23 oktober 2023: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/nivolumab-plus-gemcitabine-en-cisplatine-verbetert-overall-overleving-van-patienten-met-blaaskanker-blijkt-uit-de-checkmate-901-studie.html

4 juli 2023: Bron: Journal of Clinical Oncology 40, no. 18 (June 20, 2022) 2013-2022. Published online March 07, 2022

Uit de Franse VESPER fase III studie blijkt dat 6 cycli chemotherapie met methotrexaat, vinblastine, doxorubicine en cisplatine in hoge dosis intensiteit  (HD-MVAC) in vergelijking met 4 kuren Gemcitabinecisplatine in de perioperatieve setting voor patiënten met lokaal gevorderde maar wel operabele blaaskanker een overall overleving van plus 11 procent te geven op 5-jaars meting (57 vs 66 procent). 

Resultaten uit het abstract zoals in 2022 gepubliceerd vertaald. Een follow-up werd gepresenteerd op ASCO 2023 waarbij de 3-jaars meting een 5-jaars meting werd:

  • Vierhonderdzevenendertig patiënten (88%) kregen neoadjuvante chemotherapie; 60% van de patiënten kreeg de geplande zes cycli in de dd-MVAC-arm, 84% kreeg vier cycli in de GC-arm en daarna ondergingen respectievelijk 91% en 90% van de patiënten een operatie.
  • Orgaangebonden respons (< ypT3N0) werd vaker waargenomen in de dd-MVAC-arm (77% versus 63%, P = 0,001).
  • In de adjuvante groep kreeg 40% van de patiënten zes cycli in de dd-MVAC-arm en 81% van de patiënten kreeg vier cycli in de GC-arm.
  • Voor alle patiënten in de klinische studie was de ziektevrije tijd (PFS) na 3 jaar verbeterd in de dd-MVAC-arm, maar de studie bereikte niet het primaire eindpunt (percentage na 3 jaar: 64% versus 56%, hazard ratio = 0,77 [95% BI, 0,57 tot 1,02], P = 0,066); niettemin was de dd-MVAC-arm geassocieerd met een significant langere tijd tot progressie (3-jaarspercentage: 69% versus 58%, HR = 0,68 [95% BI, 0,50 tot 0,93], P = 0,014).
  • In de neoadjuvante groep was de ziektevrije tijd (PFS) na 3 jaar significant hoger in de dd-MVAC-arm (66% versus 56%, HR = 0,70 [95% BI, 0,51 tot 0,96], P = 0,025).
Figure

FIG 2.3-year PFS Kaplan-Meier curves by chemotherapy arm (GC or dd-MVAC) for (A) the whole population of VESPER trial and (B) the NAC group. HR, dd-MVAC/GC HR with 95% CI. P, log-rank test P value. Padj, log-rank test P value stratified for therapeutic option (neoadjuvant or adjuvant) and the lymph nodes involvement (only for A). dd-MVAC, dose-dense methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin; GC, gemcitabine and cisplatin; HR, hazard ratio; NAC, neoadjuvant chemotherapy; PFS, progression-free survival.

Het volledige studierapport van 2022 is gratis in te zien of te downloaden. Klik op de titel van het abstract:

The optimal perioperative chemotherapy regimen for patients with nonmetastatic muscle-invasive bladder cancer is not defined.

Between February 2013 and March 2018, 500 patients were randomly assigned in 28 French centers and received either six cycles of dose-dense methotrexate, vinblastine, doxorubicin, and cisplatin (dd-MVAC) once every 2 weeks or four cycles of gemcitabine and cisplatin (GC) once every 3 weeks before surgery (neoadjuvant group) or after surgery (adjuvant group). We report the primary end point of the GETUG-AFU V05 VESPER trial (ClinicalTrials.gov identifier: NCT01812369): progression-free survival (PFS) at 3 years. Secondary end points were time to progression and overall survival.

Four hundred thirty-seven patients (88%) received neoadjuvant chemotherapy; 60% of patients received the planned six cycles in the dd-MVAC arm, 84% received four cycles in the GC arm, and thereafter, 91% and 90% of patients underwent surgery, respectively. Organ-confined response (< ypT3N0) was observed more frequently in the dd-MVAC arm (77% v 63%, P = .001). In the adjuvant group, 40% of patients received six cycles in the dd-MVAC arm, and 81% of patients received four cycles in the GC arm. For all patients in the clinical trial, 3-year PFS was improved in the dd-MVAC arm, but the study did not meet its primary end point (3-year rate: 64% v 56%, hazard ratio = 0.77 [95% CI, 0.57 to 1.02], P = .066); nevertheless, the dd-MVAC arm was associated with a significantly longer time to progression (3-year rate: 69% v 58%, HR = 0.68 [95% CI, 0.50 to 0.93], P = .014). In the neoadjuvant group, PFS at 3 years was significantly higher in the dd-MVAC arm (66% v 56%, HR = 0.70 [95% CI, 0.51 to 0.96], P = .025).

In the VESPER trial, dd-MVAC improved 3-years PFS over GC. In the neoadjuvant group, a better bladder tumor local control and a significant improvement in 3-year PFS were observed in the dd-MVAC arm.

Comment in

Similar articles

Cited by


Plaats een reactie ...

Reageer op "Methotrexaat, vinblastine, doxorubicine en cisplatine in hoge dosis intensiteit (HD-MVAC) geeft op 5 jaar 10 procent betere overall overleving in vergelijking met Gemcitabine + Cisplatine bij patiënten met lokaal gevorderde blaaskanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Methotrexaat, vinblastine, >> Combinatiebehandeling van >> Chemo na operatie van lokaal >> Chemotherapie vooraf aan operatie >>