiënten met hormoonresistente, in de botten uitgezaaide borstkanker: zie http://clinicaltrials.gov/show/NCT01070485

Een beeldenreeks, met een bericht daarover met foto's, over het effect van Radium-223 dichloride bij borstkanker won de prijs van beste scanbeeldenreeks van het jaar: zie de scanbeelden vergroot:

PET/CT beelden tonen een beeld van totaal 155 botuitzaaiingen bij de start van de behandeling. Na 2 behandelingen met radium-223 dichloride toonde een derde (32.3 procent) van de gespotte uitzaaiingen een significante metabolische remissie.

Metabolische remissie betekent dat er niets is vernietigd van buitenaf maar dat de tumoren van binnenuit blijkbaar zichzelf vernietigen.  Patiënten met botuitzaaiingen vanuit borstkanker die 4 behandelingen ontvingen met radium-223 dichloride zagen een therapeutisch resultaat met een respons van 41,5% op de reagererende botuitzaaiingen.
De meeste andere botmetastases bleven stabiel en groeiden dus niet.

Studieresultaten ALSYMPCA studie bij prostaatkanker:

Bij de ALSYMPCA studie, een gerandomiseerde placebo gecontroleerde fase III studie waren totaal 921 mannen betrokken met hormoonresistente in de botten uitgezaaide prostaatkanker. Alle patiënten hadden minimaal 2 aantoonbare botuitzaaiingen, maar geen zogeheten viscerale uitzaaiingen, (is geen uitzaaiingen in andere organen zoals lever  en longen).

Bij inschrijving van de patiënten werd vermeld of ze wel of geen eerdere chemo therapie met docetaxel hadden gekregen. Veel patiënten met uitgezaaide prostaatkanker krijgen geen chemo omdat ze meestal te zwak zijn of omdat ze bewust chemo weigeren omdat dat de kwaliteit van leven teveel zou aantasten, aldus hoofdauteur Christopher Parker, MD, van het Royal Marsden Hospital in Surrey, Engeland. "Onze studie was gericht op deze belangrijke groep met inbegrip van patiënten die niet werden verondersteld om in aanmerking te komen voor chemotherapie, of die ervoor gekozen hadden om geen te willen," zegt dr. Parker.

De onderzoekers schatten dat ongeveer 20% tot 40% van de patiënten met uitgezaaide, hormoonresistente prostaatkanker en botmetastasen nooit aan chemotherapie toe zouden komen. Daardoor ligt hier een behoefte voor deze patiëntengroep aan een nieuwe aanpak naast de huidige medicijnen en behandelingen.

De studie werd vroegtijdig stopgezet nadat een tussentijdse analyse aantoonde dat de behandeling met radium-223 dichloride een aanzienlijk verbeterde overleving te zien gaf in vergelijking met placebo.

De resultaten toonden een significante verbetering van de mediane overlevingstijd met radium-223 ten opzichte van placebo van 14,9 maanden versus 11,3 maanden, (hazard ratio , 0.70, P <.001). Omdat de controlegroep een placebo plus de beste kwaliteit van zorg kreeg, zouden deze bevindingen heel goed vertaalbaar zijn naar de dagelijkse klinische praktijk, aldus de onderzoekers. Het overlevingsvoordeel was vergelijkbaar bij patiënten die niet eerder behandeld waren met docetaxel en bij degenen die wel docetaxel hadden gekregen.

Van de 395 patiënten die niet eerder behandeld werden met docetaxel, waren er 262 patiënten gerandomiseerd ingedeeld in de radium-223 groep en 133 patiënten in de placebogroep. In deze groep bleek de mediane totale overleving significant langer met radium-223 (16,1 maanden versus 11,5 maanden; HR, 0.74).

Van de 526 patiënten die eerder waren behandeld met docetaxel, werden 352 patiënten gerandomiseerd ingedeeld in de radium-223 groep en 174 patiënten in de placebogroep.  In deze groep bleek de mediane totale overleving ook significant langer met radium-223 (14,4 maanden versus 11,3 maanden; HR, 0.71).

