Mocht u de informatie op onze website kanker-actueel.nl waarderen dan wilt u ons misschien ondersteunen met een donatie? Ons rekeningnummer is: RABO 37.29.31.138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. 

Onze IBANcode is NL79 RABO 0372 9311 38

Als donateur kunt u ook korting krijgen bij verschillende bedrijven.

En we hebben een ANBI status

 

Artikel update 13 oktober 2021:

Ik heb de specieke studievermeldingen van niet-toxische middelen en weinig tot geen invasieve behandelingen als aanvulling bij lymfklierkanker en leukemie min of meer alfabetisch bij elkaar gezet in onderstaande lijst. Ik heb lymfklierkanker en vorme4n van leukemie bij elkaar gezet omdat er vaak overeenmkomsten zijn in aanpak tussen deze vormen van kanker. De nummers waarmee de studievermeldingen beginnen refereren aan de plaats in de algemene literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar

Deze selectie van studies is alleen gedaan op specifiek gedaan onderzoek aanvullend naast chemo, of radiotherapie - bestraling, operatie of via liposomen, bij vormen van lymfklierkanker en leukemie

Aparte lijsten van studies uitgevoerd bij specifiek een bepaalde vorm van kanker of naast bestraling of chemo of operatie of stamceltransplantaties c.q. beenmergtransplantaties heb ik uitgesplitst uit de algemene lliteratuurlijst om het u gemakkelijker te maken.

Zie: https://kanker-actueel.nl/NL/literatuurlijsten-niet-toxische-middelen-en-behandelingen-per-kankersoort-en-aanvullend-op-chemo-operatie-en-bestraling.html

Ervaringen van kankerpatienten met lymfklierkanker en leukemie, maar ook met andere vormen van kanker met complementaire aanpak zijn te vinden onder ervaringsverhalen en er zijn ook een aantal video's te bekijken van kankerpatiënten.

Specifiek benoemde niet-toxische middelen en weinig invasieve behandelingen vindt u ook onder de rubriek complementair.

Zie ook Nutritional Oncology van D.Heber et al ISBN 0-12-335960-0 ; dit boek is geredigeerd door Harvard en door het Memorial Sloan Kettering Institute !! Als u het boek bestelt krijgt u de tweede bijgewerkte versie van het boek. Nutritional oncology

Van een aantal van de belangrijkste studies uit onderstaande lijst vindt u ook omschrijvingen en vertalingen van abstracten en volledige studierapporten op onze website. Zoek via sleutelwoorden in onze zoekfucntie rechtsboven elk artikel of raadpleeg sitehulp hoe U op onze website naar artikelen kunt zoeken.

Raadpleeg voor aanvullende antioxidanten en voedingsupplementen aub altijd een goed gekwalificeerd orthomoleculair arts. Soms is een bepaald voedingssupplement niet gewenst tijdens een behandeling met een bepaalde chemo of immuuntherapeutische aanpak bv. Of moet voor de goede opname een bepaald voedingsupplement gecombineerd worden met een ander voedingsupplement. En ook met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van personalised medicine kunnen bepaalde supplementen juist tegengesteld werken.

Wellicht kunt u deze lijst uitprinten of een aantal studies uit deze lijst door selecteren en aan uw behandelend oncoloog voorleggen.

Selectie van gerandomiseerde studies op alfabetische volgorde ingedeeld met voeding, voedingstoffen, vitamines, antioxydanten, niet-toxische stoffen en niet invasieve behandelingen specifiek voor lymfklierkanker en leukemie uit de literatuurlijst van arts-bioloog drs. E. Valstar:

Ik heb de studies min of meer gerangschikt op alfabetische volgorde naar naam van niet-toxische behandeling of middel. Onder voeding heb ik bepaalde voedingstoffen en vitamines en anti-oxidanten  apart nog een keer gerangschikt.

Arseentrioxide(2)

Foto: Arseentrioxide

Acupunctuur en acupressuur en sham acupunctuur:

2689)Bastani F et al; Iran J Nurs Midwifery Res 2015 Sep-Oct;20(5):545-51;PMID 26457090 ; Acupressuur vermindert op korte termijn vermoeidheid bij patienten met ALL - Acute Lymfatische Leukemie.

3305)Avc HS et al; Holist Nurs Pract 2016 Sep-Oct;30(5):30(5):257-62; PMID 27501207 ; Acupressuur gaat bij  patienten die chemo voor AML krijgen tegen.

3354)Sharif Nia H et al; Int J Nurs Pract 2017 Apr;23(2);PMID 28058748 ; Acupressuur vermindert pijn bij leukemie-patienten.

Aromatherapie:

3605)Blackburn L et al; Oncol Nurs Forum 2017 jul 1;44(4):E185-E193; PMID 28640576 ; Aromatherapie vermindert slaap- en andere klachten bij patienten met acute leukemie.

Arseentrioxide (zie ook ATRA):

438) Raffoux E ; J Clin Oncol 21 : 2326-34 ; 2003 ; arseentrioxide is werkzaam bij patiënten met een recidief van promyelocytenleukemie, maar ATRA verbetert de responssnelheid niet.

708)Shen ZX et al ; Proc Natl Acad Sci USA 101 :5328-35 ; 2004 ; Arseentrioxide is even goed als atra als het er om gaat bij promyelocytenleukemie een regressie te bewerkstelligen ; met de combinatie gaat dat sneler en met betrekking tot vele klinisch relevante parameters werkt de combinatie synergetisch.

842) Zhang X et al ; Zhonghua Nei Ke Za Zhi 38:113-5 ; 1999 : In de 1e lijns behandeling van promyelocytenleukemie blijkt arsenicumtrioxide even effectief als het reeds goed onderbouwde ATRA ; kortom arsenicumtrioxide is bij deze vorm van kanker ook effectief ; 438, 708 en 719 bevestigen de werkzaamheid van arsenicumtrioxide bij deze vorm van kanker.

1927)Burnett AK et al; Leukemia 2011 Jul;25(7):1122-7;PMID 21475252 : ingeval van AML - acute myolide leukemie verbetert arsenicumtrioxide  het resultaat van lage doses arabinocide-C niet.

2023)Lo-Coco F et al; N Engl J Med 2013 Jul 11;369(2):111-21;PMID 23841729 ; ATRA plus arsenicumtrioxide geeft  bij acute promyelocytenleukemie minder  hematologische toxiciteit, minder infecties, maar meer levertoxiciteit dan ATRA plus chemo. De overleving is met de eerste combinatie het best!!

2094)Powell BL et al; Blood 2010 Nov 11;116(19):3751-7;PMID 20705755 ; Arsenicumtrioxide verbetert bij promyelocytenleukemie  de ziektevrije overleving bij behandeling vanwege een relapse ; zie ook 1999 en 2023 ; voorts in het algemeen 1375, 1782 en 1927.

2416)Efficace F et al ; J Clin Oncol  2014 Oct 20;32(30):3406-12;PMID 25245446 : arsenicumtrioxide naast ATRA in vergelijking met ATRA bleek bij leukemie (APL) met een laag tot matig risico, niet duidelijk het resultaat te verbeteren, maar wel duidelijk de levenskwaliteit te verbeteren. Zie overigens ook : 1999, 2023 en 2094.

2686)Duan LJ et al ; Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 2015 Aug;23(4):994-8 ; PMID 26314432 ; arseentrioxyde verhoogt bij promyelocytenleukemie de regressiekans wanneer gegeven naast retinoinezuur en chemo ; iets wat al eerder is gevonden.

