Aan dit artikel is vele uren gewerkt. Opzoeken, vertalen, op de website plaatsen enz. Als u ons wilt ondersteunen dan kan dat via een al of niet anonieme donatie. Elk bedrag is welkom hoe klein ook. Klik hier als u ons wilt helpen kanker-actueel online te houden Wij zijn een ANBI organisatie en dus is uw donatie in principe aftrekbaar voor de belasting

Lees ook dit artikel: 

low-level-laser-voorkomt-en-geneest-mucositis-aantasting-van-de-slijmvliezen-in-de-mond-veroorzaakt-door-stamceltransplantatie-chemo-of-bestraling-nu-met-nederlands-apparaatje-ook-zelf-thuis-te-gebruiken

Update 9 juni 2019

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties bij elkaar gezet in onderstaande lijst. De nummers refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar 

Thyroid hormoon naast chemo

Wanneer een studie is uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker heb ik die opgenomen in een aparte lijst voor die specifieke vorm van kanker. Maar die is nog lang niet volledig want dit is heel veel werk.

Maar veel studies gedaan met niet-toxische middelen en weinig / niet invasieve behandelingen enz. naast  ook chemo, bv. maretak injecties, acupunctuur, beweging, massage, psycho-sociale begeleiding enz., informatie daarover is allemaal ook te vinden onder complementair , staan in de volledige literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar   

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren die specifiek in uw situatie van belang zijn en aan uw behandelend oncoloog voorleggen. Of zoek de beschrijving van de studie op in PUBMED via titels en/of PMID no. die vermeld staan bij de korte omschrijvingen

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken. Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Ervaringen van kankerpatienten, met verschillende vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Selectie van gerandomiseerde studies met niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen naast beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties uitgesplitst. Omdat de lijst niet zo lang is heb ik deze nog niet in alfabetische volgorde geplaatst.

171) Coghlin D et al ; JPEN 24 : 61-6 ; 2000 ; Glutamine heeft in gerandomiseerd onderzoek geen aantoonbaar effect op het ontstaan van mucositis samenhangend met beenmergtransplantatie.

292) Ziegler TR et al ; An Intern Med 116 : 821-8 ; 1992 ; Glutamine als adjuvans bij beenmergtransplantatie ivm een hematologische maligniteit verminderde in dit dubbelblinde onderzoek de infectiekans en verkortte de ligduur in het ziekenhuis.

294) Brown SA et al ; Bone Marrow Transplant 22 : 281-4 ; 1998 ; Glutamine beschermt in gerandomiseerd onderzoek de leverfunctie in geval van beenmergtransplantatie.

298) Schloerb PR en Amare M ; J Parenter Enteral Nutr 17 : 407-13 ; 1993 ; Glutamine vermindert in geval van beenmergtransplantatie de ligduur in het ziekenhuis ; de infectiekans werd niet aantoonbaar beinvloed,maar dat zegt niets omdat er in totaal slechts 29 patiënten waren.

299 )Schloerb PR en Skikne BS ; J Parenter Enteral Nutr 23 : 117-22 ; 1999 ; Glutamine verminderde in dit iets grotere onderzoek dan het vorige de ligduur in het ziekenhuis vanwege beenmergtransplantatie niet ; ook de infectiekans werd niet aantoonbaar beïnvloed ; bezien we alle studies met glutamine tot dusverre, waarin naar ligduur en/of infectiekans gekeken werd.

307) Ohashi K et al ; Am J Hematol 64 : 32-8 ; 2000 ; Veno-occlusive disease in de lever als complicatie van stamceltransplantatie komt ursodeoxycholzuur in gerandomiseerd onderzoek in slechts in 3,5% van de gevallen voor (tegen bij 18,5 % van de patiënten in de controle-groep).

538) Papas AS et al; Bone Marrow Transplant 31: 705-12; 2003; Een calciumfosfaatoplossing gaat mucositis als bijwerking van beenmergtransplantatie tegen blijkens gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek.

