NPV = Nederlandse Patiënten Vereniging 

De NPV - Nederlandse Patiënten Vereniging - heeft 80.000 leden en is gebaseerd op een christelijke grondslag. De Vereniging is tegen abortus en euthanasie en staat voor de bescherming van het menselijk leven. Overigens is iedereen welkom om lid te worden als u de uitgangspunten van de Vereniging onderschrijft. De NVP zorgt voor individuele en groepsbelangenbehartiging. Verder bemiddelt en zorgt de NPV eventueel voor schadeafhandeling bij klachten van patiënten over foutieve handelingen van  artsen en verpleegkundigen....

Lees verder ...