2785)Burnett AK et al; Lancet Oncol 2015 oct;16(13):1295-305 ;PMID 26384238 ; Arsenicumtrioxide verlaagt bij promyelocytenleukemie de recidiefkans bovenop de gangbare behandelingen.

3085)Lin QD et al; Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi 2007 Jan;28(1):19-21;PMID 17649720 ; Arsenicumsulfide in de juiste lage dosering vergroot bij behandeling van promyelocytenleukemie de kans op een complete regressie. Zie ook 2416.

ATRA - All-trans-retinoic acid plus arseentrioxide en/of 13-cisretinoinezuur:

362) Fenaux P et al ; Leukemia 8 Suppl 2 : S42-7 ; 1994 ; All-transretinoinezuur (ATRA) vermindert in gerandomiseerd onderzoek de kans op een recidief van promyelocytenleukemie.

363) Fenaux P et al ; Leukemia 14 : 1371-7 ; 2000 ; Atra verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec van patiënten met promyelocytenleukemie.

364) Fenaux P et al ; Blood 94 : 1192-200 ; 1999 ; ATRA verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec bij patiënten met promyelocytenleukemie.

365) Fenaux P et al ; Blood 82 : 3241-9 ; 1993 ; ATRA verbetert de relapse-free-survival van patiënten met acute promyelocytenleukemie.

366) Belbabri A et al A et al ; Hematol J 3 : 49-55 ; 2002 ; ATRA is (naast chemo) bij een gerecidiveerde of eerstelijnstherapie resistente acute promyelocyten leukemie  niet in staat de prognose te verbeteren ; ATRA is zinvol voor eerstelijns/onderhoudstherapie ; bij de categorie patiënten in dit onderzoek lijkt ATRA evenwel niet zinvol.

438) Raffoux E ; J Clin Oncol 21 : 2326-34 ; 2003 ; arseentrioxide is werkzaam bij patiënten met een recidief van promyelocytenleukemie, maar ATRA verbetert de responssnelheid niet.

446) Fenaux P ; Leukemia 8S3 : S70-2 ; 1994 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek remissiekans met chemo bij promyelocytenleukemie.

448) Tallman MS et al ; Blood 100 : 4298-302 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek de prognose van promyelocytenleukemie op lange termijn overduidelijk.

449) Estey EH et al ; Blood 93 : 2478-84 ; 1999 ; Atra verbetert in gerandomiseerd onderzoek behandelingsresultaten van MDS en acute myeloide leukemie niet.

707) Burnett AK et al ; Blood 93 : 4131-43 ; 1999 ; ATRA verbetert de genezingskans van patienten met promyelocytenleukemie wanneer ATRA in de 1e-lijnsbehandeling wordt toegepast ; het blijkt evenwel dat dit alleen geldt indien het aantal witte bloedcellen niet te hoog is.

708) Shen ZX et al ; Proc Natl Acad Sci USA 101 :5328-35 ; 2004 ; Arseentrioxide is even goed als atra als het er om gaat bij promyelocytenleukemie een regressie te bewerkstelligen ; met de combinatie gaat dat sneler en met betrekking tot vele klinisch relevante parameters werkt de combinatie synergetisch.

719) Shen ZX et al; Proc Natl Acad Sci USA 101 : 5328-35 ; 2004 ; Arsenicum en ATRA werken synergetisch bij acute promyelocyten leukemie : snellere respons en een significant beter persisteren van een complete respons door deze combinatie!

737) Belhabri A et al ; Hematol J 3:49-55 ; 2002 ; ATRA biedt naast chemo niets extra's bij gerecidiveerde promyelocyten acute myeloide leukemie

746) Schlenk RF et al ; Leukemia 18 :1789-803 ; 2004 ; Bij patienten met AML, nooit eerder behandeld met chemo hebben met ATRA in gerandomiseerd onderzoek een betere ziektevrije overleving en overleving sec.

842) Zhang X et al ; Zhonghua Nei Ke Za Zhi 38:113-5 ; 1999 : In de 1e lijns behandeling van promyelocytenleukemie blijkt arsenicumtrioxide even effectief als het reeds goed onderbouwde ATRA ; kortom arsenicumtrioxide is bij deze vorm van kanker ook effectief ; 438, 708 en 719 bevestigen de werkzaamheid van arsenicumtrioxide bij deze vorm van kanker.

1212) Parovichnikova EN et al ; Ter Arkh. 76:11-8 ; 2004: Bij onderhoudstherapie na regressie van een promyelocytenleukemie had ATRA naast chemo geen zin . PMID 15379121 ; Voor inductie etc. is ATRA wel zeer relevant, alsmede voor de prognose ; bij onderhoudstherapie blijkt ATRA vaker wel dan niet zinvol ; bij een recidief is ATRA niet zinvol : zie 362,364, 365, 366, 438, 446 , 448, 707, 708, 719, 737 en 842.

1232) Milligan DW et al ; Blood 2006 ; Feb 16 (Epub ahead of print) : ATRA naast chemo bij zeer acute myeloide leukemie verbetert prognose niet tov chemo. PMID 16484584. Zie ook 449, waar een vergelijkbaar resultaat werd gevonden ; zie ook 746 : hier blijkt ATRA als eerste en monotherapie bij AML wel degelijk zinvol. Na eerst behandelen van AML met chemo heeft ATRA geen zin : zie 737. ATRA is verder in het algemeen heel succesvol bij bijv. promyelocytenleukemie ; zie analyse bij 1212.

1553) Burnett AK et al ; Blood 2010 Feb 4; 115(5):948-56 ; PMID  19965647 ; Slechts bij een subgroep met niet acute promyelocytaire acute myeloide leukemie verbetert ATRA de ziektevrije overleving ; overall is er geen effect op de ziektevrije overleving of op de overleving sec. Zie ook 1349.

1927) Burnett AK et al; Leukemia 2011 Jul;25(7):1122-7;PMID 21475252 : ingeval van AML - acute myolide leukemie verbetert arsenicumtrioxide  het resultaat van lage doses arabinocide-C niet.

1999) Zhu HH et al; J Clin Oncol 2013 Nov 20;31(33):4215-21;PMID 24127444 ; ATRA plus orale AS4S4 is even werkzaam tegen acute promyelocyten leukemie  als ATRA plus intraveneuze arsenicumtrioxide ; arsenicum is in principe zeer toxisch ; in zeer kleine hoeveelheden vrijwel zeker toch essentieel en in deskundige handen in de juiste dosering ook bij de behandeling van sommige maligniteiten van belang.

2023)Lo-Coco F et al; N Engl J Med 2013 Jul 11;369(2):111-21;PMID 23841729 ; ATRA plus arsenicumtrioxide geeft  bij acute promyelocytenleukemie minder  hematologische toxiciteit, minder infecties, maar meer levertoxiciteit dan ATRA plus chemo. De overleving is met de eerste combinatie het best!!

2094) Powell BL et al; Blood 2010 Nov 11;116(19):3751-7;PMID 20705755 ; Arsenicumtrioxide verbetert bij promyelocytenleukemie  de ziektevrije overleving bij behandeling vanwege een relapse ; zie ook 1999 en 2023 ; voorts in het algemeen 1375, 1782 en 1927.

