Wie in beenmerg veel plasma cellen aanmaakt (meer dan 60 procent), ook na beenmergtransplantatie, heeft grote kans op ontwikkelen en recidief van Multiple Myeloma - Kahler blijkt uit vergelijkende studie

9 maart 2018: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/mensen-met-mgus-bloedafwijking-met-een-positieve-igm-hebben-veel-groter-risico-op-progressie-van-de-ziekte-ook-kanker-zoals-multiple-myeloma-dan-mensen-met-mgus-met-een-negatieve-igm.html

9 augustus 2011: Bron: N Engl J Med 2011; 365:474-475

Mensen waarvan het beenmerg meer dan 60% plasma cellen bevat hebben een veel grotere kans op het ontwikkelen van botkanker, Multiple Myeloma - Kahler dan mensen die weinig tot geen plasma cellen in het beenmerg hebben. Dit blijkt uit een gerandomiseerde fase III studie bij 655 patienten die Multiple Myeloma bleken te hebben ontwikkeld in de periode van 1996 tot 2010....

Lees verder ...