Genentest van Oncotype DX (GPS test) voorspelt of prostaatkankerpatienten behandeling nodig hebben of niet na operatie.

19 mei 2017: Bron: American Urological Association (AUA) Annual Meeting 2017

Meer en meer komen er ook voor prostaatkanker aanvullende diagnostische testen zoals urinetesten en genentesten op de markt (zie in gerelateerde artikelen) die kunnen voorspellen of patiënten met een diagnose van operabele prostaatkanker nog verdere behandeling nodig hebben of dat zij kunnen volstaan met een wait-and-see beleid. Aan dit rijtje kan nu ook de GPS (Oncotype DX® Genomic Prostate Score Test) wel...

Lees verder ...