624) Anderson PM et al ; Bone Marrow Transplant 22 : 339-44 ; 1998 ; Glutamine vermindert in gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek mondpijn samenhangend met beenmergtransplantatie en gaat daardoor samen met een lager opiatengebruik ; de overleving na 1 maand was met glutamine aantoonbaar beter al was er statistisch geen effect van glutamine op het beloop van de kanker.

625) Piccirillo N et al ; Haematologica 88 : 192-200 ; 2003 ; In dit dubbelblinde gerandomiseerde onderzoek bij patiënten die een perifere stamceltransplantatie gehad hebben, gaat l-glutamine het ontstaan van mucositis tegen.

721)Essell JH et al ; Ann Intern Med 128 : 975-81 ; 1998 ; Ursodiol gaat veno-occlusieve ziekte van de lever als complicatie van beenmergtransplantatie tegen ; zie ook 307.

730)Schloerb PR en Amare M ; JPEN 17 : 407-13 ; 1993 ; Glutamine vermindert in gerandomiseerd dubbelblind onderzoek ligduur in ziekenhuis na beenmergtransplantatie.

731)Oberbaum M et al ; Cancer 92:684-90 ; 2001 ; Traumeel S vermindert in gerandomiseerd onderzoek significant stomatitis bij kinderen die beenmergtransplantatie krijgen.Zie hier abstract

760)Pytlik R et al ; Bone Marrow Transplant 30:953-61;2002 ; L-alanyl-glutamine vermindert in geval van aotologe transplantatie diarree aantoonbaar ; echter meer mucositis, een hoger opiaatgebruik, een langer ziekenhuisverblijf en een hogere recidiefkans. Voor dergelijke patienten is dit dipeptide derhalve niet aan te bevelen.

833) Mulder PO et al ; Cancer 64:2045-52 ;1989 ; Gedeeltelijke parenterale voeding plus deels gerichte suppletie versus permanente parenterale voeding (hyperalimentatie) bij getransplanteerde kankerpatienten bleek tot minder diarree en niet-significant minder infecties te leiden ; het blijkt wederom : het erin pompen van veel eten is niet goed.

866)Blijlevens NM et al ; Support Care Cancer 2005 Mar 15 ; (Epub ahead of print) ; Glutaminesuppletie geeft bij patienten die een allogene stamceltransplantatie krijgen een relatief betere darmfunctie ; de infectiekans is evenwel niet significant lager ; evenals de graft-versus-hostreactiekans. Ook de referenties 292,294,298, 624, 625 en 730 zijn positief ; 171 en 299 kenden een neutrale uitslag ; overall is de conclusie dat glutamine in geval van een stamceltransplantatie zinvol is.

911)Szeluga DJ et al ; Cancer Res 47:3309-16; 1987 : TPN bij beenmergtransplantatie leidt tot hyperglycemie en gaat mede daarom samen met meer infecties ; verder waren er geen kanker gerelateerde voordelen ; kortom wederom blijkt het reguliere stokpaardje TPN zinloos.

914) Kim SD en Kim HS ; J Clin Nurs 14:51-5;2005 : Ontspannende ademhalingsoefeningen plus fitness doet bij patienten die wegens kanker een stamceltransplantatie ondergaan hebben de vermoeidheid aantoonbaar extta afnemen.

1057) Aquino VM et al ; Bone Marrow Transplant 36:611-6; 2005: Glutamine ging in dit onderzoek mucositis samenhangend met beenmergtransplantatie significant beter tegen dan glycine. Zie ook 171 en 299 met een neutrale uitkomst en 292,294 en 298 waarin met glutamine in geval van beenmergtransplantatie werd gevonden ; overall is het onderzoek positief voor glutamine, wanneer glutamine werd gegeven.

1078) Sykorova A et al ; Neoplasma 52: 476-782 ; 2005 ; In geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit , blijkt L-alanyl-L-glutamine de disease en de event free survival te verbeteren ; de overleving was niet verschillend. Zie ook 760 : 760 plus 1078 leidt niet tot de aanbeveling van dit dipeptide in geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit niet aan te bevelen is. Bij abdominale chirurgie voor kanker is dit dipeptide wel aan te bevelen (zie 850,758 en 762).

