Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting.

Update 11 oktober 2021:

Informatie hoe blaaskanker wordt behandeld in de reguliere oncologie op dit moment staat ondermeer op de website van de Isala klinieken. Of op de website van de Da Vinci robot. Maar veel aanvullende niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen kunnen een meerwaarde betekenen, ook bij blaaskanker

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen al of niet als aanvulling op behandelingen voor blaaskanker in alle stadia bij elkaar gezet in onderstaande lijst. De nummers refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar  

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

afbeelding van blaaskanker

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken. Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Ervaringen van kankerpatienten, met ook andere vormen van kanker, met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Maar veel studies gedaan met niet-toxische middelen en weinig / niet invasieve behandelingen enz. naast chemo of bestraling, bv. maretak injecties, acupunctuur, beweging, massage, psycho-sociale begeleiding enz., informatie daarover allemaal ook te vinden onder complementair , staan in de volledige literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar   

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek.

Voor artsen en wetenschappers en voedingsdeskundigen is dit studierapport: Epigenetics: A New Link Between Nutrition and Cancer dat volledig gratis is in te zien zeer zeker interessant. Het analyseert de relatie tussen effecten van bepaalde voedingstoffen op de mRNA's, dus het effect van voedingstoffen op het ontstaan of juist repareren van DNA fouten - genmutaties. 

Voedingseffecten op mRNA


Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Selectie van gerandomiseerde studies met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxidanten,  niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor blaaskanker uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Acupunctuur:

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

345) Barrington JW et al ; Br J Urol 78 : 54-6 ; 1996 ; Pentosanpolysulfaat vermindert na cystectomie wegens blaaskanker bindweefselgroei en mucusproductie in (darm)-kunstblaas, met als resultaat aantoonbaar minder klachten.

374) Ibrahiem EH et al ; J Urol 140 : 498-500 ; 1988 ; Maltosetetrapalmitaat als lokaal medicament na resectie van oppervlakkige blaastumoren, blijkt de recidiefkans ongeveer evenveel te verlagen als BCG.

379) Herr HW et al ;J Clin Oncol 13 : 1404-8 ; 1995 ; BCG vermindert de recidiefkans bij patiënten die wegens een lokaal blaascarcinoom zijn geopereerd.

380) Lamm DL et al ;J Urol 163 : 1124-9 ; 2000 ;BCG vermindert de recidiefkans van blaaskanker na lokaal opereren aanzienlijk.

381) Kolodziej A et al ; BJU Int 89 : 620-2 ; 2002 ; Ook in dit onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij blaaskankerpatiënten na opereren aanzienlijk te verlagen ; er zijn nog veel meer studies naast deze 3 ; essentieel is dat van BCG itt lokale chemo (ook lokaal minder effectief) ook een verlaging van de sterfte is aangetoond (zie Lamm DL ; Eur Urol 37 Suppl 1 : 9-15 ; 2000). BCG verdient dus meer status bij de behandeling van blaaskanker.

443) Rodrigues Netto N Jr et al ; Arch Esp Urol 32 : 417-26 ; 1979 ; Ook orale toediening van BCG vermindert na operatie wegens oppervlakkige blaaskanker de recidiefkans in gerandomiseerd onderzoek ; orale BCG is veel minder belastend en veel goedkoper dan spoelen met BCG.

445) Lamm DL et al ; J Urol 124 : 38-40 ; 1980 ; Intravesicale behandeling met BCG vermindert recidiefkans na behandeling wegens lokale blaaskanker.

450) Lamm DL et al ; Cancer 48 :82-8 ; 1981 ; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek verbetert BCG bij patiënten behandeld voor oppervlakkige blaaskanker de ziektevrije overleving.

458) Kamat MR et al ; J Urol 152 :1424-8 ; 1994 ; Ook dit gerandomiseerde onderzoek laat zien dat BCG-instillatie de recidiefkans op blaaskanker na behandeling van oppervlakkige blaaskanker vermindert.

495)Kalble T et al ; Urologe A. 33 :133-7 ; 1994 ; BCG voorkomt lokaal recidieven van blaaskanker significant beter dan interferon A, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

496) Kalble T et al ; Urologe A. 30 : 118-21 ; 1991 ; BCG voorkomt lokaalrecidieven van blaaskanker weer significant beter dan een extract met hemocyanine.

559) Brosman SA; J Urol 128: 27-30; 1982; BCG vermindert na operatie de recidiefkans wegens blaaskanker ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant.

560) Lamm DL et al; J Urol 128:931-5; 1982; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans van blaaskanker te verlagen.

564) Herr HW et al; Urology 25: 119-23; 1985; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek bleek BCG de recidiefkans bij blaaskankerpatiënten te verminderen.

565) Lamm DL; J Urol 134:40-7; 1985; En ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij geopereerde blaaskankerpatiënten te verlagen.

566) Hudson MA et al; J Urol 138:295-8;1987; Herhalen van een BCG-behandeling verbetert gunstige resultaat van de eerste BCG-behandeling bij blaaskankerpatienten niet.

568) Pinsky CM et al; Cancer Treatm Rep 69:47-53; 1985; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek blijkt BCG de recidiefkans bij patiënten met blaaskanker te verminderen.

569) Mori K et al; Urol Int 41: 254-9; 1986; In dit gerandomiseerde onderzoek bleek BCG een recidief van behandelde blaaskanker veel beter tegen te gaan dan adriamycine.

571) Badalament RA et al; J Clin Oncol 5: 441-9; 1987; Ook in dit gerandomiseerde onderzoek is bij patiënten geopereerd voor een lokale blaaskanker de ziektevrije overleving met BCG significant beter.

572) Netto Junior NR et al; Arch Esp Urol 44: 1025-8; 1991; Als adjuvans ter preventie van een recidief bij blaaskankerpatiënten is lokaal spoelen met BCG beter dan oraal toegediende BCG.

