PDT - Foto Dynamische Therapie - licht en laser behandelingen: een overzicht van belangrijke studies en recente ontwikkelingen

PDT - Photodynamische therapie. Een vorm van chirurgie met licht- en laserstralen. We hebben min of meer op alfabetische volgorde de artikelen geplaatst. De kankersoort is in eerste instantie bepalend voor de plaats dus alvleesklierkanker bovenaan en prostaatkanker verderop in de rij. Onder photosynthesizers - fotosensitizers bij PDT staan een aantal artikelen met overzicht en kenmerken van gebruikte photosynthesizers.

Ervaringen van kankerpatienten  zijn te vinden onder ervaringsverhalen waaronder een aantal video's zijn te bekijken. 

19 juni 2019:...

Lees verder ...

Operatie technieken en hulpmiddelen daarbij, een overzicht van enkele opmerkelijke publicaties

Er zijn, naast de klassieke open operatie en de kijkoperatie - laparoscopisch, nog meer verschillende operatie technieken zoals RFA - Radio Frequency Ablation , Ultra Sound - HIFU (Chirurgie met geluidsgolven) LITT - Laser-induced Interstitial Thermotherapy, Nanoknife, MyriadPDT - Photodynamische therapie enz. Maar ook het tijdstip van opereren kan een rol spelen bewijzen sommige studies. Hier enkele opmerkelijke publicaties die met opereren hebben te maken.  Zie gerelateerde artikelen, maar zie ook bij de verschillende operatietechnieken hierboven genoemd of zoek via groene...

Lees verder ...

Operatie: Harvard professoren hadden al in 2003 grote twijfels bij bioptie en operatie van borstkanker. 

18 augustus 2014: lees ook dit artikel: 

CPM - contralaterale profylactische mastectomie - verwijdering van gezonde borst naast operatieve verwijdering van borst met kanker geeft nauwelijks verschil (minder dan 1 procent na 20 jaar) in overlevingskansen in vergelijking met alleen een mastectomie - operatieve verwijdering van borst met tumor, blijkt uit simulatie studie.

28 maart 2012: al in 2001 plaatsten we onderstaand artikel dat weer relevant lijkt door de publicatie van de studie van het VUMC, klik...

Lees verder ...

Operatie bij prostaatkanker stadium 3 met dus uitzaaiingen liggen langjarige overlevingscijfers niet veel minder dan bij operatie bij stadium 2 blijkt uit grote 15 jarige studie.

19 september 2011: vaak worden mensen met gevorderde prostaatkanker stadium 3 gezegd maar niet meer te oprereren. Toch blijkt dat een operatieve ingreep nog wel degelijk zin heeft want de mediane overleving ligt niet zoveel lager dan bij een operatie bij prostaatkanker stadium 2. Lees hieronder studieverslag van studie uit 2005, waarvan de resultaten nog steeds relevant zijn.

8 april 2005: Bron: BJU Int. 2005 Apr;95(6):751-6.

Grote 15 jarige studie bij 5652 mannen met prostaatkanker geeft aan dat operatieve verwijdering...Lees verder ...