1154) Takatsuka H et al ; Bone Marrow Transplant 28:769-74; 2001 : EPA vermindert ingeval van beenmergtransplantaties de kans op ernstige complicaties en verlaagt de sterfte ; zie o.a. ook nummer 245 ; PMID 11781629.

1201) Mello M et al ; Bone Marrow Transplant 32:723-8; 2003 : Bij patienten die een allogene beenmergtransplantatie ondergaan blijkt training de spierkracht op een relatief normaal niveau te houden, hetgeen dus noodzakelijk is ; zie ook 1199. PMID 13130321.

1213) Cunningham BA et al ; JPEN 10:558-63 ; 1986 : Beenmergtransplantatie ivm kanker gaat gepaard met eiwitverlies/spieratrofie ondanks parenterale voeding ; in dit gerandomiseerde onderzoek bleken spieroefeningen dit effect in vergelijking met een controle-groep significant tegen te gaan. PMID 3098997. Zie ook 1201.

1272) Gomez Candela C et al ; Nutr Hosp 21: 13-21; 2006 : Bij 49 patienten die een beenmergtransplantatie kregen werd naast PN wel of geen glutamine gegeven. In dit dubbelblinde onderzoek had dit geen effect op bijv. de kans op complicaties. PMID 16562807. Zie ook analyse bij 866 en 1057 plus 1059. Het overall-beeld mbt glutamine bij beenmergtransplantatie pleit voor glutamine.

1285) Muscaritoli M et al ; Transplantation 66: 610-6 ; 1998 : TPN heeft behalve bij zeer ernstige ondervoeding geen voordelen voor kankerpatienten ; in dit onderzoek werd patienten die een beenmergtransplantatie ondergingen na chemo of TPN met 100% glucose, of TPN met 80% vet en 20% glucose gegeven ; een en ander isocalorisch ; afgezien van het feit dat het nut van TPN discutabel is bleek hier de suikerrijke TPN tot een hogere sterfte durante de behandeling te leiden, ook al verschilde kans op een infectie niet ; op langere termijn was in de suikerrijkegroep de sterfte niet significant hoger. PMID 9753341.

1286) Lenssen P et al ; Am J Clin Nutr 67:927-33; 1998 : TPN werd hier ook tijdens beenmergtransplantatie gegeven ; 6-8% vet met 25-30% vet vergeleken ; het verschil wat suiker beterft is hier veel minder groot ; hier werd net als in het onderzoek van nummer 1285 geen effect van het andere regime op de infectiekans gevonden. Dit onderzoek laat zien dat relatief meer vet bij TPN niet slecht is ; het nut van TPN wordt hiermee voor wat betreft transplantaties echter zeker niet bevestigd. PMID 9583851.

1303)Seguy D et al ; Transplantation 82:835-9 ; 2006 : Patienten die ivm kanker allogene stamceltransplantatie krijgen blijken in het voordeel wanneer ze enterale ipv parenterale voeding krijgen (iets dat onder allerlei condities al zo vaak gevonden is) : minder ernstige graft-versus-host-reacties en minder sterfte door infecties ; alles op de korte termijn uiteraard. PMID 17006332.

1393)Antunes HS et al ; Blood 109: 2250-5 ; 2007 : Laser met lage energie - low level laser gaat bij patienten die een beenmergtransplantatie krijgen mucositis tegen in uiteraard gerandomiseerd onderzoek ; PMID 17053058.

1399)Schubert MM et al ; Support Care Cancer 15:1145-54 ; 2007 ; Laag gedoseerde lasertherapie - low level laser vermindert bij kinderen die ivm kanker een beenmergtransplantatie krijgen de kans op orale mucositis ; vergelijk met 1396 ; PMID 17393191.