Weinig bijwerkingen:

Dr Parker merkt op dat inmiddels een aantal nieuwe medicijnen zijn goedgekeurd voor gebruik bij prostaatkanker na een chemokuur met docetaxel, zoals cabazitaxel (Jevtana, sanofi-aventis), abiraterone (Zytiga, Cougar Biotech) en enzalutamide (Xtandi, Astellas). "Het uitstekende veiligheidsprofiel van radium-223 en het overlappende werkingsmechanisme maakt radium-223 potentieel geschikt voor een opvolgende behandeling of een behandeling gelijktijdig in combinatie met deze andere middelen," aldus dr. Parker.

Algemene en ernstige bijwerkingen waren consistent lager met radium-223 dan met placebo. Bovendien was er geen klinisch belangrijk verschil in het optreden van graad 3/4 bijwerkingen tussen radium-223 en de placebogroep (56% vs 62%).
Ernstige bijwerkingen die zich voordeden in respectievelijk de radium-223 en de placebogroep waren: progressie van de ziekte (11% versus 12%), pijn in de botten (10% versus 16%), bloedarmoede (8% versus 9%), en beenmerg compressie (4% vs 5 %). De  kwaliteit van leven was significant beter in de radium-223 groep (25% versus 16%, p = .02).

Deze "opmerkelijke tolerantie" van radium-223 wordt benadrukt in een begeleidend redactioneel commentaar geschreven door Neha Vapiwala, MD, en Eli Glatstein, MD.  Zij merken op dat de behandeling veilig en beheersbaar is voor zowel patiënten als zorgverleners.

Het volledige studieverslag: Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer  is gratis te lezen op de website van het N Engl J Med.

Het begeleidend redactioneel commentaar: Fighting Prostate Cancer with Radium-223 — Not Your Madame's Isotope dat zeer positief is over Radium-223, is ook gratis te lezen:

Hier het abstract van de studie:

Assessments of all main secondary efficacy end points showed a benefit of radium-233 as compared with placebo. Radium-223 was associated with low myelosuppression rates and fewer adverse events

Alpha Emitter Radium-223 and Survival in Metastatic Prostate Cancer

C. Parker, S. Nilsson, D. Heinrich, S.I. Helle, J.M. O'Sullivan, S.D. Fosså, A. Chodacki, P. Wiechno, J. Logue, M. Seke, A. Widmark, D.C. Johannessen, P. Hoskin, D. Bottomley, N.D. James, A. Solberg, I. Syndikus, J. Kliment, S. Wedel, S. Boehmer, M. Dall'Oglio, L. Franzén, R. Coleman, N.J. Vogelzang, C.G. O'Bryan-Tear, K. Staudacher, J. Garcia-Vargas, M. Shan, Ø.S. Bruland, and O. Sartor for the ALSYMPCA Investigators

N Engl J Med 2013; 369:213-223 July 18, 2013 DOI: 10.1056/NEJMoa1213755

Background

Radium-223 dichloride (radium-223), an alpha emitter, selectively targets bone metastases with alpha particles. We assessed the efficacy and safety of radium-223 as compared with placebo, in addition to the best standard of care, in men with castration-resistant prostate cancer and bone metastases.

Methods

In our phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study, we randomly assigned 921 patients who had received, were not eligible to receive, or declined docetaxel, in a 2:1 ratio, to receive six injections of radium-223 (at a dose of 50 kBq per kilogram of body weight intravenously) or matching placebo; one injection was administered every 4 weeks. In addition, all patients received the best standard of care. The primary end point was overall survival. The main secondary efficacy end points included time to the first symptomatic skeletal event and various biochemical end points. A prespecified interim analysis, conducted when 314 deaths had occurred, assessed the effect of radium-223 versus placebo on survival. An updated analysis, when 528 deaths had occurred, was performed before crossover from placebo to radium-223.

