Vitamine D (calcitrol 3x daags) vanaf stamceltransplantatie verbeterde twee jaar recidiefvrije overleving bij autologe stamceltransplantatie in vergelijking met placebo copy 1

30 mei 2021: Voor dit artikel klik op de volgende link: https://kanker-actueel.nl/vitamine-d-calcitrol-3x-daags-vanaf-stamceltransplantatie-verbeterde-twee-jaar-recidiefvrije-overleving-bij-autologe-stamceltransplantatie-in-vergelijking-met-placebo.html

Wie in beenmerg veel plasma cellen aanmaakt (meer dan 60 procent), ook na beenmergtransplantatie, heeft grote kans op ontwikkelen en recidief van Multiple Myeloma - Kahler blijkt uit vergelijkende studie

9 maart 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/mensen-met-mgus-bloedafwijking-met-een-positieve-igm-hebben-veel-groter-risico-op-progressie-van-de-ziekte-ook-kanker-zoals-multiple-myeloma-dan-mensen-met-mgus-met-een-negatieve-igm.html

9 augustus 2011: Bron: N Engl J Med 2011; 365:474-475

Mensen waarvan het beenmerg meer dan 60% plasma cellen bevat hebben een veel grotere kans op het ontwikkelen van botkanker, Multiple Myeloma - Kahler dan mensen die weinig tot geen plasma cellen in het beenmerg hebben. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase III studie bij 655 patienten die Multiple Myeloma bleken te hebben ontwikkeld in de periode van 1996 tot 2010....

Lees verder ...

Haplos = haplo-identieke transplantaties met minder T-cellen bij AML - Actue Myeloide Leukemie vermindert optreden van GvHD met 24 procent en verbetert mediane ziektevrije overleving met 18 procent

Helpt u ons aan 500 donateurs?

8 maart 2018: Bron: Cancer 2018 Feb 22;[EPub Ahead of Print]

Lees ook literatuurlijst specifiek bij beenmergtransplantaties, bij chemo en bij vormen van leukemie.

Patiënten met AML - Acute Myeloide Leukemie krijgen als er geen donor beschikbaar is vaak een zogeheten Haplos = haplo-identieke transplantatie. Het risico van een Haplo is dat er een zogeheten GvHD = Graft-versus-Host Disease kan ontstaan wat betekent dat afweercellen ook gezonde cellen...

Lees verder ...

Rydapt (midostaurin) naast chemotherapie geeft langdurige levensverlenging bij acute myeloid leukemia (AML) met FLT3 mutatie.

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Nipent - Pentostatin lijkt effectief bij verschillende vormen van bloedkanker waaronder hairy cell leukemie en chronisch lymfatische leukemie en een vorm van non-Hodgkin

28 september 2015: Pentostatin - Nipent wordt meer en meer gebruikt bij bepaalde vormen van leukemie waarbij immuuntherapeutische aanpak wordt gebruikt met bv. rituximab.

Hier een recente overzichtsstudie van gebruik van Nipent naast rituximab bij hairycel leukemie: Current and emerging treatment options for hairy cell leukemia welke gratis is in te zien

maar wie pentostatin invult in zoeken bij Pubmed komt veel meer studies tegen: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pentostatin+leukemia Teveel voor mij om die te selecteren en uit te...

Lees verder ...

Immuuntherapie: Gentherapie afdeling in UMC gaat trial doen met leukemie en extra ingebrachte T-cellen met zelfmoordcommando gen

15 augustus 2011: ik ben kanker-actueel aan het herzien. Medscape schreef een mooi samenvattend artikel over de huidige stand van zaken bij vormen van leukemie.  Als u hier klikt  kunt u dit artikel vrij inzien.

zie verder in gerelateerde artikelen meer over immuuntherapie bij vormen van leukemie.

Zo begint het artikel in Medscape:

There are a significant number of patients diagnosed with acute leukemia who either fail to achieve remission or who relapse thereafter. Challenges in treating this patient...

Lees verder ...

Beenmergtransplantaties: EPA (eicosapentaenoic acid) vermindert ingeval van beenmergtransplantaties de kans op ernstige complicaties en verlaagt significant de sterfte. Geen tegenover 5 patiënten overleden in groepen van resp. 7 (EPA) en 9 patienten

9 juni 2012: ik ben kanker-actueel aan het herzien en klik hier voor volledige studierapport van onderstaand abstract. EPA blijkt significant de complicaties en zelfs afstoting bij beenmerg transplantaties te verkleinen en de kans op overleven te vergroten. Zie ook nieuwste studie naar positieve effect van EPA bij longkanker. Deze studie wwerd uitgevoerd in het VUMC - Amsterdam.

15 april 2006: Bron: 1: Bone Marrow Transplant. 2001 Oct;28(8):769-74.

Wanneer bij een beenmergtransplantatie oraal EPA = eicosapentaenoic acid...Lees verder ...

Cryotherapie tijdens toediening van Melphalan bij Kahler zorgt voor hoog significante verbetering van minder optreden van mucositis en andere bijwerkingen behorend bij chemo en beenmergtransplantatie.

11 mei 2005: Bron: Bone Marrow Transplant. 2006 Apr 24;

Wanneer tijdens de toediening van Melphalan, een chemo ter voorbereiding van een beenmergtransplantatie, oraal cryotherapie wordt gegeven, treedt er daarna hoog significant minder mucositis - aantasting van het slijmvlies in de mond - op bij de Kahler patiënten. Ook zijn er minder pijnklachten en was de lichamelijke activiteit van de patiënt beter. Kwaliteit van leven en het verdragen van de beenmergtransplantatie was dus beide aanzienlijk beter. Deze bevindingen zijn al eerder...

Lees verder ...

Ervaringsverhaal van MM - Kahlerpatiënt en actie: Freek Slemmer overleeft Kahler - Multiple Myeloma met beenmergtransplantatie tot nu toe en het gaat nog steeds goed met hem 10 jaar later

Bron: Zutphens dagblad 10 januari 2002

Van Freek zelf kregen we dit artikel opgestuurd. Freek is de kankerpatient die deze actie heeft opgezet en we willen als site hem hierbij van harte ondersteunen. Freek kreeg overigens vorig jaar al veel en heldere informatie over de beenmergtransplantatie en andere behandelingen bij Kahler via onze site. (zie info over Kahler op pagina kankersoorten-Waldenström en Kahler) We zijn dan ook blij hem nu zo strijdbaar weer terug te zien. Vandaag heeft Freek een...

Lees verder ...