573) Rintala E et al; Eur Urol 20: 19-25; 1991; BCG is als adjuvans ter behandeling van oppervlakkige blaaskanker in alle opzichten superieur aan mitomycine-C.

574) Francesco Bassi P et al; Arch Esp Urol 43: 503-7; 1990; Pasteur BCG blijkt ongeveer even goed als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker als klassieke BCG.

575) Yamamoto T et al; Nippon Hinyokika Gakkai Zasschi 81: 997-1001; 1990; BCG blijkt ook in dit gerandomiseerde onderzoek de recidiefkans bij patiënten behandeld voor oppervlakkige blaaskanker te verlagen.

576) Witjes JA et al; Eur J Cancer 29: 1672-6; 1993; Twee verschillende vormen van BCG blijken in dit onderzoek even effectief als adjuvans ter nabehandeling voor oppervlakkige blaaskanker als mitomycine-C.

577) Ao T et al; Hinyokika Kiyo 39: 987-91; 1993; BCG als extra adjuvans voor de nabehandeling van lokale blaaskanker na 2 verschillende chemo's geeft een niet significant verdere verbetering van de ziektevrije overleving; een meta analyse van de reeds genoemde en nog te noemen studies van BCG en blaaskanker is uiteraard ondubbelzinnig positief.

578) Pagano F et al; J Urol 146:32-5; 1991; In dit onderzoek bleek een relatief lage dosis van de Pasteur-BCG-stam per spoeling even effectief als adjuvans voor blaaskankerpatiënten als een hogere.

579 )Yabusaki N et al; Nippon Hinyokika Gakkai Zasschi 82: 290-6; 1991; BCG na mitomycine-C als extra adjuvans vermindert de recidiefkans extra bij patiënten behandeld voor een oppervlakkig blaascarcinoom.

580) Lamm Dl et al;J Urol 145: 738-40; 1991; Adjuvante behandeling met BCG bij blaaskankerpatiënten dmv spoelingen alleen is even effectief als dmv spoelingen en intradermale injectie.

582) Lamm DL et al; N Engl J Med 325: 1205-9; 1991; Intravesicale BCG is als adjuvans voor behandelde oppervlakkige blaaskanker superieur aan het spoelen met adriamycine.

583) Martinez-Pineiro JA et al; J Urol 143: 502-6; 1990; BCG wint het in dit onderzoek als adjuvans bij blaaskanker van zowel adriamycine als van thiotepa.

584) DeBruyne FM et al; Urology 31:20-5 (suppl); 1988; In dit onderzoek is spoelen van de blaas als adjuvans na behandeling van oppervlakkige blaaskanker even effectief als spoelen met mitomycine C.

595) Akaza H et al; Cancer 75:552-9; 1995;BCG blijkt 2 van de 3 oppervlakkige blaastumoren tot regressie te kunnen brengen; onderhouds-BCG blijkt het resultaat echter niet te verbeteren.

596) Martinez- Pineiro JA et al; Eur Urol 27 Suppl 1: 13-8; 1995; Een derde van de eerder door deze groep gegeven dosis BCG blijkt even effectief als de oorspronkelijk bij de behandeling van blaaskanker; de lagere dosis gaat met aantoonbaar minder bijwerkingen gepaard.

597) Krege S et al; J Urol 156: 962-6; 1996; BCG en mitomycine-C zijn in dit gerandomiseerde onderzoek als adjuvans bij de behandeling van oppervlakkige blaaskanker even effectief.

598) Luftenegger W et al; J Urol 155: 483-7; 1996; BCG vermindert de recidiefkans op lokale blaaskanker aanzienlijk; extra BCG intradermaal verbetert het resultaat niet.

599) Lundholm C et al; J Urol 156:372-6; 1996; BCG als adjuvans ter nabehandeling van lokaal behandelde blaaskanker blijkt superieur aan mitomycine-C dwz minder recidieven en een langere ziektevrije overleving met BCG dan met mitomycine-C.

600) Melekos MD et al; Oncology 53: 281-8;1996; BCG blijkt in een vergelijkbaar onderzoek als onder nummer 599 superieur aan epirubicine.

601) Melekos MD et al ; Int Urol Nephrol 28 : 499-509 ; 1996 ; BCG blijkt in dit gerandomiseerde onderzoek als extra adjuvans ter behandeling van blaaskanker alleen effectiever dan epirubicine, voor zover het de meer agressieve typen blaaskanker betreft

602) Rintala E et al ; J Urol 156 : 56-9 ; 1996 ; In dit gerandomiseerde onderzoek bleken afwisselend BCG en mitomycine-C even effectief als extra adjuvans ter nabehandeling van blaaskanker als mitomycine-C sec

605) Gruenwald IE et al ; J Urol 157 :487-91 ; 1997 ; 12 weken lang spoelen met BCG lijkt beter als adjuvante therapie na resectie oppervlakkige blaaskanker dan 6 weken lang adjuvante therapie met BCG.

606) Jimenez-Cruz JF et al ; Urology 50 :529-35 ; 1997 ; BCG gaat in gerandomiseerd onderzoek lokaal recidieven blaaskanker efficiënter tegen dan interferon.

607) Smits G et al ; Urology 52 :1009-13 ; 1998 ; In dit gerandomiseerde onderzoek was mitomycine-C even goed als extra adjuvans bij de behandeling van blaaskanker als BCG.

608) Witjes JA et al ; J Urol 160 :1668-71 ; 1998 ; In dit gerandomiseerde onderzoek waren BCG en mitomycine-C even goed als extra adjuvans ter nabehandeling van blaaskanker.

609) Yalcinkaya F et al ; Int Urol Nephrol 30 :41-4 ; 1998 ; De meest gangbare dosis BCG blijkt als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker effectiever dan de in dit onderzoek ook geteste lagere dosering.

