AML - Acute Myeloide Leukemie: Decitabine - Dacogen - injecties verlengen significant de levensduur en vergroot kans op langdurige remissie van AML

Raadpleeg ook de literatuurlijsten van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

20 augustus 2018: Als antwoord op de vragen onderaan dit artikel heb ik enkele studies aan dit artikel toegevoegd. Klik op de titels voor de studierapporten:

De oorsponkelijke studie uit 2006, zoals beschreven hieronder: Decitabine improves patient outcomes in myelodysplastic syndromes*

Dan deze studie uit 2015 waarin decitabine wordt vergeleken met azacitibine: Comparison between decitabine and azacitidine for the treatment of myelodysplastic syndrome:...

Lees verder ...

Haplos = haplo-identieke transplantaties met minder T-cellen bij AML - Actue Myeloide Leukemie vermindert optreden van GvHD met 24 procent en verbetert mediane ziektevrije overleving met 18 procent

Helpt u ons aan 500 donateurs?

8 maart 2018: Bron: Cancer 2018 Feb 22;[EPub Ahead of Print]

Lees ook literatuurlijst specifiek bij beenmergtransplantaties, bij chemo en bij vormen van leukemie.

Patiënten met AML - Acute Myeloide Leukemie krijgen als er geen donor beschikbaar is vaak een zogeheten Haplos = haplo-identieke transplantatie. Het risico van een Haplo is dat er een zogeheten GvHD = Graft-versus-Host Disease kan ontstaan wat betekent dat afweercellen ook gezonde cellen...

Lees verder ...

Rydapt (midostaurin) naast chemotherapie geeft langdurige levensverlenging bij acute myeloid leukemia (AML) met FLT3 mutatie.

Mocht u kanker-actueel de moeite waard vinden en ons willen ondersteunen om kanker-actueel online te houden dan kunt u ons machtigen voor een periodieke donatie via donaties: https://kanker-actueel.nl/NL/donaties.html of doneer al of niet anoniem op - rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Amersfoort. Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38   
Elk bedrag is welkom. En we zijn een ANBI instelling dus uw donatie of gift is in principe aftrekbaar voor...


Lees verder ...

AML - acute myeloïde leukemie: Allogene stamceltransplantatie (met donor stamcellen) geeft langere recidiefvrije overleving en betere overall overleving bij patiënten met NPM1-mutatie van acute myeloïde leukemie (AML)

18 januari 2015: Bron: Published online before print December 29, 2014, doi: 10.1200/JCO.2013.54.4973 JCO December 29, 2014 JCO.2013.54.4973

Allogene stamceltransplantatie (met donor stamcellen) geeft langere recidiefvrije overleving en betere overall overleving bij patiënten met NPM1-mutatie van acute myeloïde leukemie (AML). De onderzoekers concluderen dat een NPM1 mutatie wordt geassocieerd met een gunstiger prognose bij  acute myeloïde leukemie (AML). Ook de overall overleving was bij de donorgroep beduidend beter, maar niet statistisch significant omdat patiënten uit de niet-donorgroep goed reageerden op palliatieve...

Lees verder ...

AML - Acute Myeloide Leukemie: lagere dosis cytarabine geeft zelfde goede resultaten en met minder bijwerkingen bij AML - acute myeloide leukemie blijkt uit grote Nederlandse fase III studie

18 januari 2015:

Lees ook: dit artikel: allogene-stamceltransplantatie-met-donor-stamcellen-geeft-langere-recidiefvrije-overleving-en-betere-overall-overleving-bij-patienten-met-npm1-mutatie-van-acute-myeloide-leukemie-aml

17 maart 2011: Bron: N Engl J Med. 2011;364:1027-1036

Mildere dosis van cytarabine geeft nagenoeg zelfde effect op 5 jaarsoverleving en overall overleving bij mensen met AML - Acute myeloide leukemie, maar met minder bijwerkingen en nadelige effecten op langere termijn. Vanmorgen haalde het bericht over deze fase III studie zelfs het ANP en teletekst. Wie even verder kijkt ziet dat de kop in het ANP, nieuw sucesvol medicijn tegen leukemie...Lees verder ...

AML - Acute Myeloide Leukemie: Onderzoekers aan universiteit van Utah zeggen nieuwe aanpak tegen Acute Myeloide Leukemie te hebben gevonden.

25 jul;i 2012: aanvulend op onderstaand artikel zou u ook eens dit gratis volledig studierapport aan uw arts kunnen laten lezen: Role of Peroxisome Proliferator-Activated Receptor-γ and Its Coactivator DRIP205 in Cellular Responses to CDDO (RTA-401) in Acute Myelogenous Leukemia

Of deze studie: Synthesis, mechanistic studies, and anti-proliferative activity of glutathione/glutathione S-transferase-activated nitric oxide prodrugs

Onderaan staat referentielijst gerelateerd aan dit onderwerp. In feite gaat het om een vorm van glutathion als ik het goed begrijp,...

Lees verder ...

AML - Acute Myeloide Leukemie: Allogene beenmergtransplantatie geeft significant betere resultaten voor patienten met slechte en matige prognose bij AML - Acute Myolide Leukemie

 

15 juni 2009: Bron:  1: JAMA. 2009 Jun 10;301(22):2349-61. Links
 
Allogene beenmergtransplantatie geeft significant betere resultaten voor patienten met slechte en matige prognose bij AML - Acute Myolide Leukemie echter niet voor patienten met een goede prognose. Dit blijkt uit een meta-analyse van 2 grote gerandomiseerde fase III studies. hier het abstract van de studie en daaronder een...

Lees verder ...

Leukemie - AML - Acute Myeloide Leukemie: ervaringsverhaal Frans. Het verhaal van een partner

HET VERHAAL VAN EEN PARTNER (samenvatting)

Ik ben Lucy Nijhuis geboren 1960 en in 1984 getrouwd met Frans (Acute Meloïde Leukemie-patiënt) geboren 1957. Samen hebben we een boerenbedrijf met fokvarkens.
Het begon allemaal eind december 1987. Frans had al een tijdje last van bloedend tandvlees, dat uiteindelijk begon te stinken. Hij ging naar de huisarts en die stuurde hem meteen weer door om bloed te prikken. Na de middag belde de arts terug met de mededeling dat...
Lees verder ...

Leukemie - AML - Acute Myeloide Leukemie: ervaringsverhaal Ad van Amelsfoort