Results

At the interim analysis, which involved 809 patients, radium-223, as compared with placebo, significantly improved overall survival (median, 14.0 months vs. 11.2 months; hazard ratio, 0.70; 95% confidence interval , 0.55 to 0.88; two-sided P=0.002). The updated analysis involving 921 patients confirmed the radium-223 survival benefit (median, 14.9 months vs. 11.3 months; hazard ratio, 0.70; 95% CI, 0.58 to 0.83; P<0.001). Assessments of all main secondary efficacy end points also showed a benefit of radium-233 as compared with placebo. Radium-223 was associated with low myelosuppression rates and fewer adverse events.

Conclusions

In this study, which was terminated for efficacy at the prespecified interim analysis, radium-223 improved overall survival. (Funded by Algeta and Bayer HealthCare Pharmaceuticals; ALSYMPCA ClinicalTrials.gov number, NCT00699751.)

References

  1. 1

   Tannock IF, de Wit R, Berry WR, et al. Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer. N Engl J Med 2004;351:1502-1512
   Free Full Text | Web of Science | Medline

  1. 2

   Roodman GD. Mechanisms of bone metastasis. N Engl J Med 2004;350:1655-1664
   Full Text | Web of Science | Medline

  1. 3

   Lange PH, Vessella RL. Mechanisms, hypotheses and questions regarding prostate cancer micrometastases to bone. Cancer Metastasis Rev 1998;17:331-336
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 4

   Lipton A. Implications of bone metastases and the benefits of bone-targeted therapy. Semin Oncol 2010;37:Suppl 2:S15-S29
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 5

   Adami S. Bisphosphonates in prostate carcinoma. Cancer 1997;80:Suppl:1674-1679
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 6

   Silberstein EB. Systemic radiopharmaceutical therapy of painful osteoblastic metastases. Semin Radiat Oncol 2000;10:240-249
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 7

   Fizazi K, Lipton A, Mariette X, et al. Randomized phase II trial of denosumab in patients with bone metastases from prostate cancer, breast cancer, or other neoplasms after intravenous bisphosphonates. J Clin Oncol 2009;27:1564-1571
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 8

   Fizazi K, Carducci M, Smith M, et al. Denosumab versus zoledronic acid for treatment of bone metastases in men with castration-resistant prostate cancer: a randomized, double-blind study. Lancet 2011;377:813-822
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 9

   Finlay IG, Mason MD, Shelley M. Radioisotopes for the palliation of metastatic bone cancer: a systematic review. Lancet Oncol 2005;6:392-400
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 10

   Lewington VJ. Bone-seeking radionuclides for therapy. J Nucl Med 2005;46:Suppl 1:38S-47S
   Web of Science | Medline

  1. 11

   Sartor O. Potential synergistic implications for stromal-targeted radiopharmaceuticals in bone-metastatic prostate cancer. Asian J Androl 2011;13:366-368
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 12

   Sartor O, Bruland O. Stromal targeted therapies in prostate and renal cancer: new concepts and knowledge. Clin Genitourin Cancer 2011;9:1-2
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 13

   Sartor O, Goeckeler W, Bruland O. Stromal targeted therapy in bone metastatic prostate cancer: promise delivered. Asian J Androl 2011;13:783-784
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 14

   Bruland OS, Nilsson S, Fisher DR, Larsen RH. High-linear energy transfer irradiation targeted to skeletal metastases by the alpha-emitter 223Ra: adjuvant or alternative to conventional modalities? Clin Cancer Res 2006;12:6250s-6257s
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 15

   Henriksen G, Breistol K, Bruland OS, Fodstad O, Larsen RH. Significant antitumor effect from bone-seeking, alpha-particle-emitting (223)Ra demonstrated in an experimental skeletal metastases model. Cancer Res 2002;62:3120-3125
   Web of Science | Medline

  1. 16

   Henriksen G, Fisher DR, Roeske JC, Bruland OS, Larsen RH. Targeting of osseous sites with alpha-emitting 223Ra: comparison with the beta-emitter 89Sr in mice. J Nucl Med 2003;44:252-259
   Web of Science | Medline