2185) Nazha A et al ; Front Oncol 2013 Sep 6:218;PMID 24032106 ; ATRA naast chemo verbetert resultaat van chemo bij AML met NPM1-mutatie niet ; zie ook 1232 plus commentaar aldaar.

2189)Zhu HH et al;  J Clin Oncol 2013 Nov 20;31(33):4215-21;PMID 24127444 ; Tetraarseen-tetrasulfide is naast ATRA ipv arsenicumtrioxide zeker zo goed voor de behandeling van promyelocytenleukemie.

2190) Gong JX et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 2012 Nov;32(11):1473-6;PMID 23359967 ; Bij promyelocytenleukemie als vervolgbehandeling ATRA plus Huangdai geeft een betere ziektevrije overleving dan ATRA met  metotrexaat en mercaptopurine ; de overleving sec verschilde niet.

2192)Burnett AK et al; Blood 2010 Feb 4;115(5):948-56; PMID 19965647 ; ATRA blijkt  bij de niet acute promyelocytaire AML dan wel bij het MDS de prognose niet te verbeteren.

2416) Efficace F et al ; J Clin Oncol  2014 Oct 20;32(30):3406-12;PMID 25245446 : arsenicumtrioxide naast ATRA in vergelijking met ATRA bleek bij leukemie (APL) met een laag tot matig risico, niet duidelijk het resultaat te verbeteren, maar wel duidelijk de levenskwaliteit te verbeteren. Zie overigens ook : 1999, 2023 en 2094.

3059)Sun GL et al ;Chin Med j (Engl) 1993 Oct;106(10):743-8; PMID 8033606 ; RA - all-trans retinoic acid om en om met chemo als extra adjuvans bij promyelocytenleukemie verbetert overleving extra in vergelijking met de de twee afzonderlijk.

3070)Zubizarreta PA et al; Pediatr Hematol Oncol. 2000 Mar;17(2):155-62;PMID 10734658 ; kort ATRA in het begin bij de behandeling van PML heeft geen zin ; langer wel, zoals men elders in deze lijst kan lezen.

3097)Schlenk RF et al; Leukemia 2004 Nov ; 18(11):1798-803 ;PMID 15385923 ; ATRA verhoogt kans op regressie bij de eerstelijnsbehandeling voor promyelocytenleukemie.

3174)De Botton S et al; Leukemia 2003 Feb;17(2):339-42 ; PMID 12592333 ; Bij APL een korter tijdsinterval tussen start met ATRA en chemo vermindert de bijwerkingen van de ATRA.

3240)Schlenk RF et al; Ann Hematol. 2016 Dec;95(12):1931-42; PMID 27696203 ; ATRA direct bij behandeling voor AML - Acute Myeolide Leukemie verbeteert de prognose.

4181)Yang MH et al; Am J Hematol 2018 Dec;93 (12): 1467-73 ; PMID 30160789 : RIF, een TCM-middel dat AS4S4 bevat is zeker zo effectief bij pediatrische l PML als arsenicumtrioxide, terwijl het verblijf in het ziekenhuis korter is.

13-cisretinoinezuur: 

386) Clark RE et al ; The Lancet i : 763-5 ; 1987 ; Bij een duidelijk vooraf gedefinieerde subgroep van patienten met het myelodysplastisch syndroom verminderde 13-cisretinoinezuur de sterfte.

387) Koeffler HP et al ; Blood 71 : 703-8 ; 1988 ; Bij patiënten met een myelodysplatisch syndroom bleek 13-cisretinoinezuur in dit onderzoek geen effect te hebben op eventuele progressie van de ziekte ; de duur van het onderzoek was 6 maanden ; naar de veel hardere eindparameter overleving was niet gekeken of kon niet gekeken worden ; dit had men bij een langdurigere suppletie moeten doen.

415) Hellstrom E et al ; Eur J Hematol 45 : 255-61 ; 1990 ; De combinatie van 13-cis-retinoinezuur en 1-alpha-hydroxy-vitamine D3 verbetert in gerandomiseerd onderzoek bij 63 patiënten met een MDS, die met lage doses ARA-C behandeld worden de remissiekans, duur en de overleving niet ; wel lijkt de progressie naar de meer maligne myeloide leukemie te worden geremd (P= eenzijdig 0,0527). In combinatie met het feit dat in referentie 102 van deze lijst is gevonden dat vitamine D de progressie van MDS naar myeloide leukemie remt, maakt dat ik vitamine D in principe bij MDS aanbeveel. In nummer 386 is met cis-retinoinezuur zelfs bij MDS-patiënten een lagere sterfte gevonden ; in 387 werd met 13-cis-retinoinezuur bij een follow-up van 6 maanden geen effect op progressie van het MDS gevonden. Mijn eindconclusie is dat de combinatie van deze vorm van vitamine D en 13-cisretinoinezuur op z’n minst het voordeel van de twijfel heeft.

747) Clark RE et al ; Br J Haematol 66 : 77-83 ; 1987 ; Bij patienten met een myelodysplastisch syndroom , verbetert 13-cisretinoinezuur het antigeenpatroon ; de overleving wordt evenwel slechts verbeterd bij patienten zonder sideroblasten en met minder dan 5% blasten.

stamceltransplantatie beeld

Foto: stamceltransplantatie

BCG - Bacillus Calmette-Guerin:

388) Ravaud A et al ; J Clin Oncol 8 : 608-14 ; 1990 ; BCG geeft bij NHL-patiënten  met een slechte prognose als extra behandeling voor compleet responders op chemo, verbetert de ziektevrije overleving en de overleving sec ; BCG blijft ook na multivariate analyse als significante factor overeind.

390) Hoerni B et al ; Br J Haematol 42 : 507-14 ; 1979 ; In een gerandomiseerd onderzoek bij NHL-non-Hodgkin patiënten met een mindere prognose blijkt BCG zowel de ziektevrije overleving als de overleving sec te verbeteren. Hoerni B et al ; Br J Hematol 71 : 161-3 ; bij langere follow-up van referentie 390 blijkt dat door BCG ook de overleving sec na meer dan 11 jaar veel beter is : iets van 60 ipv 30%.

391) Hoerni B et al ; Recent Res Cancer Res 80 : 92-7 ; 1982 ; BCG blijkt bij patiënten met een NHL - non-Hodgkin, net in een complete remissie de ziektevrije overleving te verbeteren ; de overleving sec was slechts niet significant beter.

392) Thomas JW et al ; Can Med Assoc J 129 : 439-42 ; 1983 ; BCG als onderhoudstherapie na complete remissie verbetert bij NHL-non-Hodgkin patiënten in gerandomiseerd onderzoek de levensverwachting.

393) Hoerni B et al ; Recent Res Canc Res 65 : 160-3 ; 1978 ; BCG verbetert bij patiënten met een NHL - non-Hodgkin , bij wie met chemo en bestraling een complete remissie is bereikt de ziektevrije overleving bij beperkte follow-up niet significant ; 388 t/m 393 levert als spijkerharde totaalconclusie op, dat BCG na complete remissie bij NHL-patienten de ziektevrije overleving verbetert ; een verdergaande analyse zou meer op kunnen leveren.

404) Heyn RM et al ; Blood 46 : 431-42 ; 1975 ; Bij kinderen gediagnostiseerd met acute lymfatische leukemie vergroot BCG de remissieduur na de chemo niet.

