Vaccinatie tegen HPV virus (Human Pappiloma Virus) en indirect tegen baarmoederhalskanker. Hier een overzicht van de voordelen en nadelen en twijfels over het vaccinatieprogramma.

6 apriil 2010:

Aanvullend op onderstaand artikel over de twijfels rondom de vaccinatie van meisjes en jonge vrouwen tegen het HPV virus en daarmee indirect tegen baarmoederhalskanker hebben we een stukje gekopieerd van een schrijven van de Canadese Medical Association oftewel de Canadese KNMG. Waarin zij op een rijtje zetten waarom zij vinden dat vrouwen en meisjes voorlopig nog maar niet gevaccineerd hoeven te worden. Volledige teksten met grafieken en studiebewijzen enz. zijn hier te lezen: http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/177/5/484