610) Malmstrom M et al ; J Urol 161 : 1124-7 ; 1999 ; BCG bleek in dit grote gerandomiseerde onderzoek als adjuvans bij de behandeling van blaaskanker effectiever dan mitomycine-C.

611) Palou J et al ; J Urol 165 : 1488-91 ; 2001; BCG als extra adjuvans ter behandeling van blaaskanker geeft in de standaardopzet een even goed resultaat als in de standaardopzet plus een onderhoudsdosis BCG.

615) Van der Meijden AP et al ; J Urol 166 : 476-81 ;2001 ; BCG is in dit zeer grote onderzoek (bijna 1000 patiënten) ter behandeling van blaaskanker aantoonbaar effectiever dan epirubicine.

794)de Reijke TM et al ; J Urol 173:405-9;2005; BCG als adjuvans geeft in geval van blaaskanker die operatief behandeld is in vergelijking met epirubicine een langere ziektevrije overleving erbij dan epirubicine ; voor de overleving sec is nog een langere follow-up nodig ; bij blaaskanker doet BCG het op basis van meta-analyses altijd beter dan chemo.

883) Malmstrom PU et al ; J Urol 161:1124-7; 1999 : BCG is als adjuvans bij blaaskankerbehandeling superieur aan mitomycine-C als het gaat om de ziektevrije overleving ; de overleving sec is door BCG echter niet aantoonbaar beter dan met mitomycine-C als adjuvans. Overigens laat ander meer uitgebreid onderzoek zien dat ook de overleving sec met BCG beter is.

888) Tong M et al ; Zhonggua Yi Xue Za Zhi 83:201-3 ; 2003 ; Immunotoxine is zeker zo effectief ter preventie van een recidief van lokale blaaskanker als BCG dat is.

897) Kaasinen E et al : Eur Urol 43:637-45 ; 2003 : BCG continu vermindert recidiefkans blaaskanker aantoonbaar beter dan afwisselend BCG en mitomycine-C.

928) Cheng C et al ; Ann Acad Med Singapore 24:562-5;1995 : BCG verbetert in gerandomiseerd onderzoek prognose van echte blaaskanker en van blaaskanker in situ.

958) Lamm DL et al ; J Urol 144:65-7;1990: Intravesical BCG als adjuvante behandeling is superieur aan de orale vorm, al kan enig effect van de orale vorm niet worden uitgesloten.

961) Pagano F et al ; Eur Urol 27(Suppl 1) : 19-22 ; Lage doses BCG zijn als adjuvans bij blaaskanker beter ; klaarblijkelijk bestaat er een optimum ; uiteraard zijn bij een wat lagere dosis de bijwerkingen geringer.

964) Witjes JA et al ; Urology 52:403-10 ; 1998: In dit onderzoek is mitomycine C net zo goed zo niet beter als BCG voor een betere ziektevrije overleving bij blaaskanker ; in meta-analyses , ook eerder in deze lijst erbij genoemd is BCG toch superieur aan mitomycine-C.

971) Herr HW et al ; J Clin Oncol 6:1450-5;1988 : BCG als adjuvans verlaagt niet alleen de recidiefkans ; minder dan wel later metastasen ; later evt cystectomie en een betere overleving ; het laatste was al eerder in meta-analyses gevonden.

981) Vegt PD et al ; J Urol 153(3 Pt 2):929-33 ; 1995 : In dit gerandomiseerde onderzoek zijn als adjuvans ter behandeling van blaaskanker 2 soorten BCG met mitomycine C vergeleken ; een soort BCG bleek niet significant beter dan mitomycine-C ; de ander was althans op de korte termijn aantoonbaar minder effectief dan mitomycine-C ; uit ander onderzoek en grote meta-analyses, ook in deze lijst genoemd, weten we dat de beste BCG-behandeling veel beter is dan mitomycine-C, juist ook op de lange termijn (de sterfte neemt zelfs af!).

982) O’Connell MJ et al ; Cancer Res 39:3720-4; 1995: Bij 84 patienten met een vergevorderde kanker blijkt BCG in gerandomiseerd onderzoek niet zinvol ; niet vreemd, want dit is een mengelmoes van tumoren wat de waarneming vertroebelt ; bovendien betreft het terminale patienten ; BCG heeft zijn effectiviteit nu juist als adjuvans bewezen bij o.a. het NHL, darmkanker en blaaskanker.

1016) Cheng CW et al ; Int J Urol 12:449-55;2005: BCG verbetert als adjuvans op een termijn van 12 jaar de ziektevrije overleving bij blaaskanker significant beter dan epirubicine.

1018) Iturralde Codina A et al ; Arch Esp Urol 57:606-18 ; 2004 : Met lage doses BCG is 12 maanden lang BCG als adjuvans ter behandeling van blaaskanker effectiever dan 6 maanden lang BCG.

1039) Martinez-Pineiro JA et al ; J Urol 174: 1242-1247 ; 2005 : Een lagere dosis BCG (1/3) blijkt ter preventie van een recidief/progressie van blaaskanker (T1G3 en TIS) even effectief als de gebruikelijke dosering en dat bij dan minder bijwerkingen.

1133) Hinotsu S et al ; Urology 67:545-9;2006 : BCG vermindert de recidiefkans na verwijderen blaastumoren ook in dit onderzoek significant beter dan doxorubicine ; opmerkelijk is dat BCG ook de kans op nieuwe primaire blaastumoren vermindert. PMID 16527576

1339)Gardmark T et al ; BJU Int 99(4):817-20 ; 2007 : Op lange termijn verminderde in dit kleine gerandomiseerde onderzoek BCG de sterftekans aan blaaskanker in vergelijking met mitomycine-C slechts niet significant ; andere analyses uit deze lijst meegenomen laten tezamen wel een significant voordeel tov mitomycine-C zien (uiteraard heeft BCG sowieso een gunstig effect) ; PMID17244282.