444) Haghbin M et al ; Cancer 46 : 2577-86 ; 1980 ; BCG vermindert bij jonge kinderen met acute lymfatische leukemie tot op lange termijn de immunosuppressie ; een effect op de recidiefkans was niet toetsbaar omdat de recidiefkans laag is en het kleine groepen (20 patiënten) betrof.

447) Whittaker JA et al ; Br J Haematol 45 :389-400 ; 1980 ; BCG intraveneus verbetert overlevingsduur van patiënten met acute myeloide leukemie, die succesvol met chemo zijn behandeld.

454) Stryckmans PA et al ; Blood 62 :606-15 ;1983 ; Bij patiënten met acute lymfatische leukemie blijken met onderhoudschemo na complete remissie een betere ziektevrije overleving dan met BCG als onderhoudstherapie ; de overleving was dan echter toch gelijk ; significant was wel de bevinding dat de patiënten op onderhoudsimmunotherapie beter reageerden op chemo na een recidief dan degenen die onderhoudschemo kregen en wel zodanig dat de overleving dan ingeval van onderhoudsimmunotherapie dan toch langer was.

455) Glick JH et al ; Cancer Treatment Reports 66 : 855-70 ; 1982 ; Bij de ziekte van Hodgkin heeft BCG na succesvolle intensieve chemo geen effect op de prognose (zulks in tegenstelling tot bij de ziekte van Non-Hodgkin).

562) Vu Van H et al: Nouv Presse Med 11:3637-9; 1982; Bij patiënten in complete remissie na chemo voor AML verbetert BCG de remissieduur en de overleving significant.

617) Whittaker JA en Slater AJ ; Br J Haematol 35 :263-73 ; 1977 ; Intraveneuze BCG verbetert in gerandomiseerd onderzoek de overlevingsduur van patiënten met AML, die op initiele chemo goed gereageerd hadden.

618) Fiere D et al ; Sem Hop 55 : 633-8 ; 1979 ; Na complete remissie van AML blijkt BCG de overleving significant te kunnen verbeteren, zo blijkt ook uit dit gerandomiseerde onderzoek.

619) Vuvan H et al ; Scand J Heamatol 21 : 40-6 ; 1978 ; BCG als adjuvans naast chemo verbetert de overleving bij ANLL in dit onderzoek ; mogelijk hangt dat samen met de significant grotere regressiekans bij 2e lijns-chemo.

620) Summerfield GP et al ; Br J Cancer 40 :736-42 ; 1979 ; Chemo plus BCG geeft bij AML een significant langere overleving dan met chemo alleen ; vermoedelijk hangt dit samen met de signifcant minder recidieven van AML in de hersenen bij patiënten, die BCG kregen.

621) Hewlett JS et al ; Arch Intern Med 145 : 1006-12 ; 1985 ; BCG eerst deels laat gegeven succesvolle inductiechemo verbetert de mediane overleving van AML niet.

622) Reizenstein P ; Br J Haematol 75 : 288-9 ; 1990 ; BCG blijkt in gerandomiseerd onderzoek de prognose van AML te verbeteren.

623) Zuhrie SR et al ; Br J Cancer 41 : 372-7 ; 1980 ; Na remissie in 1e lijn blijkt BCG de periode van de remissie aantoonbaar te verlengen alsmede de overlevingsduur ; studienummers 447, 562, 616, 617, 618, 620, 622 en 623 laten bij AML een betere prognose met BCG zien ; alleen bij nummer 621 (een klein onderzoek) is dat niet het geval ; een triviale meta-analyse van al deze onderzoeken bij elkaar laat zien dat BCG de prognose van AML verbetert.

722)Ekert H et al ; Medical and Pediatric Oncology 8 :353-60 ; 1980 ; Kinderen met succes behandeld voor ALL-acute lymfatische leukemie kregen naast onderhoudschemo wel of niet BCG : remissieduur en overleving, die al zeer goed waren (maakt effect BCG moeilijker meetbaar) werden door BCG niet beter. Zie ook 404,444 en 454 : BCG is hooguit interessant voor een betere respons op een chemo in 2e lijn ; bewijs voor een betere overleving door BCG bij ALL is er echter niet. Bij AML geeft BCG wel met zekerheid een betere overleving ; net als bij blaas- en darmkanker (maar bijvoorbeeld weer niet bij het maligne melanoom).

1095) Vinciguerra V et al ; Cancer Clin Trials 4:99-105 ; 1981 : Met methanol behandeld BCG verbetert overall niet de responskans op chemo bij patienten met de ziekte van Hodgkin. Zie ook 455 : met een vergelijkbaar resultaat.

1145) Omura GA et al ; Cancer 49:1530-6 ; 1982 : In dit onderzoek was er een sterke tendens dat BCG de remissieduur na chemo verlengt ; significantie werd bij de zeer kleine aantallen niet bereikt ; zie ook 623 : nummer 1145 meegenomen : hebben we 10 gerandomiseerde onderzoeken, waarin BCG bij AML is getest : in twee kleine is het effect van BCG niet significant positief ; in de overige is het effect wel significant positief ; een meta-analyse mijnerzijds is positief tav BCG als therapeuticum bij AML ; PMID 7039813.

Bewegen en sporten:

1199) Marchese VG et al ; Pediatr Blood Cancer 42:127-33 ; 2004 : Fysiotherapie bij kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie, die chemo krijgen normaliseert gang ; van belang derhalve voor een goede levenskwaliteit. PMID 14752875.

1526)Moyer-Mineur LJ et al ; J Pediatr Hematol Oncol 31: 259-66 ; 2009 ; PMID 19346877 ; Patienten die ALL - Acute Lymfatische Leukemie gehad hebben kunnen door training thuis hun fysieke en cardiologische fitheid verbeteren.

1847)Courneya KS et al; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012 Jun;21(6):887-94;PMID 22523181; Aerobics blijkt bij patiënten met een lymphoom een slechte slaap niet te verbeteren.

2059)Tanir MK en Kuguoglu S et al; Rehabil Nurs 2013 Jan-Feb;38(1):48-59;PMID 23365005 : sporten verbetert lichamelijke conditie bij kinderen met ALL - Acute lymfatische Leukemie.

2129)Courneya KS et al ; Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2009 Oct;18(10):2600-7; In  vergelijkend onderzoek bij lymfoompatienten bleek  trainen ook de conditie te verbeteren ; bij patienten met een ernstiger vorm bleek die verbetering veel sterker dan bij patienten met de ziekte in slechts lichte mate!!

2514)Courneya KS et al; Cancer Causes Control 2015 Feb;26 Feb;26(2):269-76;PMID 25491935 ; er is een trend dat sporten de ziektevrije overleving bij lymfoom-patienten verbetert.

2528)Chung OK et al; Cancer Cure 2014 Nov 21;PMID25420129; Trainen en life-style adviezen verbeteren bij overlevenden van kinderkanker ook op lagere termijn de levenskwaliteit.

2236)Chang PH et al; J Pain Symptom Manage 2008 May;35(5):524-34;PMID18280104 ; Bij AML-patienten verbetert trainen de conditie ; ook : de ziektestress, vermoeidheid en depressieve klachten nemen hierbij af.

2784)Alibhai SM et al; Leuk res 20-15 aug 28 ; PMID 26350143; lichaamstraining gaat vermoeidheid bij AML tijdens chemo tegen en geeft overall een betere conditie.

