Genentest blijkt voorspellende waarde te hebben bij het verloop van Multiple Myeloma - ziekte van Kahler. Ook bij eerste diagnose.

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

Nelfinavir, een HIV remmer, plus bortezomib (velcade) geeft uitstekende resultaten - 65 procent bereikte PR - bij zwaar voorbehandelde patienten met vergevorderde multiple myeloma, Kahler

8 februari 2017: Bron: ASH 2016 San Diego.

Wanneer zwaar voorbehandelde patienten met vergevorderde botkanker - multiple myeloma (Kahler) een combinatie behandeling krijgen van Nelfinavir plus bortezomib en dexamethasone dan bereikte 65% van de deelnemende patienten (22 uit 34 patienten) alnsog een gedeelteljike remissie van 50 procent of meer. De algemene kliniche respons, waarin ook stabiele ziekte en minimale remissies werden meegenomen was maar liefst 86 procent.

Tijdens de ASH werden dit de kernpunten genoemd...

Lees verder ...

Velcade - Bortezomib geeft hoog significant langere overleving voor Kahler - Multiple Myeloma

22 juni 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/daratumumab-darzalex-in-combinatie-met-bortezomib-velcade-en-dexamethason-voor-eerder-behandelde-multiple-myeloma-kahler-vermindert-kans-op-recidief-op-1-jaar-met-61-procent.html

31 juli 2014: Klik hier voor artikel: Genentest blijkt voorspellende waarde te hebben bij het verloop van Multiple Myeloma - ziekte van Kahler bij nieuw gediagnosteerde patiënten en wel of niet aanslaan van Bortezomib - Velcade.

6 mei 2012: Lees ook artikel - klik hier voor dit artikel - over genentest bij de diagnose van Multiple Myeloma - Kahler. Een genentest op chromosomen afwijkingen blijkt vrij nauwkeurig te kunnen voorspellen...

Lees verder ...

Velcade - Bortezomib: wat is dit voor middel en bij welke kankersoorten wordt het gebruikt: een overzicht van recente ontwikkelingen

VELCADE™ (bortezomib) informatie zie gerelateerde artikelen

22 juni 2016: lees ook dit artikel: 

https://kanker-actueel.nl/NL/daratumumab-darzalex-in-combinatie-met-bortezomib-velcade-en-dexamethason-voor-eerder-behandelde-multiple-myeloma-kahler-vermindert-kans-op-recidief-op-1-jaar-met-61-procent.html

Klik hier voor artikel: Genentest blijkt voorspellende waarde te hebben bij het verloop van Multiple Myeloma - ziekte van Kahler bij nieuw gediagnosteerde patiënten en wel of niet aanslaan van Bortezomib - Velcade.

Velcade - Bortezomib toont hoopgevende therapeutische waarde bij patiënten met een recidief van mantelcel lympfomen en daarnaast ook bemoedigende resultaten bij patiënten met recidief van andere B-cel lympfomen, aldus fase II studie bij 60 patiënten

14 september 2005: Bron: J Clin Oncol. 2005 Feb 1;23(4):667-75. Epub 2004 Dec 21

Velcade - Bortezomib toont hoopgevende therapeutische waarde bij patiënten met een recidief van mantelcel lympfomen en daarnaast ook bemoedigende resultaten bij patiënten met recidief van andere B-cel lympfomen. Dit blijkt uit een fase II studie bij 60 patiënten verdeeld in twee groepen, te weten groep A. met mantel cel lympfoom patiënten en groep B. met patiënten met andere B-cel lympfomen, zoals focculaire non-Hodgkin, ziekte van Waldenström...Lees verder ...

Velcade - Bortezomib toont ook significante waarde bij vormen van non-Hodgkin aldus fase II studie

14 september 2005: Bron: J Clin Oncol. 2005 Feb 1;23(4):676-84. Epub 2004 Dec 21.

Velcade - Bortezomib toont ook significant betere resultaten bij bepaalde vormen van non-Hodgkin te weten mantelcel lympfomen en indolente non-Hodgkin lympfomen, aldus een kleinschalige fase II studie. Hier zo goed als letterlijk vertaald de resultaten uit deze studie:

RESULTATEN: 26 patients werden geregistreerd, van wie 24 evalueerbaar. Tien patiënten hadden folliculair lymphoma, 11 hadden MCL - Mantelcel lympfomen, drie hadden klein lymfocytische lymphoma (SLL) of chronische lymfocytische...Lees verder ...

Velcade - Bortezomib bij prostaatkankerpatiënten met recidief van gevorderde prostaatkanker: een paar studie resultaten

5 december 2010: hoewel jaren geleden werd voorspeld dat Velcade - Boprtezomib ook bij prostaatkankerpatienten met gevorderde prostaatkanker en resistent voor hormoontherapie werkzaam zou zijn lijkt dit toch voorbarig te zijn geweest. Althans wij kunnen nergens studies vinden die de werkzaamheid van alleen Velcade bij prostaatkankerpatienten significant aantoont. Wel een heleboel laboratorium- en dierstudies maar dit is de meest recente studie uit 2007 bij prostaatkankerpatienten en deze geeft teleurstellende resultaten. Daaronder een abstract van Velcade samen met Zometa en...

Lees verder ...