  1. 17

   Liepe K. Alpharadin, a 223Ra-based alpha-particle-emitting pharmaceutical for the treatment of bone metastases in patients with cancer. Curr Opin Investig Drugs 2009;10:1346-1358
   Web of Science | Medline

  1. 18

   McDevitt MR, Sgouros G, Finn RD, et al. Radioimmunotherapy with alpha-emitting nuclides. Eur J Nucl Med 1998;25:1341-1351
   CrossRef | Medline

  1. 19

   Kerr C. (223)Ra targets skeletal metastases and spares normal tissue. Lancet Oncol 2002;3:453-453
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 20

   Li Y, Russell PJ, Allen BJ. Targeted alpha-therapy for control of micrometastatic prostate cancer. Expert Rev Anticancer Ther 2004;4:459-468
   CrossRef | Medline

  1. 21

   Nilsson S, Larsen RH, Fossa SD, et al. First clinical experience with alpha-emitting radium-223 in the treatment of skeletal metastases. Clin Cancer Res 2005;11:4451-4459
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 22

   Nilsson S, Franzen L, Parker C, et al. Bone-targeted radium-223 in symptomatic, hormone-refractory prostate cancer: a randomised, multicentre, placebo-controlled phase II study. Lancet Oncol 2007;8:587-594
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 23

   Parker CC, Pascoe S, Chodacki A, et al. A randomized, double-blind, dose-finding, multicenter, phase 2 study of radium chloride (Ra-223) in patients with bone metastases and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol 2013;63:189-197
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 24

   Nilsson S, Strang P, Aksnes AK, et al. A randomized, dose-response, multicenter phase II study of radium-223 chloride for the palliation of painful bone metastases in patients with castration-resistant prostate cancer. Eur J Cancer 2012;48:678-686
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 25

   Oken MM, Creech RH, Tormey DC, et al. Toxicity and response criteria of the Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 1982;5:649-655
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 26

   Cella D, Nichol MB, Eton D, et al. Estimating clinically meaningful changes for the Functional Assessment of Cancer Therapy-Prostate: results from a clinical trial of patients with metastatic hormone-refractory prostate cancer. Value Health 2009;12:124-129
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 27

   Lan KKG, DeMets DL. Discrete sequential boundaries for clinical trials. Biometrika 1983;70:659-663
   CrossRef | Web of Science

  1. 28

   O'Brien PC, Fleming TR. A multiple testing procedure for clinical trials. Biometrics 1979;35:549-556
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 29

   de Bono JS, Oudard S, Ozguroglu M, et al. Prednisone plus cabazitaxel or mitoxantrone for metastatic castration-resistant prostate cancer progressing after docetaxel treatment: a randomised open-label trial. Lancet 2010;376:1147-1154
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 30

   Perlroth DJ, Thompson SF, Luna Y, et al. Timing is everything: time to ADT and chemotherapy initiation for treatment of metastatic prostate cancer (mPC). Presented at the American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium, San Francisco, February 2–4, 2012 (poster).

  1. 31

   Perlroth DJ, Thompson SF, Mozaffari E, et al. Treating people right: who goes untreated with systemic therapy for metastatic prostate cancer (mPC)? Presented at the American Society of Clinical Oncology Genitourinary Cancers Symposium, San Francisco, February 2–4, 2012 (poster).

  1. 32

   Harris V, Lloyd K, Forsey S, Rogers P, Roche M, Parker C. A population-based study of prostate cancer chemotherapy. Clin Oncol (R Coll Radiol) 2011;23:706-708
   CrossRef | Web of Science | Medline

  1. 33

   de Bono JS, Logothetis CJ, Molina A, et al. Abiraterone and increased survival in metastatic prostate cancer. N Engl J Med 2011;364:1995-2005
   Free Full Text | Web of Science | Medline

 1. 34

  Scher HI, Fizazi K, Saad F, et al. Increased survival with enzalutamide in prostate cancer after chemotherapy. N Engl J Med 2012;367:1187-1197
  Free Full Text | Web of Science | Medline

 

Radium-223 chloride: Extending life in prostate cancer patients by treating bone metastases

2013 Nov 1;19(21):5822-7. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-13-1896. Epub 2013 Sep 19.

Radium-223 chloride: Extending life in prostate cancer patients by treating bone metastases.