1348)Ojea A et al ; Eur Urol 2007 ; 27 april : BCG is ook in dit onderzoek significant aan mitomycine C om het recidief risico op blaaskanker te verminderen ; een bevestiging van veel eerder onderzoek ; PMID 17485161.

1448) Agrawal MS et al ; Urology 70: 1075-8 ; 2007 : 40 mg BCG per behandeling is ter preventie van een recidief blaaskanker even effectief als 80 of 120 mg, echter bij minder bijwerkingen. PMID 18158020.

1477)Mangiarotti B et al ; Arch Tal Urol 2008 Dec; 80: 167-71 ; 2008 ; PMID 190235434 ; Als adjuvans is BCG hier ter preventie van een recidief van blaaskanker  even goed als mitomycine ; de bijwerkingen van BCG zijn echter minder ; uitmetanalyses eerder genoemd in deze lijst is te vinden dat BCG op lange termijn de sterfte aan blaaskanker wel vermindert, maar dat chemo dat niet doet!

1481)Jocham D et al ; Aktuelle Urol 2009 Mar ; 40(2):91-9. Epub 2009 Feb 12. PDT met photophrin is eerder iets minder dan beter dan BCG als adjuvans na operatie van invasieve (maar niet in spierweefsel) blaaskanker ; PMID 19214951.

1509)Jarvinen R et al ; Eur Urol 56: 260-5 ; 2009 ; PMID 19395154 : BCG verbetert bij blaaskanker de ziektevrije overleving aantoonbaar beter dan mitomycine ; de overleving was ook beter maar dat laatste was niet statistisch significant.

1537) Duchek M et al ; Eur Urol 2009, Oct 6 (Epub ahead of print) PMID 19819617 ; BCG is superieur als adjuvans voor blaaskanker t.o.v. Epirubicine plus Interferon-alpha2b. De recidiefkans wordt door BCG aantoonbaar meer gereduceerd. Zie de vele eerdere positieve publicaties aangaande BCG en blaaskanker  in deze lijst.

1560)Porena M et al ; Urol Int 2010:84(1):23-7 ; PMID 20173364 : BCG is ter preventie van opnieuw blaaskanker superieur aan gemcitabine.

1561)Dubchek M et al ; Eur Urol 2010 Jan;57(1):25-31 ; PMID 19819617 ; BCG blijkt ter preventie van een recidief blaaskanker superieur aan de combinatie epirubicine en interferon-alpha2b.

1562)Di Lorenzo G et al ; Cancer 2010 Apr 15;116(8): 1893-900 ; PMID 20162706 ;Voor secundaire preventie van blaaskanker blijkt de ene BCG-variant beter dan de andere.

1563)Burger M et al ; J Transl Med 2010 Jun 8;8:54 ; PMID 20529333 ; BCG blijkt voor secundaire preventie van blaaskanker  beter dan antravesicale macrofagen-therapie.

1564)Koga H et al ; Int J Urol 2010 Sep ; 17(9):759-66 ; PMID 20604814 ; Langer doorgaan met BCG bleek in dit onderzoek ter preventie van opnieuw blaaskanker beter dan slechts BCG voor 8 weken.

2349)Oddens JR et al; Eur Urol 2014 Oct;66(4):694-701;PMID 24948466 ; BCG geeft een betere secundaire preventie bij blaaskanker dan epirubicine, ongeacht de leeftijd,

2411)Rentsch CA et al; Eur Urol 2014 Oct;66(4):677-88;PMID  24674149; BCG Connaught  geeft bij blaaskanker een betere ziekte vrije overleving dan BCG Tice.

2783)Yokomizo A et al ; J Urol 2016 jan;195(1):41-6 ; PMID 26307162 ; Een lagere dosis BCG als adjuvant bij blaaskankerbehandeling gaf geen slechter resultaat, maar wel een betere levenskwaliteit.

2908)Marttila t et al; eur Urol 2016 aug;70(2):341-7;PMID 27085624 ; BCG is effectiever in het voorkomen van blaaskankerrecidieven dan epirubicine.

2909)Kandeel W et al ; Arab J Urol 2015 Dec;13(4):233-7; PMID 26609439 : Een halvering van een gebruikelijke dosering BCG geeft in geval van blaaskanker minder bijwerkingen, terwijl de efectiviteit gelijk is.

3211)Nakai Y et al; Int J Urol 2016 Oct;23(10);854-860; PMID 27416975 ; In een vroeg stadium van oppervlakkige blaaskanker kan het zijn dat BCG als adjuvans de progressievrije overleving niet significant verbetert, hetgeen onder meer prangende condities wel het geval is.

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

7) Yang DA et al ; Chung-Hua-Wai-Ko-Tsa-Chih 1994 ; 32(7):433-4. In dit onderzoek blijkt bij blaaskanker het effect van het Chinese kruid Zhuling even goed te zijn , als dat van de reguliere BCG-behandeling (vermindert de recidiefkans op termijn).

142) Yang D et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 37 : 464-71 ; 1999. Zhuling vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van blaaskanker ; het werkt zeker zo goed als BCG en significant beter dan mitomycine C of niets extra’s doen.

1000) Wu MH et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Ha Zhi 25:218-21 ; 2005 : Aitongping vermindert in gerandomiseerd onderzoek pijn bij kankerpatienten, maar verbeterde ook de bloedwaarden en overall de levenskwaliteit.

1615)Pan YL  en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9 ; PMID 17969893 ; Zhiling  - Zhuling verbeterde in deze RCT met placebo de kwaliteit van leven bij patienten met gevorderde kanker, die een qi-yin-deficientie hadden.

1660)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie HJe Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9;PMID 17969893 ; Zhiling - Zhuling verbetert de kwaliteit van leven bij kankerpatienten in vergelijking met pingxiao ; zie respectievelijk 1322 en  1657.

2216)Guo HY et al ; Am J Chin Med 2008 ; 36(4):665-74;PMID 18711764 ; KLT (Kanglait) verbetert resultaat chemo bij vergevorderde borstkanker niet.