3014)Furzer BJ et al; Supoport Care Cancer 2016 Apr ; 2494):1697-707 ; PMID 26423617 ; trainen van heamatologiepatienten vermindert hun kanker gerelateerde moeheid aantoonbaar.

4026)Rambod M et al; Eur J Oncol Nurs. 2019 Dec; 43:101678 ; PMID 31669916 ; Reflexologie vermindert bij lymfoompatienten pijn, vermoeidheid en slaapklachten.

4061)Manchola-Gonzalez J et al; Support Care Cancer 2020 Jul; 28(7):3171-8; PMID 31707503Thuis trainen verbetert bij kinderen die voor ALL chemo hebben gehad ondubbelzinnig de lichamelijke conditie.

4109)Wehrle A et al; Suport Car Cancer 2019 Mar; 27(3):1071-9; PMID 30121789 Trainen verbetert tijdens inductiechemo conditie van leukemiepatienten ; de kwaliteit van leven verbetert echter niet.

TCM afbeeldingen

Chinese Kruiden - TCM - Traditionele Chinese Medicijnen:

131) Guo XM et al ;Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 17 : 325-7 ; 1997 ; in een gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met het non-Hodgkin-lymfoom werd met Chinese kruiden plus chemo een betere overleving gevonden dan met chemo alleen.

336) Yan Y ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 15 : 643-5 ; 1995 ; Traditionele Chinese geneeskunde vergroot de remissiekans bij patiënten met acute leukemie en verbetert hun overleving.

515) Wei YF et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 23: 258-60; 2003;In een pilotstudie bij leukemiepatienten waren tal van immuunparameters significant beter in de groep die naast chemo shengfu kregen; de regressiekans was in de shengfu groep ook groter al was dit verschil net niet significant.

734) Xu RR et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 24 : 411-4 ; 2004 ; Met Yin suppletie en met het zogenaamde 'clearing heat principle' bleek in gerandomiseerd onderzoek bij patienten met acute myeloide leukemie met ATRA en arsenicum een significant beter resultaat mogelijk dwz meer regressies ; ook immuunfuncties, het HB en de bloedplaatjes waren door deze Chinese behandelwijzen beter dan in de alleen met atra en arsenicum behandelde groep.

1417) Wang WL et al ; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi 26: 508-10 ; 2006 : Shenqi fuzheng verbetert resultaat CHOP bij Non-Hodgkin niet significant ; de bijwerkingen zijn door het kruidenmengsel wel aantoonbaar minder. PMID 16841665.

2123)Lu DR et al; J Tradit Chin Med 2009 sep;29(3):190-4 ; PMID 19894383; Zhebei verbetert therapeutisch resultaat chemo bij AML : de regressiekans is met Zhebei aantoonbaar groter!

2256)Zhang XJ et al; Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2014 Feb;16(2):147-51;PMID  24568907; Huangqi  vermindert bij beenmergtransplantatie bij kinderen in vergelijking met placebo, de infectiekans.

2284)Yan PH et al; Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi 2014 Feb; 16(2):141-6;PMID 24568906 : Huangqi verbetert mate van tumorregressie door chemo bij kinderen met ALL. Zie ook 2256.

2930)Dai XB et al; Zhongguo Zhong Xi Yi He Za Zhi 2016 Feb;36(2):149-54;PMID 27078988 : Shengma Biejia met CAG-programma vermindert de bijwerkingen van chemo bij AML, zodanig dat ook de transfusiebehoefte lager wordt.

3176)Li DY et al; Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He za Zhi 2012 Jul;32(7):889-91; Zhebei verlengt leven in geval van acute leukemie. Zie ook 2123.

3258)Chuang TY et al; Int J Nurs Stud 2017 Apr;69:25-33;PMID 28122280. Qigong vermindert bij NHL-patienten die chemo krijgen de vermoeidheid, maar Hb, leuco’s, bloedplaatjes en slaapkwaliteit waren in de qigong-groep ook beter.

3334)Tu H et al; Evid Based Complement Alternat Med 2016;2016:3121402; PMID 27738441 ; Kushen bij AML vermindert bijwerkingen chemo.

3400) Jin J et al ; Lancet Oncol. 2013 Jun; 14(7):599-608 ;PMID 23664707 : Homoharringtonine vergroot de kans op regressie bij chemo voor AML

3871)Wang Y et al; Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi 2016 Mar; 37(3):183-8;PMID 27033753 Homoharringtonine vermindert bijwerkingen van daunorubicine en atra o.a. bij promyelocyten leukemiebehandeling niet ; ook geen effect op het behandelingsresultaat. 

3885)Hou L et al; J Tradit Chin Med 2016 Oct;36(5):606-12; PMID 29933528 ; Zhebei verhoogt remissiekans chemo bij leukemie.

4181)Yang MH et al; Am J Hematol 2018 Dec;93 (12): 1467-73 ; PMID 30160789 : RIF, een TCM-middel dat AS4S4 bevat is zeker zo effectief bij pediatrische l PML als arsenicumtrioxide, terwijl het verblijf in het ziekenhuis korter is.

Coley-vaccin:

116) Johnston B ; Cancer Chemotherapy Reports 21 : 19-68 ; 1962 : Het Coley-vaccin geeft bij kankerpatiënten significant vaker klinisch relevante verbeteringen dan in de controlegroep van dit gerandomiseerde onderzoek met een placebobehandeling optreedt (in de experimentele groep werd de tumor bij 9 van de 34 patiënten kleiner, terwijl dit in de controlegroep van 37 patiënten dit in het geheel niet werd waargenomen).

Corynebacterium parvum:

417) la Cour Petersen E et al ; Cancer Immunol Immunother 16 : 88-92 ; 1983 ; Corynebacterium parvum verlengt de remissieduur door chemo bij patiënten met myeloide leukemie niet significant ; wel wordt het leven in de Corynebacterium parvum-groep i.t.t. wat de schrijvers menen wel significant verlengt (4-6 maanden).

649)Mathe G et al ; Proc R Soc Med 68 : 211-6 ; 1975 : Corynebacterium parvum na chemo wegens ALL laat op lange termijn meer patiënten in regressie dan wanneer Corynebacterium parvum niet gegeven wordt.

Dieet en Parentale en enterale voeding:

211) Van Zaanen HC et al ; Cancer 74 : 2879-84 ; glutamine als dipeptide en onderdeel van TPN (total parenteral nutrition) gaat bij patiënten met een hematologische maligniteit, die chemo krijgen mucositis en andere bijwerkingen niet tegen ; een nadere analyse van de glutamine-artikelen is aangewezen, alvorens tot een meer definitieve conclusie te komen.

757) Popp MB et al ; Cancer Treatment Rep 65 Suppl 5: 129-35 ; 1981 ; Het geven van extra eten (calorieen) verbetert bij patienten met een diffuus lymphoom de toleratie voor chemo niet. Vele eerdere studies in deze lijst hebben de nutteloosheid van TPN ook aangetoond.

761) Popp MB et al ; Surgery 90:195-203 ; 1981; Intraveneus toegediende extra voeding verbetert overleving van patienten met een gevorderd diffuus lymphoom niet ; er treden wel de nodige extra complicaties op ; dit bevestigt wederom : extra voeding sec is zinloos.

847) Van Eys J et al ; JPEN 6:291-4;1982: Intraveneuze hyperalimentatie leidt bij kinderen met kanker op korte termijn niet tot een aantoonbaar voordeel ; wel tot aantoonbaar meer complicaties.