Author information

 • Authors' Affiliations: Departments of Clinical Oncology, Radiology, and Urology, Leiden University Medical Centre, Leiden, the Netherlands.

Abstract

The treatment scope for patients with metastatic castrate-resistant prostate cancer (mCRPC) is rapidly expanding. On May 15, 2013, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved radium-223 chloride ((223)RaCl2) for the treatment of mCRPC patients whose metastases are limited to the bones. Radium-223 is an α-emitting alkaline earth metal ion, which, similar to calcium ions, accumulates in the bone. In a phase III study (ALSYMPCA), mCRPC patients with bone metastases received best standard-of-care treatment with placebo or (223)RaCl2. At a prespecified interim analysis, the primary endpoint of median overall survival was significantly extended by 3.6 months in patients treated with radium-223 compared with placebo (P < 0.001). The radioisotope was well tolerated and gave limited bone marrow suppression. (223)RaCl2 is the first bone-targeting antitumor therapy that received FDA approval based on a significant extended median overall survival. Further studies are required to optimize its dosing and to confirm its efficacy and safety in cancer patients.

PMID:
24052017
[PubMed - in process]

Radium-223 is effective and well tolerated in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic bone metastases, irrespective of previous docetaxel use

Source: The Lancet

The Lancet Oncology, Volume 15, Issue 12, Pages 1397 - 1406, November 2014
doi:10.1016/S1470-2045(14)70474-7Cite or Link Using DOI
This article can be found in the following collections: Oncology (Genitourinary cancer); Urology (Genitourinary cancer)
Published Online: 17 October 2014

Efficacy and safety of radium-223 dichloride in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic bone metastases, with or without previous docetaxel use: a prespecified subgroup analysis from the randomised, double-blind, phase 3 ALSYMPCA trial

Summary

Background

Primary results from the phase 3 ALSYMPCA trial showed that radium-223 dichloride (radium-223), a targeted α-emitter, improved overall survival compared with placebo and was well tolerated in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic bone metastases. We did a prespecified subgroup analysis from ALSYMPCA to assess the effect of previous docetaxel use on the efficacy and safety of radium-223.

Methods

In the phase 3, randomised, double-blind ALSYMPCA trial, patients with symptomatic castration-resistant prostate cancer, at least two symptomatic bone metastases, no known visceral metastases, and who were receiving best standard of care were randomly assigned (2:1) via an interactive voice response system to receive six injections of radium-223 (50 kBq/kg intravenously) or matching placebo, with one injection given every 4 weeks. Patients had either received previous docetaxel treatment or were unsuitable for or declined docetaxel; previous docetaxel use (yes or no) was a trial stratification factor. We investigated the effect of previous docetaxel use on radium-223 treatment for the primary endpoint of overall survival, the main secondary efficacy endpoints, and safety. Efficacy analyses were done for the intention-to-treat population; safety analyses were done for the safety population. The trial has been completed and is registered with ClinicalTrials.gov, number NCT00699751.

Findings

Randomisation took place between June 12, 2008, and Feb 1, 2011. 526 (57%) of 921 randomly assigned patients had received previous docetaxel treatment (352 in the radium-223 group and 174 in the placebo group) and 395 (43%) had not (262 in the radium-223 group and 133 in the placebo group). Radium-223 prolonged median overall survival compared with placebo, irrespective of previous docetaxel use (previous docetaxel use, hazard ratio 0·70, 95% CI 0·56—0·88; p=0·002; no previous docetaxel use, HR 0·69, 0·52—0·92; p=0·01). The benefit of radium-223 compared with placebo was seen in both docetaxel subgroups for most main secondary efficacy endpoints; risk for time to time to first symptomatic skeletal event was reduced with radium-223 versus placebo in patients with previous docetaxel use, but the difference was not significant in those with no previous docetaxel use. 322 (62%) of 518 patients previously treated with docetaxel had grade 3—4 adverse events, compared with 205 (54%) of 383 patients without docetaxel. Patients who had previously been treated with docetaxel had a higher incidence of grade 3—4 thrombocytopenia with radium-223 than with placebo (31 [9%] of 347 patients vs five [3%] of 171 patients), whereas the incidence was similar between treatment groups among patients with no previous docetaxel use (seven [3%] of 253 patients vs one [1%] of 130 patients). The incidences of grade 3—4 anaemia and neutropenia were similar between the radium-223 and placebo groups within both docetaxel subgroups.

