Operatie technieken en hulpmiddelen daarbij, een overzicht van enkele opmerkelijke publicaties

Er zijn, naast de klassieke open operatie en de kijkoperatie - laparoscopisch, nog meer verschillende operatie technieken zoals RFA - Radio Frequency Ablation , Ultra Sound - HIFU (Chirurgie met geluidsgolven) LITT - Laser-induced Interstitial Thermotherapy, Nanoknife, MyriadPDT - Photodynamische therapie enz. Maar ook het tijdstip van opereren kan een rol spelen bewijzen sommige studies. Hier enkele opmerkelijke publicaties die met opereren hebben te maken.  Zie gerelateerde artikelen, maar zie ook bij de verschillende operatietechnieken hierboven genoemd of zoek via groene...

Lees verder ...

NeuroBlate - een nieuwe vorm van LITT - laser interstitial thermal therapy blijkt veilige en succesvolle operatie techniek voor hersentumoren - glioma blastoma.

5 mei 2013: Bron: Journal of Neurosurgery Posted online on April 5, 2013.

NeuroBlate - een nieuwe vorm van LITT - laser interstitial thermal therapy blijkt veilige en succesvolle operatie techniek voor hersentumoren - glioma blastoma. Dit tonen de eerste resultaten uit een fase I studie.

Tien patiënten met een recidief of progressieve vorm van een hersentumor - Glioma Blastoma Multiforme - GBM waarbij een standaard behandeling van bestraling en chemo haddden gefaald en een op moment van de behandeling...

Lees verder ...

Operatieve ingreep bij hersentumoren - glioblastoma multiforme - met hulp van fluorescerentie en MRI geleiding - geeft verdubbeling van ziektevrije tijd en 7,5 maand mediane langere overleving

30 januari 2013:  Bron: Neurochirurgie. 2013 Jan 11. pii: S0028-3770(12)00277-9. doi: 10.1016/j.neuchi.2012.07.002. [Epub ahead of print]

Operatieve ingreep bij hersentumoren - glioblastoma multiforme - met hulp van fluorescerentie en MRI geleiding - geeft verdubbeling van ziektevrije tijd en 7,5 maand mediane langere overleving t.o.v. statistische cijfers. Dit blijkt uit een kleinschalige studie uitgevoerd bij 22 patiënten met een glioblastoom multiforme in de periode 2006 - 2009. Kern van dit bericht is dat hoe meer tumorweefsel kan worden weggehaald hoe langer...

Lees verder ...