21 oktober 2020: Bron: ASTCT

Uit een zogeheten registratiestudie van het Center for International Blood and Marrow Transplant Research blijkt het effect van de zogeheten conditioneringsintensiteit (= platleggen van immuunsysteem door hoge chemokuren) op de uitkomsten van allogene hematopoëtische celtransplantatie bij patiënten met acute myeloïde leukemie (AML) of myelodysplastische syndromen (MDS), gestratificeerd naar ziekterisico-index veel beter te zijn in vergelijking met conditionering met verminderde intensiteit.

Bij patiënten met een laag / gemiddeld risico volgens de ziekterisico-index was myeloablatieve conditionering geassocieerd met een veel lager risico op terugval en superieure ziektevrije overleving in vergelijking met conditionering met verminderde intensiteit. Bij patiënten met een hoog / zeer hoog risico volgens de ziekterisico-index bereikten myeloablatieve conditionering en conditionering met verminderde intensiteit een vergelijkbare ziektevrije en algehele overleving. Nieuwe persoonlijke benaderingen met een grotere potentie zijn nodig voor patiënten met een hoger risico.

De onderzoekers analyseerden gegevens van 4387 volwassenen (leeftijd 40-65 jaar) om het effect van de conditioneringsintensiteit te meten. In de groep met een laag / gemiddeld risico was conditionering met verminderde intensiteit (RIC) geassocieerd met lagere niet-terugval mortaliteit (NRM) (HR = 0,74, 95% BI 0,62-0,88; p <0,001), maar significant hoger terugvalrisico (HR = 1,54, 95% BI 1,35-1,76; p <0,001) en dus slechtere ziektevrije overleving (DFS) (HR = 1,19, 95% BI 1,07-1,33; p = 0,001). 

In het groep patiënten met een hoog / zeer hoog risico resulteerde conditionering met verminderde intensiteit (RIC) in een marginaal lagere NRM (HR = 0,83, 95% BI 0,68-1,00; p = 0,051), en een significant hoger terugvalrisico (HR = 1,23, 95% BI 1,08-1,41; p = 0,002), wat leidt tot vergelijkbare progressievrije ziekte (DFS) met behulp van RIC of Myeloablatief (MAC) (= platleggen van immuunsysteem met hoge dosis chemokuren) 

Hier het summiere abstract van het volledige studierapport dat tegen betaling is in te zien: 

Myeloablative Conditioning for Allogeneic Transplantation Results in Superior Disease-Free Survival for Acute Myeloid Leukemia and Myelodysplastic Syndromes with Low/Intermediate, but not High Disease Risk Index: A CIBMTR Study

Superior DFS with MAC compared to RIC HCT in AML/MDS with low/intermediate risk DRI

Published:September 30, 2020DOI:https://doi.org/10.1016/j.bbmt.2020.09.026 

Highlights

  • MAC results in lower relapse and better DFS after HCT for AML/MDS with low/intermediate risk DRI
  • MAC and RIC yield similar DFS and OS for AML/MDS with high/very high risk DRI

ABSTRACT

Myeloablative (MAC) as compared to reduced-intensity conditioning (RIC) is generally associated with lower relapse risk after allogeneic hematopoietic cell transplantation (HCT) for acute myeloid leukemia (AML) and myelodysplastic syndromes (MDS). However, disease specific risk factors in AML/MDS can further inform when MAC vs. RIC may yield differential outcomes. We analyzed HCT outcomes stratified by the disease risk index (DRI) in 4387 adults (age 40-65 years) to identify the impact of conditioning intensity. In the low/intermediate risk DRI cohort, RIC was associated with lower non-relapse mortality (NRM) (HR=0.74, 95% CI 0.62-0.88; p<0.001), but significantly higher relapse risk (HR=1.54, 95% CI 1.35-1.76; p<0.001) and thus inferior disease-free survival (DFS) (HR=1.19, 95% CI 1.07-1.33; p=0.001). In the high/very high risk DRI cohort, RIC resulted in marginally lower NRM (HR=0.83, 95% CI 0.68-1.00; p=0.051), and significantly higher relapse risk (HR=1.23, 95% CI 1.08-1.41; p=0.002) leading to similar DFS using either RIC or MAC.
These data support MAC over RIC as the preferred conditioning intensity for AML/MDS with low/intermediate risk DRI, but similar benefit to RIC in high/very high risk DRI. Novel MAC regimens with less toxicity could benefit all, but more potent anti-neoplastic approaches are needed for the high/very high risk DRI group.

Plaats een reactie ...

Reageer op "Myeloablatieve conditionering = platleggen van immuunsysteem door chemo vooraf aan stamceltransplantatie geeft bij Acute Myeloide Leukemie (AML) of MDS - myelodysplastische syndromen veel betere resultaten op overall overleving."


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

All Trans Retinoïnezuur (ATRA) >> Leukemie. AML - Acute Myeloide >> Venetoclax aanvullend op Daunorubicine >> Myeloablatieve conditionering >> AML - Acute Myeloide Leukemie: >> Haplos = haplo-identieke transplantaties >> Rydapt (midostaurin) naast >> AML - acute myeloïde leukemie: >> AML - Acute Myeloide Leukemie: >> AML - Acute Myeloide Leukemie: >>