1400)Jaguar GC et al ; Oral Dis 13: 538-43 ; 2007 : Laag gedoseerde laser - low level laser vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op orale mucositis bij patienten die in verband met een beenmergtransplantatie chemo krijgen ; zie ook 1396 en 1399. PMID 17944669

1400) Jaguar GC et al ; Oral Dis 13: 538-43 ; 2007 : Laag gedoseerde laser - low level laser vermindert ook in dit gerandomiseerde onderzoek de kans op orale mucositis bij patienten die in verband met een beenmergtransplantatie chemo krijgen ; zie ook 1396 en 1399. PMID 17944669.

1406) Svanberg A et al ; Support Care Cancer 15: 1155-61 ; 2007 : Cryotherappie na beenmergtransplantatie vermindert mucositis mond en reduceert het opiaatgebruik. PMID 17393189.

1407) Gori E et al ; Bone Marrow Transplant 39:347-52 ; 2007: Cryotherapie gaat significant mucositis van de mondholte door chemo tegen bij patienten die een allogene beenmergtransplantatie krijgen. PMID 17277790 ; zie ook 1074,1151,1228 en 1406.

1502)Morey MC et al ; JAMA 301; 1883-91 ; 2009 ; PMID 19436015 ; Lichaamsbeweging en gezonder eten verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek de gevolgen van de behandeling wegens kanker.

1785)Jahangard-Rafsanjani Z et al; Bone marrow Transplant 2013 Jun;48(6):832-6;PMID 23292233 : Dagelijks 200 mcg selenium vermindert bij chemo vanwege een hematopoetische stamceltransplantatie de orale mucositis significant.

1880)McCabe C et al; Psychooncology 2013 Feb;22(2):330-7;PMID 22147646 ; bezig zijn met kunst  op een geleide manier blijkt bij kankerpatiënten, die net een stamceltransplantatie hebben gehad de kwaliteit van  leven te verbeteren.

1929)Uderzo  C et al ; Transplantation 2011 Jun 27;91(12):1321-5;PMID 21499196; glutamine verminderde mucositis bij beenmergtransplantatie in dit onderzoek niet aantoonbaar. De referenties 292, 294, 298,624, 625, 730, 171, 299, 866, 1057, 1059, 1272 en 1410 zijn overwegend positief mbt glutamine als middel tegen mucositis, het meest expliciet bij stamceltransplantaties.

2256)Zhang XJ et al; Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2014 Feb;16(2):147-51;PMID  24568907; Huangqi  vermindert bij beenmergtransplantatie bij kinderen in vergelijking met placebo, de infectiekans.

2321)Gonella S et al; Support Care Cancer 2014 Sep;22(9):2417-24 ; PMID24700260 ; DMSO als middel dat bij beenmergtransplantatie een hulpstof is, kan misselijkheid en braken veroorzaken ; ijslollies blijken deze klachten te verminderen!

2339)Braga FT et al; Cancer Nurs 2014 Sep 17;PMID25232958 ;  Kamille vernmindert bij beenmergtransplantaties mucositis door chemo.

2420)Grossman P et al; Support Care Cancer  2014 Oct 10;PMID 25297466; bij patienten die wegens kanker een beenmergtransplantatie kregen ; hebben door mindfullness een betere levenskwaliteit.

2443)Ratcliff CG et al; Evid Based Complement Alternat Med 2014; 2014: 742941 ; PMID 24527052 ; bij patienten die een beenmergtransplantatie krijgen verbetert muziek de stemming op korte, maar niet op lange termijn.

2445)Robb SL et al; Cancer 2014 Mar;120(60:909-17;PMID 24469862 : muziek op video verbeterde bij jonge volwassenen, die stamceltherapie kregen,  het optimisme, de sociale integratie etc.

2527)Ruutu T et al; Biol Blood Marrow Transplant2014 Jan;20(1):135-8;PMID 24141008 ; ursodeoxycholzuur vermindert op korte en langere termijn de kans op complicaties mbt de lever na allogene stamceltransplantatie.

