Zie ook literatuurlijst niet-toxische middelen en behandelingen specifiek bij blaaskanker van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

11 februari 2021: Bron: ASCO GI februari 2021

De combinatie van op cisplatine / gemcitabine gebaseerde chemotherapie met checkpointremmers - anti-PD medicijnen als vorm van immuuntherapie is en wordt nog steeds uitgebreid onderzocht bij urineleiderkanker - blaaskanker (urotheelcarcinoom). Probleem is wel dat deze combinatiebehandeling vaak zorgt voor ernstige bijwerkingen waardoor patiënten soms zelfs overlijden aan de behandeling of stoppen met de behandeling.

Uit een veiligheidsstudie blijkt dat het gebruik van deze combinatiebehandeling van cisplatine gemcitabine met durvalumab vooraf en na een operatie van operabele spierinvasieve blaaskanker - urineleiderkanker de respons sterk verbetert met acceptabele bijwerkingen wanneer rekening wordt gehouden met de te geven dosis. Bij 52 van de 53 patiënten waarbij een operatie kon worden uitgevoerd konden de tumoren volledig worden weggehaald.  

Op 12 locaties werden 61 patiënten opgenomen in de studie. De uiteindelijke groep die kon worden geanalyseerd bestond uit 58 patiënten (79% man, mediane leeftijd 67,5 jaar) met blaaskanker (95%) of kanker van de bovenste urinewegen / urethra (5%). 95% van de patiënten ontving alle 4 de doses neoadjuvante durvalumab, 81% kreeg alle 4 de kuren vooraf aan de operatie van cisplatin / gemcitabine en 17% schakelde over op carboplatin. In totaal kwamen graad 3 en 4 bijwerkingen tijdens de neoadjuvante behandeling voor bij respectievelijk 48% en 27% van de patiënten. Ernstige bijwerkingen gerelateerd aan durvalumab waren graad 3 bij 7 patiënten (12%) en Graad 4 bij één patiënt (2%). De operatie werd uiteindelijk uitgevoerd bij 53 patiënten (91%; 51 radicale cystectomie, 2 nefroureterectomie), 4 patiënten weigerden een operatie en één patiënt was inoperabel. Volledige geslaagde operatie werd bereikt in 52 patiënten (98%).


Deze studie wordt gepresenteerd op ASCO GI februari 2021:

Safety and efficacy of perioperative cisplatin/gemcitabine (cis/gem) and durvalumab (durva) for operable muscle-invasive urothelial carcinoma (MIUC): SAKK 06/17.

Authors:

Richard Cathomas, Sacha Rothschild, Stefanie Hayoz, Martin Spahn, Julian Schardt, Roland Seiler, Andreas Erdmann, Stefanie Aeppli, Nicolas Mach, Raeto Strebel, Boris A. Hadaschik, Dominik R. Berthold, Miklos Pless, Deborah Zihler, Mathias Schmid, Martina Schneider, Zuzanna Maniecka, Ulf Petrausch; Department of Oncology, Cantonal Hospital Graubünden, Chur, Switzerland; Department of Medical...

Research Funding:

Swiss group for clinical cancer research SAKK

Background:
The combination of cisplatin-based chemotherapy with immune checkpoint inhibitors is extensively investigated in urothelial carcinoma. Using this combination in the neoadjuvant setting for patients (pts) with MIUC might improve pathological response rate (PaR: <ypT2N0) but carries the risk of increased perioperative morbidity.

Methods:

SAKK 06/17 is an open-label single arm phase II trial for pts with operable MIUC cT2-T4a cN0-1. Treatment consists of 4 cycles of neoadjuvant cis/gem q3w in combination with 4 cycles durva 1500mg q3w followed by resection. Durva is continued after surgery q4w for 10 cycles. Primary endpoint is event free survival (EFS) at 2 years. 58 pts are needed based on type I error of 10% and a power of 80% for H1 EFS at 2 years ≥ 65% compared to H0 EFS at 2 years ≤ 50%. We report the secondary endoints PaR, pathological complete remission (pCR: ypT0 N0), and safety on the full analysis set (FAS, received at least one dose of durva).

Results:
61 pts were included between 7/18 and 9/19 at 12 sites. The FAS consists of 58 pts (79% male, median age 67.5 yrs) with bladder cancer (95%) or upper urinary tract/urethral cancer (5%). Clinical T2, T3, T4 stage were present at diagnosis in 69%, 21%, 10%, respectively, and 17% had cN1. 95% of pts received all 4 doses of neoadjuvant durva, 81% all 4 cycles of cis/gem and 17% switched to carboplatin. In total grade 3 and 4 adverse events (AE) during neoadjuvant treatment occurred in 48% and 27%, respectively. AEs related to durva were G3 in 7 pts (12%) and G4 in one patient (2%). Resection was performed in 53 pts (91%; 51 radical cystectomy, 2 nephroureterectomy), 4 pts refused surgery and one patient was irresectable due to a frozen pelvis. R0 resection was achieved in 52 pts (98%), one had R1. Postoperative complications included Clavien-Dindo III in 13 pts (24%) and IV in 5 pts (9%). PaR was found in 60% (95% CI 46.0%-73.5%) with 18 pts achieving pCR (34%; 95% CI 21.5%-48.3%) and 14 patients (26%) ypT1/ypTis.

Conclusions:

The first FAS results for neoadjuvant durvalumab in combination with cis/gem for operable MIUC confirm elevated pathological response rates and demonstrate acceptable safety. Postoperative morbidity is relevant but not exceeding the expected frequency or severity. Clinical trial information: NCT03406650

This material on this page is ©2021 American Society of Clinical Oncology, all rights reserved. Licensing available upon request. For more information, please contact licensing@asco.org.
Plaats een reactie ...

Reageer op "Combinatiebehandeling van cisplatine en gemcitabine en durvalumab vooraf en na operatie doorgaan met durvalumab geeft voor operabele spierinvasieve blaaskanker en urineleiderkanker uitstekende resultaten met acceptabele bijwerkingen"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Methotrexaat, vinblastine, >> Combinatiebehandeling van >> Chemo na operatie van lokaal >> Chemotherapie vooraf aan operatie >>