Dendritische celtherapie heeft succes bij patienten met mesothelioma - asbestkanker. Erasmus doet oproep dat meer patienten zich aanmelden voor de studie.

Als u ons werk waardeert dan wilt u misschien ons helpen door een donatie te doen op rekeningnummer NL79 RABO 0372931138 t.n.v. Stichting Gezondheid Actueel in Terneuzen. En u kunt als donateur bij verschillende bedrijven kortingen krijgen.

26 januari 2019: lees ook dit artikel: https://kanker-actueel.nl/mesothelioma-en-dendritische-celtherapie-hoopgevende-resultaten-van-fase-i-studies-van-dendritische-celtherapie-bij-mesothelioma-asbestkanker.html

26 januari 2019: Bron: Erasmus MC, en Algemeen Dagblad

In het Ad verscheen afgelopen week het verhaal van Ed Pije, die door immuuntherapie met dendritische celtherapie nu al langer dan...

Lees verder ...

Mesothelioma informatie: longvlieskanker en buikvlieskanker

Het RIVM heeft informatie op hun website staan over de gevaren van asbest: Gezondheidseffecten van asbest : Huidige en toekomstige omvang in Nederland

Op Wikipedia staat ook een en ander over mesothelioma in zowel longen als buik:

Mesothelioom is een soort kanker, meer specifiek een carcinoom, die ontstaat vanuit de dunne weefsellaag die veel inwendige organen bedekt en bekendstaat als het mesothelium.[1] Het vaakst...

Lees verder ...

Mesothelioma - longvlieskanker door asbest: Mijn verhaal ter nagedachtenis aan mijn vader Jan Verwaters en de rol die de ETNA ijzergieterij uit Breda speelde bij mijn vaders ziekte en zijn collega's

6 februari 2017: Hoewel Roos eerst toestemming had gegeven en blij was met de plaatsing heeft ze me nu gevraagd haar verhaal toch maar weg te halen. Het geeft haar teveel negatieve energie. Wat ik dus bij deze doe.

5 februari 2017: Roos Voesenek-Verwaters had het verhaal van haar vader geplaatst onder de informatie over de Asbestkanker: Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).

Maar om recht te doen aan haar verhaal in de hoop dat dit meer gelezen wordt heb ik...

Lees verder ...