3353)Fukui I et al; Nihon Hinyokika Kakkai Zasshi 1992 Oct;83(10):1633-9; PMID 1434266 ; OK-432 en Juzentahoto verbeteren naast chemo versus chemo na cystectomie wegens blaaskanker de overleving niet.

Bewegen en sporten:

1992)Porserud A et al ; Clin Rehabil. 2013 Nov 18;PMID 24249842 : Voor patiënten die net een cystectomie  hadden ondergaan was een trainingsprogramma niet makkelijk haalbaar ; toch was er bij de interventiegroep sprake van een betere levenskwaliteit.

4239)Adams SC et al; Br J Cancer 2018 May;118(10):1313-21; PMID 29736007 : Zware interval training vermindert vermoeidheid bij patienten met zaadbalkanker -  testiskanker en verbetert hun welbevinden.

Cox-2 remmers en EPO:

771) Lundholm K et al ; Cancer 100:1967-77;2004; Patienten met cachexia als gevolg van kanker kregen allen, COX-2-remmers en EPO ; de helft kreeg ook voedingsondersteuning, gericht op ontstekingsremming, anemiepreventie en om de voedingsstatus te verbeteren. Extra calorieen was nu niet het primaire doel ; nu was er wel sprake van levensverlenging in de voedingsgroep.

Hyperthermie:

431) Van der Zee J et al ; The Lancet 355 : 1119-25 ; 2000 ; hyperthermie naast bestraling verbetert de lokale controle van vergevorderde bekkentumoren ; nadere analyse leerde dat bij rectumcarcinomen geen voordeel met hyperthermie te bereiken was en dat dit bij blaaskanker zeer tijdelijk was ; zeer uitgesproken was het voordeel voor patiënten met baarmoederhalskanker.Overigens noemde Hippocrates hyperthermie al.

Maretakinjecties - Viscum Album:

416) Goebell PJ et al ; J Urology 168 : 72-5 ; 2002 ; Maretak vermindert de recidiefkans bij blaaskanker in een vroeg stadium nauwelijks en al helemaal niet significant ; wel lijken er minder multiple recidieven door de maretak op te treden, maar ook dit is niet significant ; onderzoek bij een groter aantal patiënten is geindiceerd (hier waren er slechts 45 patiënten in totaal) ; zie ook de nummers 79, 97, 144 en 372.

OK-432:

234) Fujita K ; Cancer 59 : 2027-30 ; 1987 ; OK-432 preoperatief ingespoten in blaastumoren verlaagt blijkens gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans significant.

254) Tsujihashi H et al ; Hinyokika Kiyo 34 : 2111-4 ; 1988 ; In een gerandomiseerd onderzoek blijkt OK-432 de recidiefkans van blaaskanker significant te verminderen ; zie ook de referenties 234 en 255.

255) Nishio S et al ; Hinyokika Kiyo 34 : 2053-7 ; 1988 ; Bij blaaskankerpatiënten werd OK-432 dan wel chemo als nabehandeling gegeven ; de recidiefkans was gelijk (wat al een effect van OK-432 aantoont), maar de agressiviteitsgraad was bij de recidieven in de OK-432-groep significant lager.

413) Fukui I et al ; Nippon Hinyokika Gakkai Zasshi 83 : 1633-9 ;1992 ; In een kleinschalig gerandomiseerd onderzoek bij ca 50 blaaskankerpatiënten werd met OK-432 geen verbetering van de overleving gevonden ; combinatie van dit onderzoek met de vergelijkbare onderzoeken 234,254 en 255 levert wel op, dat OK-432 bij blaaskanker de ziektevrije overleving verbetert.

3353)Fukui I et al; Nihon Hinyokika Kakkai Zasshi 1992 Oct;83(10):1633-9; PMID 1434266 ; OK-432 en Juzentahoto verbeteren naast chemo versus chemo na cystectomie wegens blaaskanker de overleving niet.

Omega-3-vetzuren, visolie, arginine, carnitine en RNA:

1146) Bruera E et al ; J Clin Oncol 21 : 129-34 ; 2003 : Dagelijks 3 gram omega-3-vetzuren , gedurende 14 dagen heeft bij patienten met vergevorderde kanker geen invloed op vermoeidheid, misselijkheid, welbevinden e.d. PMID 12506181. Naar het gewicht is echter niet gekeken en waarom geen hogere dosering plus een veel langere follow-up ; men had dan ook al dan niet met extra E naar de immuunstatus en overlevingsduur kunnen kijken : Gogos et al , nummer 10 vond immers toen een duidelijke levensverlenging!

1451)Berk L et al ; Supportive Care in Cancer Feb 22 (Epub ahead of print) ; 2008 : beta-hydroxyl methyl butyraat samen met arginine en glutamine was net niet in staat significant in dit onderzoek cachexie significant af te remmen. PMID 18293016. Zie ook 169 : hier was er een duidelijk significant effect. Het laatste woord over deze therapie is nog niet gezegd.

1468)Cruciani RA et al ; J Pain Symptom Manage 2008 ; Epub ahead of print ; PMID 18809275 ; Carnitine in doses tot 2 gram per dag bij vermoeide kankerpatienten met te lage carnitinespiegel, niet werkzaam tegen deze vermoeidheid.

PDT - Photo Dynamische Therapy:

1047) Babjuk M et al ; BJU 96:798-802 ; 2005 : Met fluorescentie door PDT plus 5-aminolevulinezuur, kan men bij blaaskanker preciezer opereren ; het overall-resultaat is dat met de fluorescentietechniek erbij de ziektevrije overleving significant verbetert.

1117) Daniltchenko DI et al ; J Urol 174;2129-33 ; 2005 : Fluorescentie met ALA verbetert detectie blaaskanker bij TUR en vermindert zo recidiefkans en kosten, zo blijkt uit dit gerandomiseerde onderzoek.