Electrische stimulatie:

3713)XIAO Y et al; Asian Pac J Cancer Prev. 2014;15(9):3951-4; PMID 24935579 ; elektronisch apparaat tegen misselijkheid vermindert daadwerkelijk misselijkheid bij chemo.

Glutamine:

211) Van Zaanen HC et al ; Cancer 74 : 2879-84 ; glutamine als dipeptide en onderdeel van TPN (total parenteral nutrition) gaat bij patiënten met een hematologische maligniteit, die chemo krijgen mucositis en andere bijwerkingen niet tegen ; een nadere analyse van de glutamine-artikelen is aangewezen, alvorens tot een meer definitieve conclusie te komen.

292) Ziegler TR et al ; An Intern Med 116 : 821-8 ; 1992 ; Glutamine als adjuvans bij beenmergtransplantatie ivm een hematologische maligniteit verminderde in dit dubbelblinde onderzoek de infectiekans en verkortte de ligduur in het ziekenhuis.

710)Scheid C et al ; Nutrition 20 ; 249-54 ; 2004 ; Glycyl-glutamine bevordert herstel niveau neutrofielen na intensieve chemo ivm leukemie ; op neutropenische koortsen was er evenwel absoluut geen effect.

1078) Sykorova A et al ; Neoplasma 52: 476-782 ; 2005 ; In geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit , blijkt L-alanyl-L-glutamine de lengte van de progressievrije ziekte te verbeteren ; de overleving was niet verschillend. Zie ook 760 : 760 plus 1078 leidt niet tot de aanbeveling van dit dipeptide in geval van beenmergtransplantatie voor een hematologische maligniteit niet aan te bevelen is. Bij abdominale chirurgie voor kanker is dit dipeptide wel aan te bevelen (zie 850,758 en 762).

2202)Sornsuvit C et al; J Int Med Res 2008 Nov-dec;36(6):1383-91;PMID19094450; Glutamine-dipeptide vermindert gewichtverlies bij AML-patiënten die chemo krijgen ; verbleven korter in het ziekenhuis en hadden minder last van mucositis.

3080)Jebb SA ; Clin Nutr 1994 Feb; 13(1):65;PMID 16843361; Kankerpatienten die een beenmergtransplantatie kregen hadden met glutamine een korter ziekenhuisverblijf.

3177)Han Y et al; Nutr J. 2016 Jul 11;15(1):65; PMID 27401338 ; extra glutamine bij patienten met ALL vermindert de kans op oedemen en verbetert een scala aan bloedparameters.

Interleukine-2: 

1947)Yang LP en Perry CM ; Drugs Aging  2011 Apr 1;28(4): 325-9; PMID 21428467 : De combinatie van interleukine 2 met histamine dichloride blijkt in een fase 3-onderzoek de ziektevrije overleving bij AML te verlengen.

Low level laser:

3643)Kuhn A et al; J Pediatr Hematol Oncol 2009 Jan;31(1):33-7:PMID 19125084 ; Een laag-niveau infrarode laser  vermindert bij kinderen die chemo krijgen orale mucositis.

Massage:

3509)Taylor AG et al; J Clin Trials 2014;4,pii: 1000161; PMID 25530922 : massage (zachtjes) bevordert na correctie  voor diverse variabelen welbevinden van patienten met AML.

Maitake foto(2)

Foto: Mataike

Medicinale paddenstoelen - en extracten daarvan, zoals SPG, PSK, PSP, Maitake enz.:

68) Nagao T et al ; Tokai J Exp Clin Med 1981 ; 6 : 141-6  ; PSK verlengt remissieduur bij acute leukemie.

96) Ohno R et al ;Cancer Immunol Immunother 1984 ; 18 : 149-150. In dit onderzoek wordt met PSK een langere overleving bij patiënten met non-lymfatische leukemie gezien.

Muziek:

2839) Burns DS et al; Support Care Cancer 2008 May;16(5):507-513 ;PMID 17891547; muziek reduceert angst en vermoeidheid bij patienten met acute leukemie.

3673)Bro ML et al; Support Care Cancer 2019 Feb 14 ; PMID 30762141 ; Live muziekvermindert bij patienten die chemo voor een lymfoom krijgen, de angst.

Probiotica en synbiotica - melkzuurbacteriën:

1752) Yamashiro Y en Nagata S; Benef Microbes. 2010 Nov;1(4):357-65;PMID 21831775 ; Bifidobacterium breve vermindert  aantal te behandelen infecties bij kinderen, die wegens kanker chemo krijgen.

3821)Revna-Figuera J et al; J Pediatr Hematol Oncol 2019 Aug;41(6):468-472; PMID 31033786 ; Probioticum vermindert bij chemo voor acute leukemiemaagdarmbijwerkingen.

Pseudomonas aeruginosa:

471) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31 : 334-7 ; 2000 ; Inenting voor Pseudomonas aeruginosa verbetert de immuniteit bij kankerpatiënten zo veel dat althans in gerandomiseerd onderzoek 2/3 van de infecties samenhangend met vooral chemo worden voorkomen, hetgeen de kwaliteit van leven verbetert en een betere behandeling mogelijk maakt.

995) Li Z et al ; Hua Xi Yi Ke Da Xue Xue Bao 31:334-7; 2000: Een vaccin gebaseerd op Pseudomonas aeruginosa vermindert bij patienten met een maligne lymfoom significant de infectiekans ; hetzelfde vond men bij longkankerpatienten.

Psycho-sociale ondersteuning:

1187) Kazak AE et al ; Pediatrics 102: 59-66 ; 1998. Psychologische interventie naast reeds basale farmacologische vermindert distress (pijn) bij invasieve ingrepen bij kinderen met leukemie . PMID 9651414.

2362)Moeini M et al ; Iran J Nurs Midwifery Res 2014 Jan;19(1):88-93 ; een ‘spiritueel’ programma verlaagde de angstniveau’s bij leukemiepatienten.

3159)Yeh ML en Chung ; Eur J Oncol Nurs 2016 Aug : 23:81-6;PMID 27456379; Qigong verbetert levenskwaliteit bij lymfklierkankerpatienten.

3258)Chuang TY et al; Int J Nurs Stud 2017 Apr;69:25-33;PMID 28122280. Qigong vermindert bij NHL-patienten die chemo krijgen de vermoeidheid, maar Hb, leuco’s, bloedplaatjes en slaapkwaliteit waren in de qigong-groep ook beter.

3671)Poort H et al; J Clin Psychol Med Settings 2019 Feb 12; PMID 30747340 ;Cognitieve therapie vermindert vermoeidheid bij patienten met CML die tyrosinekinaseremmers krijgen, niet significant.

3972)Jim HSL et al; Cancer, 126(1),174-80;2020 Jan 1; PMID 31553815 ; Cognitieve therapie via het internet verminderde bij patienten met CML - Chronische Myeloide Leukemie vermoeidheidsklachten.

Visolie / Omega-3 vetzuren / EPA / DHA :

10) Gogos CA et al ; Cancer 1998 ; 82(2) : 395-402. Omega-3-vetzuren plus vitamine E verlengen in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van terminale kankerpatiënten.

2574)Abu Zaid  et al ; Asia Pac J Clin Nutr 2012;21(4):502-10; Visolie verbetert bij kinderen met leukemie eetlust en bovenarmomtrek.