2941)Silva GB et al; Lasers Med Sci 2015 Jan;30(1):117-26;PMID 25037968 ; Laser vermindert chemotherapie geinduceerde mucositis in de mond bij patienten die een stamceltransplantatie hebben gehad.

3011)Sencer SF et al; Bone Marrow Transplant 2012 Nov;47(11):1409-14;PMID 22504933 ; Traumeel-S gaat mucositis bij kinderen, die een stamceltransplantatie krijgen niet tegen.

3015)Fereira B et al; Support Care Cancer 2016 Mar;24(3):1035-42 ; PMID 26248655 ; Laser gaat in lage doses mucositis bij een stamceltransplantatie tegen. Iets wat al vaker gevonden is.

3034)Qazilbash MH et al; Biol Blood  Marrow Transplant 2008 Dec;14(12):1401-7;PMID 19041063 ; Vitamine C plus arsenicumtrioxide verbeteren respons van melphalan  bij een beenmergtransplantatie bij myeloma patienten niet.

3080)Jebb SA ; Clin Nutr 1994 Feb; 13(1):65;PMID 16843361; Kankerpatienten die een beenmergtransplantatie kregen hadden met glutamine een korter ziekenhuisverblijf.

3113)Moussavi M et al; Support Care Cancer ; 2013 Dec;21(12):3441-8;PMID 23949839; Parenterale voeding verbetert klinisch beloop in geval van beenmergtransplantatie.

3123)Markiewicz  M et al; Support Care Cancer 2012 Sep;20(9):2223-9 ;PMID 22736463 ;Calciumfosfaat vermindert bij beenmergtransplantatie mucositis ivm chemo.

3153)Tavakoli Ardakani M et al; Complement Ther Med 2016 dec;29:29-34:PMID 27912953 ; Matricaria recutita en Mentha piperita verminderen tezamen mucositis oraal bij patienten die een hematopoetisch stamceltransplantatie ondergaan.

3157)Wang  LF et al; Chin J Integr Med 2017 Feb;23(2):105-109 ; PMID 27484763 ; Shuanghuan g Shenghai  vermindert bijwerkingen van chemo op beenmerg, wat klinisch ook duidelijk was.

3198)Mogil RJ et al; JAMA Oncol 2016 Jul 1; 2(7):908-14 ; PMID 26967465 ; Hoogfrequente mechanische stimulatie bij jeugdige kankerpatienten na een beenmergtransplantatie verhoogt botkwaliteit, wat voor de kwaliteit van het skelet later van belang is.

3216)Barasch A et al; Cancer 1995 Dec 15;76(12):2550-6; PMID 8625084 : Helium-neon-laser gaat orale mucositis bij beenmergtransplantatie tegen.

3226)Cowen D et al; Int J Radiat Oncol Biol Phys. 1997 Jul 1; 38(4):697-703; PMID 9240635 ; Laser gaat orale mucositis bij beenmergtransplantatie tegen.

3407)Tuinmann G et al; Psychooncology 2017 Mar;26(3):377-384; PMID 27146798 : muziek vermindert pijnklachten bij chemo in verband met stamceltransplantatie.

3699)Jarden M et al; Bone Marrow Transplant. 2009 May; 43(9):725-37; PMID 19234513 ; Bij een allogene stamceltransplantatie blijkt de combinatie van fysieke training, relaxatie en psychische steun  de bijwerkingen van de behandeling te verminderen.

3700)Phipps S et al; Pediatrics 2012 Mar;12993):e762-70 ; PMID 22311995 : Psychische steun alleen blijkt bij een stamceltransplantatie bij kinderen de levenskwaliteit slechts niet significant te verbeteren.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties: Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar naast beenmergtransplantaties en stamceltransplantaties"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Afwijkende darmflora - darmmicrobioom >> Vitamine D (calcitrol 3x >> Beenmergtransplantaties: EPA >> Hematopoietische stamceltransplantatie >> Stamceltransplantaties: De >> Stamcellen zouden primaire >> Stamceltransplantatie (allogeen) >> Stamcellen: recente ontwikkelingen >>