1214) Jocham D et al ; J Urol 174: 862-6 ; 2005 : Hexa-aminolevulinaat, een natuurlijke metaboliet van ALA verbetert detectie carcinoma in situ van de blaas, maar verbetert ook de detectie oppervlakkige blaaskanker ; dit leidt tot een preciezere behandeling. PMID 16093971. Zie ook 1047.

1216) Riedl CR et al ; J Urol 165:1121-3 ; 2001 : 5-aminolevulinaat met PDT verbetert detectie blaaskanker ook in dit gerandomiseerde onderzoek significant ; zie ook 1214 en 1047.

1220) Babjuk M et al ; Cas Lek Cesk 144 (Suppl) 2:15-8 ; 2005 : Fluorescentie met 5-ALA verbetert operatienauwkeurigheid bij blaaskanker en verbetert zo de ziektevrije overleving. PMID 16277179. Zie ook 1047, 1214 en 1216.

1347)Denzinger S et al ; Urology  69:675-9 ; 2007 : Photodynamische detectie mbv 5-aminolevulinezuur en infrarood leidt tot een significant nauwkeuriger opereren bij blaaskankerpatienten ; PMID 17445650. Zie ook 1047 ; 1117 ; 1214 ; 1216 en 1220.

1351)Kuijpers DI et al ; Drugs Dermatol 5:642-5 ; 2006 : Bij PDT - Photo Dynamische Therapie voor basaalcelcarcinomen zijn ALA en MAL even goed (90 procent regressies!); het betrof echter slechts een klein gerandomiseerd onderzoek. PMID 16865869.

Pijnstillers:

1467)Wu TH et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2008 ;17:17-22 ; PMID 18364321 ; Pijnstillende kruiden blijken bij terminale kankerpatienten aantoonbaar werkzaam.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacteriën:

5) Aso Y et al ; Eur Urol 1995 ; 27 : 104-109. Hierin wordt bij blaaskanker een significant therapeutisch effect van een melkzuurbacterie aangetoond. dit onderzoek was tevens dubbelblind. Het therapeutisch effect behelsde hier een significant langere ziektevrije periode indien de melkzuurbacteriën gebruikt werden.

8) Aso Y en Akazan ; Urol Int 1992 ; 49(3) : 125-9. Referentie 5 (dubbelblind) is een feitelijke herhaling van dit kleine gerandomiseerde onderzoek van melkzuurbacteriën bij blaaskanker ; dit kleine onderzoek vindt ook een significant therapeutisch effect.

1446) Naito S et al ; J Urol 179: 485-90 ; 2008 ; Lactobacilli  verminderen als extra adjuvans de recidiefkans op blaaskanker ; zie ook 5 en 8 ; PMID 18076918.

Psychische en sociale ondersteuning:

2448)Ali NS en Khalil HZ ; Cancer Nurs 1989 Aug;12(4):236-42 ; PMID 2766267; psychische steun vermindert bij blaaskankerpatienten angst.

Voeding - voedingstoffen, vitamines en antioxidanten:

Bestatine:

533) Blomgren H et al; Cancer Immunol Immunother 25: 41-6; 1987; Bestatin naast bestraling voor blaaskanker verbetert de ziektevrije overleving in gerandomiseerd onderzoek.

534) Kumamoto Y et al; Hinyokika Kiyo 31: 1861-83; 1985; Bestatin vertraagt eenzijdig significant recidieven van blaaskanker na adjuvante behandeling met bleomycine.

535) Blomgren H et al; Biomed Pharmacother 38: 143-9; 1984; Bestatin als extra adjuvans voor patiënten die wegens blaaskanker bestraald worden verbetert de ziektevrije overleving.

536) Uchibayashi T et al; Int J Clin Pharmacol Ther 33: 465-8; 1995; Bestatin naast chemo verminderde in dit onderzoek de kans op een recidief van blaaskanker significant in vergelijking met chemo alleen.

537) Blomgren H et al; Acta Oncol 29: 809-12; 1990; Bestatin bleek in dit onderzoek de overleving van blaaskankerpatiënten die bestraling kregen niet te verbeteren; in combinatie met de nummers 533,534 en535 staat wel vast dat bestatin ingeval van bestraling voor blaaskanker de ziektevrije overleving verbetert.

Cranberry:

2332)Cowan CC et al; Clin  Oncol(R coll Radiol) 2012 Mar;24(2):e31-8: PMID 21703829 : Cranberry vermindert in vergelijking met placebo bijwerkingen op blaas bij bestraling ivm blaaskanker of baarmoederkanker.

Enterale en parenterale voeding:

1010) Hyltander A et al ; Clin Gastroenterol Hepatol 3:466-74;2005 : Extra enterale dan wel extra parenterale voeding bevorderen herstel postoperatief van kankerpatienten niet, noch verbeteren hun levenskwaliteit ; wel gaven de vormen van artificiele voeding aanleiding tot significant meer complicaties ; we zien het wederom: de orthomoleculaire gedachte wint weer.

1060) Bouletreau P et al ; Intensive Care Med 31:1394-400 ; 2005 : TPN met relatief meer suiker dan vet geeft in gerandomiseerd onderzoek iets meer stikstofbesparing, echter meer kans op zoals te verwachten is een slechtere suikercontrole. Commentaar : TPN heeft geen zin zoals eerder gebleken is ; relatief meer enkelvoudige suikers lijkt nog slechter te zijn ; een en ander klopt wederom met de orthomoleculaire pricipes.

1142) Bruera E et al ; J Clin Oncol 23:2366-71; 2005 : Bij lichte tekenen van uitdroging (!) bij terminale (!) kankerpatienten blijkt 2 dagen achtereen 1000 ml extra vocht in 4 uur parenteraal tov slechts 100 ml met een normaal zoutgehalte als placebo, de toestand te verbeteren : minder spierkrampen, meer rust ; hallucinaties en vermoeidheid namen niet af ; behandelaars die niet bekend waren met de behandeling pikten de behandelden er significant vaker uit. Voldoende vocht is bij dergelijke patienten kennelijk relevanter dan doorgaans wordt gedacht. PMID 15800328.