2789)Elderbary NS et al ; Nutrition 2016 jan;32(10:41-7 ; PMID 26421385 ; Omega-3-vetzuren verminderen de bijwerkingen van methotrexaat bij onderhoudstherapie voor ALL.

ibrutinib beeld

Foto: Ibrutinib:

Voeding, vitamines, antioxidanten en voedingstoffen:

Aloe Vera:

2886)Mansouri P et al; Int J Community Based Nurs Midwifery;PMID 27218109 ; aloe vera vermindert stomatitis in geval van chemo voor leukemie of lymfoom.

4018)Muaaz Alkhouli et al; Compr Child Adolesc Nurs ; 2020; Feb 26 ;1-14; PMID 32101488Aloe vera gaat lokaal bij kinderen met leukemie die chemo krijgen orale mucositis tegen.

Betastin:

541) Kurita S et al; Gan To Kagaku Ryoho 11: 2742-50; Bestatin verlengt de remissieduur na chemo van patiënten met ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie en verlengt ook hun overlevingsduur.

542) Ota K en Ogawa N; Biomed Pharmacother 44: 93-101; 1990; Ook in dit onderzoek bleek bestatin bij ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie de remissieduur na chemo en ook het leven te verlengen.

543) Urabe A et al; Ann Hematol 67: 63-6; 1993; In dit gerandomiseerde onderzoek verlengde bestatin wederom significant de remissieduur bij patiënten met ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie; de langere overleving van de bestatinpati:ënten was evenwel vooralsnog niet significant langer.

544) Ota K et al; Cancer Immunol Immunother 23: 5-10; 1986; Met bestatin bleek in dit onderzoek bij patiënten met een ANLL - Acute Niet- Lymfatische Leukemie wederom een langere overlevingsduur bereikbaar.

545) Kobayashi T et al; J Clin Oncol 14: 204-13; 1996; Bestatin verbetert de ziektevrije overleving van patiënten met acute myeloide leukemie die chemo hebben gehad niet; AML en ANLL zijn niet congruent, zodat dit resultaat op zichzelf staat.

Colostrum:

3789)Rathe M et al JPEN 2019 Mar 12 ; PMID 30861163 ; Colostrum vermindert mucositis bij kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie die chemo krijgen.

Homoharringtonine:

3400) Jin J et al ; Lancet Oncol. 2013 Jun; 14(7):599-608 ;PMID 23664707 :Homoharringtonine vergroot de kans op regressie bij chemo voor AML

Honing:

2981)Abdulrhman MA et al; Complement Ther Med 2016 Apr;25:98-103 ; PMID 27062956; 2,5 gram honing per kg  lichaamsgewicht 2 keer per week vermindert bij kinderen met ALL - Acute Lymfatische Leukemie in het ziekenhuis het aantal koortsperioden en de ligduur aldaar.

3346)Ebrahimi M et al; Iran J Pharm Res 2016 Spring;15(2):661-8;PMID 27642340 : Honing plus ardeh verminderen in vergelijking met placebo bijwerkingen chemo bij AML.

3502)Al Jaouni SK et al; Evid Based Complement alternat Med 2017;2017: 5861024 ; PMID 28270852: Honing geeft minder infecties door mucositis ingeval van radio-/chemotherapie en zo een korter verblijf in het ziekenhuis en een beter lichaamsgewicht.

Kinine:

272) Wattel E et al ; Adv Exp Med Biol 457 : 35-46 ; 1999 ; Kinine verbetert de overleving van patienten met een P-glycoproteine-positief myelodysplastisch syndroom, welke chemo krijgen.

314) Wattel E et al ; Br J Haematol 102 : 1015-24 ; 1998 ; Ingeval van MDS met een glycoproteine-P blijkt chemo door kinine gepotentieerd te worden. In dit onderzoek had de helft een dergelijk glycoproteine-P. Desondanks waren er meer regressies in de kinine-groep en kende deze een betere overleving dan de controle-groep. Zie ook studieno. 272 ; dit onderzoek kende een vergelijkbaar resultaat.

317) Solary E et al ; Blood ;27 maart ; 2003 ;Bij acute myeloide leukemie  verbetert kinine de responskans alleen bij een positieve rhodamine-efflux (Glycoproteine-P!); de overleving wordt door kinine nu echter niet verbetert ; dit itt bij MDS : zie studieno. 272 en 314.

318) Solary et al ; Blood 88 : 1198-205 ; 1996 ; Kinine toegepast in geval van acute leukemie (myeloide en lymfatische) en myeloproliferatief syndroom vergroot de responskans op chemo niet significant ; het verschil was groter in het voordeel van kinine in geval van een positief P-glycoproteine, maar dan was dit ook niet significant ; het persisteren van blasten en/of een toename hiervan was evenwel in de kinine-groep minder ; wel was in de kininegroep de toxiciteit weer groter ; een gecombineerde analyse van 317 en 318 zou zinvol zijn.

Knoflook extracten:

2636)Gatt ME et al; Integr  Cancer Ther 2015 Sep ;14(5):428-35;PMID 26036623 ; Knoflookextracten verminderen de kans op infectie tijdens chemo bij een hematologische maligniteit bij overall-analyse niet aantoonbaar.

Laag gedoserde lasertherapie:

1399)Schubert MM et al ; Support Care Cancer 15:1145-54 ; 2007 ; Laag gedoseerde lasertherapie vermindert bij kinderen die ivm kanker een beenmergtransplantatie krijgen de kans op orale mucositis ; vergelijk met 1396 ; PMID 17393191.

Lithium:

335) Horns RC et al ; Med Pediatr Oncol 12 : 169-72 ; 1984 ; In deze kleine trial (35 patiënten met acute myeloide leukemie) bleek lithium leukopenie niet aantoonbaar tegen te gaan ; een overall analyse (328,330, 331 , 333 , 334 en 335) laat zien dat lithium leukopenie door chemo tegen gaat ; duidelijk is ook dat dit bij een preexistent hartlijden en/of het gebruik van brochusdlatatoren in geval van onder andere adriamycine geen zin heeft ; voor zover onderzocht neemt ook de infectiekans en de sterfte hierdoor door lithium af.

Maria Distel:

2120)Ladas EJ et al; Cancer  2010 Jan 15;116(2):506-13;PMID20014183; Mariadistel verminderde de leverschade door chemo in verband met chemo voor ALL . Ander onderzoek wees niet op negatieve interacties met chemo ; er waren zelfs aanwijzingen voor een synergisme met vincristine.

Nigella Sativa:

4056)Hussain SA et al; Bio Med Res Int 2019 Oct 30; 2019:3619357; PMID 31781612 ; Nigella sativa gaat mucositis bij AML-patienten die chemo krijgen tegen: minder pijn en slikken lukt dan nog goed.

Nocardia:

1616)Ohno R et al ; Gan to Kagaku Ryoho 1986 Apr;13(4Pt2):1264-9;PMID 3524463 ; Nocardia verlengt de ziektevrije overleving van patienten met AML in remissie bijna significant ; onderzoek dient met grotere aantallen herhaald te worden.

Selenium - natrium seleniet:

1358)Asfour IA et al ; Biol Trace Elem Res 110:19-32 ; 2006 ; Seleniet in hoge doses verminderde aantoonbaar de bijwerkingen van chemo bij patienten met Hodgkin ; zo nam bijv. het aantal infecties af ;PMID 16679545. Zie ook 110.

