9 juni 2012: ik ben kanker-actueel aan het herzien en klik hier voor volledige studierapport van onderstaand abstract. EPA blijkt significant de complicaties en zelfs afstoting bij beenmerg transplantaties te verkleinen en de kans op overleven te vergroten. Zie ook nieuwste studie naar positieve effect van EPA bij longkanker. Deze studie wwerd uitgevoerd in het VUMC - Amsterdam.

15 april 2006: Bron: 1: Bone Marrow Transplant. 2001 Oct;28(8):769-74.

Wanneer bij een beenmergtransplantatie oraal EPA = eicosapentaenoic acid wordt gegeven blijken er significant minder complicaties voor te komen en minder ernstige bijwerkingen, resulterend in een verdubbeling van de definitieve overleving en het slagen van de beenmergtransplantatie, blijkt uit kleinschalige maar wel gerandomiseerde studie met totaal 16 patiënten. In de groep van 7 patiënten die EPA kregen toegediend overleed niemand. In de andere groep van 9 patiënten die geen EPA kregen overleden er 5 patiënten na de beenmergtransplantatie. We vertaalden voor u het volledige abstract omdat dit een uitzonderlijk hoog verschil is in overlijdenskans door een beenmergtransplantatie en o.i. zeer zeker aan te raden is de extra toediening van EPA met uw arts te bespreken als u een beenmergtransplantatie moet ondergaan.

Oraal EPA = eicosapentaenoic acid als medicijn tegen complicaties van een beenmeergtransplantatie

Takatsuka H, Takemoto Y, Iwata N, Suehiro A, Hamano T, Okamoto T, Kanamaru A, Kakishita E. Second Department of Internal Medicine, Hyogo College of Medicine, Hyogo, Japan.

Het 'systemische ontstekingsreactie syndroom' (SIRS) wordt verondersteld de onderliggende oorzaak te zijn van complicaties na een beenmergtransplantatie (BMT). Deze studie is opgezet om te onderzoeken of het blokkeren van ethiologische factoren van SIRS de complicaties na een beenmergtransplantatie zou kunnen verbeteren.

16 achtereenvolgens geselecteerde patiënten met onbekende donoren werden in twee groepen ingedeeld. 7 patiënten kregen 1.8 gr./dag eicosapentaenoic acid (EPA) oraal vanaf drie weken voor tot ca. 180 dagen na de transplantatie terwijl 9 patiënten dat niet kregen. Deze twee groepen werden vergeleken op complicaties, overleving en verschillende cytokines en factoren die vaatwandschade zouden kunnen veroorzaken. Alle zeven patienten die EPA kregen overleefden en slechts twee ervan hadden last van het graft-versus-host syndroom graad III (GVHD). Onder de 9 patiënten die geen EPA kregen hadden er drie last van graad III of IV GVHD. Aanvullend ontwikkelde zich bij 4 patiënten thrombotische microangiopathie en cytomegalovirus disease bij ook 4 patiënten. 5 patiënten uit deze groep overleden.

De waarden van leukotriene B(4), thromboxane A(2), en prostaglandin I(2) waren significant lager bij de patiënten die EPA kregen dan bij degenen die dit niet ontvingen. (all P < 0.01). Cytokines zoals tumor necrosis factor-alpha, interferon-gamma, en interleukin-10 werden ook significant verminderd door EPA (P < 0.05), zo verminderden ook factoren die vaatwandschade veroorzaken zoals thrombomodulin en plasminogen activator inhibitor-1 (P < 0.05). De uiteindelijke overleving was significant hoger in de groep die EPA had gekregen EPA (P < 0.01). EPA verminderde significant de complicaties bij een beenmergtransplantatie (BMT), indicerend dat deze complicaties een uiting zijn van het systemische ontstekingsreactie syndroom.

Publication Types:
Clinical Trial
Randomized Controlled Trial

PMID: 11781629 [PubMed - indexed for MEDLINE]

1: Bone Marrow Transplant. 2001 Oct;28(8):769-74.< Oral eicosapentaenoic acid for complications of bone marrow transplantation.

Takatsuka H, Takemoto Y, Iwata N, Suehiro A, Hamano T, Okamoto T, Kanamaru A, Kakishita E. Second Department of Internal Medicine, Hyogo College of Medicine, Hyogo, Japan.

The 'systemic inflammatory response syndrome' (SIRS) may represent the underlying cause of complications after bone marrow transplantation (BMT). This study was conducted to determine whether blocking the etiologic factors of SIRS could improve the complications of BMT. Sixteen consecutive patients with unrelated donors were allocated alternately to two groups. Seven patients received 1.8 g/day of eicosapentaenoic acid (EPA) orally from 3 weeks before to about 180 days after transplantation, while nine patients did not. These two groups were compared with respect to complications, survival, and various cytokines and factors causing vascular endothelial damage. All seven patients receiving EPA survived and only two had grade III graft-versus-host disease (GVHD). Among the nine patients not receiving EPA, three had grade III or IV GVHD. In addition, thrombotic microangiopathy developed in four patients and cytomegalovirus disease occurred in four. Five patients died in this group. The levels of leukotriene B(4), thromboxane A(2), and prostaglandin I(2) were significantly lower in patients receiving EPA than in those not receiving it (all P < 0.01). Cytokines such as tumor necrosis factor-alpha, interferon-gamma, and interleukin-10 were also significantly decreased by EPA (P < 0.05), as were factors causing vascular endothelial damage such as thrombomodulin and plasminogen activator inhibitor-1 (P < 0.05). The survival rate was significantly higher in the group given EPA (P < 0.01). EPA significantly reduced the complications of BMT, indicating that these complications may be manifestations of the systemic inflammatory response syndrome.

Publication Types:
Clinical Trial
Randomized Controlled Trial

PMID: 11781629 [PubMed - indexed for MEDLINE]


Plaats een reactie ...

Reageer op "Beenmergtransplantaties: EPA (eicosapentaenoic acid) vermindert ingeval van beenmergtransplantaties de kans op ernstige complicaties en verlaagt significant de sterfte. Geen tegenover 5 patiënten overleden in groepen van resp. 7 (EPA) en 9 patienten"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Beenmergtransplantaties: EPA >> Hematopoietische stamceltransplantatie >> Stamceltransplantaties: De >> Stamcellen zouden primaire >> Stamceltransplantatie (allogeen) >> Beenmergtransplantaties en >>