1181) Persson CR et al ; Nutr Cancer 42:48-58 ; 2002 : Bevorderen van louter de energie inname leidt bij kankerpatienten wel tot vermindering van het gewichtsverlies of zelfs gewichtstoename, maar niet tot een langere/betere overleving ; iets wat al veel eerder in deze lijst met onderzoek is onderbouwd. PMID 12235650.

1233) Shang E et al ; JPEN 30:222-30; 2006 : Honderdtweeenvijftig patienten met vergevorderde kanker kregen naast de enterale voeding of niets extra’s of ook nog extra parenterale voeding. De totale calorische inname was echter gelijk (zelfs niet significant hoger in de groep met parenterale voeding erbij) ; de eiwitinname was ook gelijk. Toch was de overleving van de deels parenteraal gevoede groep beter. Dit moet samenhangen met een andere dwz betere samenstelling van de parenterale voeding (meer omega-3-vetzuren bijvoorbeeld?) PMID 16639069.

1246) Wu GH et al ; World J Gastroenterol 12:2441-4; 2006 : Bij ondervoede patienten die wegens kanker geopereerd moeten worden, blijkt extra voeding voor en na operatie beter dan extra veel voeding na de operatie, zo bleek uit dit gerandomiseerde onderzoek. De eerste variant ging met een lagere sterfte gepaard. PMID 16688841. Duidelijk is dat zeer evidente deficienties bestreden moeten worden en zeker voor er geopereerd wordt.

2072)Roth B et al; Eur Urol 2013 Mar;63(3):475-82;PMID 22695241; parenterale voeding na radicale cystectomie bevordert herstel niet ; parenterale voeding heeft meestal geen zin ; vroegtijdig enterale voeding in vele onderzoeken in deze lijst wel!

2993)Vidal A et al ; Int J Urol. 2016 Dec;23(12);992-999 ;PMID 27770454 ; totale parenterale voeding bij custectomie wegens blaaskanker verbetert de uitkomst niet ; dit zien we eigenlijk steeds ; wat wel nuttig is : eerder enterale voeding / immunonutrition.

Hemocyanine:

493) Jurincic CD et al ; J Urol 139 : 723-6 ; 1988 ; Een extract met hemocyanine voorkomt recidieven van blaaskanker efficiënter dan mitomycine C, zo blijkt uit gerandomiseerd onderzoek.

974) Flamm J en Bucher A ; Br J Urol 67:70-3; 1991: Heamocyanine is ter preventie van lokale blaaskanker na operatie even goed als het cytostaticum ethoglucid , dat in ander vergelijkbaar onderzoek beter was dan niets doen en evengoed als doxorubicine (Kurth K et al ; J Urol 158:378-84;1997).

976) Flamm J et al ; Urologe A 33:138-44;1994: Deze studie is vergelijkbaar met nummer 974 en heeft hetzelfde resultaat.

Heparine:

2878)Bitsch M et al ; J Urol 19090 Sep;144(3);635-6 ; PMID 2201794 ; lage doses heparine tijdens operatie verminderen latere recidiefkans lokale blaaskanker niet.

Hyaluronidase:

1107) Maier U et al ; L Urol 141:529-30 ; 1989 : Hyaluronidase verbetert preventieve werking mitomycine C als adjuvante therapie na operatie wegens blaaskanker.

Hyaluronzuur:

1915)Kirova YM et al; Radiother Oncol 2011 Aug;100(2):205-9;PMID 21624699; Hyaluronzuur vermindert stralingsdermatitis niet ; zie ook 1807 ; wel heeft hyaluronzuur naast chemo een zelfstandig effect bij de behandeling van blaaskanker (nr 1107)!

Insuline:

1343)Lundholm K et al ; Clin Cancer Res 13:2699-706 ; 2007 ; Insuline leidt bij kankerpatienten tot een hogere kookhydraatinname, en efficienter metabolisme tijdens inspanning etc. Belangrijker : het leven werd door de insuline verlengd. Niet vreemd : kankercellen hebben in het algemeen sowieso een goed doorlaatbare membraan voor glucose. Met de insuline eet het gezonde deel van het lichaam relatief meer van de dis dan de tumor ; dit resultaat zie je bij proefdieren ook met pyruvaat ipv suiker omdat dan het gezonde deel wederom in een betere concurrentie situatie geplaatst wordt ; PMID 17473202.

Interleukine-2 plus retinoinezuur:

698) Lippman SM et al ; Invest New Drugs 6 : 51-6 ; 1988 ; 13-cis-retinoic-acid brengt bij plaveiselcelcarcinomen in een vergevorderd stadium significant meer regressies teweeg dan op basis van de spontane regressiefrequentie verwacht mocht worden ; dit gold niet voor de controle-groep die methotrexaat kreeg.

1051) Recchia F et al ; Anticancer Res 25: 3149-57 ; 2005 : Bij patienten met vergevorderde kanker verbetert interleukine-2 plus retinoinezuur tal van parameters significanter dan interleukine-2 sec : de CD4+/CD8+-ratio stijgt ; de NK-cellen nemen toe ; de lymfocyten nemen toe en de endotheliale groeifactor daalt (gunstig). In dit kleinschalige onderzoek bij in totaal 112 patienten was hiermee door toevoeging van retinoinezuur evenwel nog geen verbetering van de ziektevrije overleving c.q. de overall overleving hard te maken.

Keyhole-limpet hemocyanine (KLH):

1129) Flamm J et al ; J Urol 144:260-3 ; 1990 : Keyhole-limpet hemocyanine (KLH) vermindert de kans op een recidief van blaaskanker na poliepverwijdering even goed als het cytostaticum ethoglucid ; zie ook 493 en 496.