1514)Asfour IA et al ; Biol Trace Elem Res 2009 ; 127: 200-10 ; PMID 18953506 : Natriumseleniet vermindert bij patienten met een NHL - Non-Hdogkin lymfoom de bijwerkingen van chemo op het hart en bevordert apoptosis van de lymphoomcellen ; zie ook : 1358.

Taurine:

2537)Ialambulchilar M et al ; Amino Acids 2015 Jan;47(1):101-9 ;PMID 25323734 ; Taurine (2 gram per dag) vermindert bij patienten met ALL misselijkheid en braken door chemo ; zie ook PMID 25789226 : ook de koortsperioden nemen af door taurine.

2757)Islambulchilar M et al; J Cancer Res Ther 2015 Apr-Jun;11(2):426-32; PMID 26148612 ; taurine ging bij patienten met ALL - Acute Lymfatische Leukemie leucopenie door chemo tegen alsmede was de kans op complicaties lager.

Taurine:

2757)Islambulchilar M et al; J Cancer Res Ther 2015 Apr-Jun;11(2):426-32; PMID 26148612 ; taurine ging bij patienten met ALL - Acute Lymfatische Leukemie leucopenie door chemo tegen alsmede was de kans op complicaties lager.

Theophylline:

1260) Mabed M et al ; Leuk Lymphoma 45:2029-35 ; 2004 : In geval van CLL - chronische lymfatische leukemie verbetert theophylline de responskans op chloorambucil ; de ziektevije periode is door theophylline ook langer ; de overleving sec was met theophylline echter slechts niet significant beter. PMID 15370247. Zie ook 1025.

Transfer Factor plus:

3420)Hancock BW et al; Eur J Cancer Clin Oncol 1988 May;24(5):929-33; PMID 3049116: Transferfactor vermindert bij Hodgkin-patienten tijdens behandeling kans op infecties niet.

3424)Fernandez O et al; Br J Haematol 1993 Jul;84(30:423-7;PMID 8217793; Transferfactor vermindert ernst en frequentie infecties bij chemo voor acute leukemie.

Thymostimuline:

34) Frederico M et al ; Am J Clin Oncol 1995 : 18(1) : 8-14. Bij patiënten met een Non-Hodgkin-lymphoom van intermediaire of hoge maligniteitsgraad , bleek thymostimuline significant meer regressies te geven en ook de overleving na 4 jaar was in tegenstelling tot wat de auteurs zeggen bij de met thymostimuline behandelde patiënten beter.

357) Chisesi T et al ; J Biol Regul Homeost Agents 2 : 193-8 ; Thymushormoon vermindert bij patiënten die wegens Hodgkin met chemo/radiotherapie behandelt worden immunosuppressie en daaraan gerelateerd de kans op herpesinfecties (gaat van 54% naar 18%).

Vitamines:

10) Gogos CA et al ; Cancer 1998 ; 82(2) : 395-402. Omega-3-vetzuren plus vitamine E verlengen in dit gerandomiseerde onderzoek het leven van terminale kankerpatiënten.

15) Meyskens FL et al ; Leuk Res 1995 :19(9) : 605-612 . Vitamine A remt progressie bij chronische myeloide leukemie.

102) Motomura S et al ; Am J Hematol 38 : 67-8 ; 1991. De precursor van vitamine D 3 : 1-alpha-25-hydroxyvitamine D3 vertraagt significant de overgang van de maligniteit myelodysplastisch syndroom (hieraan alleen kunnen mensen ook overlijden) naar de veel malignere leukemie.

206) Lopez I et al ; Ann Med Interne (Paris) 145 : 405-8 ; 1994 ; in gerandomiseerd onderzoek bij patiënten met leukemie, blijkt vitamine E tijdens inductietherapie het ontstaan van mucositis te verminderen.

900) Dagdemir A et al ; Support Care Cancer 12:263-7;2004 : Vitamine A gaat in gerandomiseerd onderzoek bij kinderen malabsorptie tgv methotrexaat tegen.

3180)Diaz PR et al; J Pediatr Hematol Oncol 2008 Jan; 30(1):15-9;PMID 18176174 ; Extra vitamine D verbetert bij kinderen met ALL een lage botdensiteit deze tijdens behandeling.

Zink:

2179)Consolo LZ et al; Eur J Clin Nutr 2013 Oct;67(10):1056-9;PMID 23963274 ; dagelijks 2 mg zink per kg lichaamsgewicht verminderde bij kinderen met leukemie de bijwerkingen  van chemo en verbeterde zo hun kwaliteit van leven.

4162)Rambod M et al; Eur J Oncol Nurs 2018 Apr; 33: 14-21 ; PMID 29551172: Zink gaat mucositis als bijverschijnsel van chemo voor leukemie tegen.

Zoete aardappel:

2724)Zou JY et al ; cancer Nurs 2015 apr 15 ; PMID 25881813 ; zoete aardappel gaat constipatie bij patienten met leukemie, die chemo krijgen tegen.

Zwarte komijnzaadolie:

2915)Haga AA et al; Infect  Disord Drug Targets 2015 ;15(1):64-71;PMID 25809628 : Zwarte komijnzaadolie vermindert de hepatotoxiciteit van methotrexaat bij ALL en verbetert de overleving.

Yoga:

977) Cohen L et al ; Cancer 100:2253-60;2004: Tibetaanse yoga is effectief tegen slaapstoornissen bij patienten met een lymfoom en die daarvoor behandeld werden of daarvoor recent behandeld waren. Het zou interessant zijn om het effect van yoga op meer klinische parameters te testen.

Varia aan onderzoeken bij leukemie en lymfklierkanker::

1401) Djuric M et al ; Support Care Cancer 14:137-46 ; 2006 ; Goede tandhygiene verminderde in dit gerandomiseerde onderzoek bij patienten met AML, die chemo krijgen. Zie ook 1396. PMID 16041502.

1471)Gardner A et al ; J Clin Oncol 26: 5684-8 ; 2008 : koken van voedsel bij patienten die chemo krijgen voor AML vermindert itt wat de reguliere geneeskunde dacht niet! PMID 18955453.

1524)Wada M et al ; Support Care Cancer 2009, Aug 14 (Epub ahead of print) PMID 19685085 ; Bifidobacterium breve vermindert antibioticagebruik en koortsperioden bij kinderen met kanker die chemo krijgen.

2555)De Jong J et al; Cancer Chemother Pharmacol 2015 May;75(5):907-16;PMID 25724156 ; Vasten vermindert bij gezonde en bij CLL-patienten de orale opname van ibrutinib.


Plaats een reactie ...

Reageer op "Studiepublicaties van niet-toxische middelen en behandelingen uitgesplitst in aparte lijst gerelateerd aan specifiek lymfklierkanker - non-Hodgkin en vormen van leukemie uit literatuurlijst van arts-bioloog drs. Engelbert Valstar copy 1"


Gerelateerde artikelen
 

Gerelateerde artikelen

Studiepublicaties van niet-toxische >> APL: Acute Promyelocitische >> APL: ATRA - All-trans Retinoic >> APL: Kinderen met APL - Acute >> Groene thee extract zorgt >> BL22, een niet toxische behandeling, >> Melkdistel vermindert en voorkomt >> Probiotica - Melkzuurbacterien >> Traumeel S. - homeopathisch >> Voedingssupplementen tijdens >>