Interpretation

Radium-223 is effective and well tolerated in patients with castration-resistant prostate cancer and symptomatic bone metastases, irrespective of previous docetaxel use.

Funding

Algeta ASA and Bayer HealthCare Pharmaceuticals.

Plaats een reactie ...

7 Reacties op "Radium-223 dichloride geeft significant langere overleving en veel betere kwaliteit van leven in vergelijking met placebo en beste zorg bij patiënten met in de botten uitgezaaide hormoonresistente prostaatkanker."

 • Margre :
  Weet iemand in welke 10 ziekenhuizen deze behandeling wordt toegepast Dit vraag ik voor mijn vader,die uitgezaaide prostaat kanker heeft
  • Jim :
   Hallo,
   Als info kan ik u enkel geven dat mijn oom aankomende maandag zijn eerste injectie krijgt in het Radboudziekenhuis te Nijmegen.
   Hopelijk heeft een ieder iets aan deze info. Het is een middel in opkomst en zal dus steeds meer overal toegepast worden.
   Sterkte en succes allemaal.
  • kees :
   Margre, in principe in alle academische ziekenhuizen in Nederland. Of vraag het bij de producent? http://www.algeta.com/our-research/radium-223/

   Kees Braam
   webmaster
   • cisca Wieman :
    Mijn man krijgt het toegediend in Zwolle en in de Telegraaf van zaterdag 22 maart stond een artikel over de eerste patiënt in ons land, die er mee behandeld is. dat gebeurde in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

    Heel veel succes en sterkte,
    Cisca Wieman.
    • Vlindertje :
     Er worden al tientallen patienten mee behandeld in nederland en honderden zo niet duizenden in andere landen afgelopen jaren. Radium-223 is zeer zeker een aanvullende optie voor in de botten uitgezaaide prostaatkanker, maar ook wordt het gebruikt voor in de botten uitgezaaide andere vormen van kanker. Zoek ook op Rhenium-188 HEPD, een vergelijkbare vorm van inwendige bestraling voor ook de lever, geproduceerd in Amersfoort
 • Harry :
  Als een middel als Radium-223 dichloride (Xofigo) dergelijke positieve uitwerkingen en resultaten biedt vraag ik me wel af hoe het komt dat Dr. Velthuis in het St. Antoniusziekenhuis in Sneek het niet wil toedienen bij mijn vader. Hij is na diverse behandelingen onlangs ook al behandeld met Strontium en het is inmiddels gebleken dat hij daarvoor resistent is geworden. Wat kan nu een oorzaak zijn voor het niet willen toedienen van een medicijn wat een bewezen resultaat heeft?
  • Kees :
   Harry, ik vermoed dat de arts van jou vader nog niet goed op de hoogte is van dit middel dat nog maar net is goedgekeurd. Misschien wordt het zelfs nog niet officieel vergoed want in Nederland lopen die procedures relatief lang. Maar feitelijk gezien zou je vader dit middel voorgeschreven moeten kunnen krijgen mits hij aan de voorwaarden daarvoor voldoet. Zie artikel hierboven wanneer iemand wel of niet in aanmerking komt voor Radium 223

   Kees braam
   webmaster

Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

EMA legt beperkingen op aan >> Radium-223 dichloride geeft >> Radium-223 samen met abiraterone >>