1840)Lammers RJ et al; J Clin Oncol 2012 Jun 20;30(18):2275-9;PMID22585689 ; Keyhole limpet hemocyanine (KLH) bleek minder goed dan mitomycine om blaaskankerrecidieven te voorkomen, hoewel het wel werkt (493, 496 en 1129) ; nog beter is zoals uit zeer vele studies in deze lijst blijkt : BCG. Het is interessant om KLH in combinatie met BCG te onderzoeken.

Lycium barbarum polysacchriden:

1143) Cao GW et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 16: 428-31 ; 1994 : Patienten met vergevorderde kanker behandeld met LAK/IL2 lieten met Lycium barbarum polysacchriden significant vaker een respons zien. PMID 7720497.

Maltosetetrapalmitaat:

374) Ibrahiem EH et al ; J Urol 140 : 498-500 ; 1988 ; Maltosetetrapalmitaat als lokaal medicament na resectie van oppervlakkige blaastumoren, blijkt de recidiefkans ongeveer evenveel te verlagen als BCG.

MCT = medium chain triglycerides en LCT = long chain triglycerides:

1007)Demirer S et al ; Clin Nutr 19:253-8;2000 : MCT plus LCT verminderen onder omstandigheden de infectiekans bij kankerpatienten (zie 501) ; in dit onderzoek bleek dat neutropenie met koorts en antibiotica gebruik bij alleen LCT allemaal minder was dan bij LCT plus MCT.

Nicotinamide:

1671)Hoskin PJ et al ; J Clin Oncol 2010 Nov 20;28(33);4912-8;PMID 20956620 ; Nicotinamide verbetert als adjuvans bij patiënten die wegens blaaskanker bestraald worden de overleving.

Orgoteine:

2955)Nielsen OS et al; Acta Oncol. 1987;26(2):101-4 ; PMID 2955799 ; Orgoteine vermindert bij bestraling in verband met blaaskanker de bijwerkingen van bestraling niet ; zie ook 983 : bij darmkanker doet orgoteine dat wel!

Propionibacterium granulosum:

691) Isenberg J et al ; Anticancer Res 14 : 1399-404 ; 1994 ; Propionibacterium granulosum vermindert vooraf gegeven de postoperatieve infectiekans ; in stadium 1 en 2 bleek bovendien de overleving beter.

705) Purves EC et al ; Br J Urol 51 :278-82 ; 1979 ; Subcutane injecties met Corynebacterium parvum verbetert naast standaardbehandeling de overleving van blaaskankerpatienten niet.

Selenium:

3286)Goossens ME et al ; Eur J Cancer 2016 Dec;69;9-18 ; PMID 27814472 ; Dagelijks 200 mcg selenium vermindert de kans op een recidief van blaaskanker niet ; op aarde varieert de inname per dag van 10 tot iets van 700 mcg (Venezuela) ; de vraag is wat de basale inname was en of er niet meer gegeven had moeten worden.

Vitamines en anti-oxidanten:

1) Lamm DL et al ; J Urology 151 :21-26 ; 1994 ; laat bij blaaskanker  een significant gunstig effect zien van A,C,E,B6 en zink. Het onderzoek was tevens dubbelblind. De lagere kans op een recidief binnen vijf jaar betekent in KWF-termen (Koningin Wilhelmina Fonds) een betere genezingskans.

38) Byar D en Blackard C ; Urology 10 :556 ; 1977 ; vitamine B6 vermindert blijkens gerandomiseerd onderzoek de recidiefkans bij blaaskanker significant.

143) Chen S et al ; Zhonghua Zhong Liu Za Zhi 19 : 228-30 ; 1997 ; Nocardia Rubra werkt als adjuvants bij de behandeling van blaaskanker blijkens gerandomiseerd onderzoek zeker zo goed als mitomycine C.

1686)Mazdak H en Zia H ; Int J Prev Med 2012 Feb;3(2):110-5;PMID 22347607 : vitamine E halveert de recidiefkans na behandeling wegens lokale oppervlakkige blaaskanker met bij de helft!

Zhuling - Zhiling:

142) Yang D et al ; Zhonghua Wai Ke Za Zhi 37 : 464-71 ; 1999. Zhuling vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op een recidief van blaaskanker ; het werkt zeker zo goed als BCG en significant beter dan mitomycine C of niets extra’s doen.

1615)Pan YL  en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9 ; PMID 17969893 ; Zhiling  - Zhuling verbeterde in deze RCT met placebo de kwaliteit van leven bij patienten met gevorderde kanker, die een qi-yin-deficientie hadden.

1660)Pan YL en Pan YZ ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie HJe Za Zhi 2007 Sep;27(9):807-9;PMID 17969893 ; Zhiling - Zhuling verbetert de kwaliteit van leven bij kankerpatienten in vergelijking met pingxiao ; zie respectievelijk 1322 en  1657.

Zink:

163) Menander-Huber KB ; Urol Res 6 : 255-7 ; 1978 ; koper-zink-dismutase vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten, die vanwege blaaskanker bestraald worden.

164) Edsmyr F en Menander-Huber KB ; Eur J Rheumatol Inflamm 4 : 228-36 ; 1981 ; Koper-zink-dismutase vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek de bijwerkingen van bestraling bij patiënten met blaaskanker en prostaatkanker significant.

165) Sanchiz F et al ; Anticancer Res 16(4A): 2025-8 ; 1996 ; Koper-zink-oxide-dismutase vermindert ook in dit groots opgezette gerandomiseerde onderzoek de ernstige bijwerkingen van bestraling bij blaaskankerpatiënten.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar, gerelateerd aan blaaskanker"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> Ellagic Acid - Quercetin-C >> Probiotica - melkzuurbacterien >> Rauwe broccoli verdubbelt >> Vitamines en mineralen: Extra >> Zhuling (Grifolia umbellata >> Complementair - niet-toxisch >>