Vitamine D (calcitrol 3x daags) vanaf stamceltransplantatie verbeterde twee jaar recidiefvrije overleving bij autologe stamceltransplantatie in vergelijking met placebo

Zie ook literatuurlijst voeding, voedingssupplementen en niet-toxische behandelingen specifiek bij stamceltransplantaties van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar.

30 mei 2021: Bron: National Library of medicine

Wanneer kankerpatiënten met multiple myeloma (botkanker - Kahler) , en lymfklierkanker (Hodgkin- en non-Hodgkin-lymfoom) na een autologe stamceltransplantatie een maand lang 3x daags een tablet met vitamine D - calcitriol (0,25 µg) namen dan herstelden hun lymfocyten sneller dan patiënten die een placebo namen. Maar nog belangrijker...Lees verder ...