Stamceltransplantaties: De resultaten van allogene stamceltransplantatie zijn afgelopen jaren sterk verbeterd. Algehele overleving stijgt hoogsignificant met 41% en het risico op ernstige graft versus host complicaties verminderde met 67%

27 november 2010 . Bron: N Engl J Med. 2010;363:2091-2101, 2158-2159.

Het effect van allogene hematopoietische stamceltransplantaties (stamceltransplantaties met stamcellen van donoren)  zijn de afgelopen tien jaar sterk verbeterd. Lange-termijn overleving is significant verbeterd (41%) en ook het risico op complicaties is significant gedaald (67%), volgens een studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine van afgelopen week.

Patiënten die een transplantatie ondergingen in de periode 2003 tot 2007 gaf een significante daling van de sterfte te...

Lees verder ...