Chemo: Uracil-tagafur (UFT) vergroot kans op vijfjaarsoverleving van 74 procent naar 85 procent bij niet-kleincellige longkankerpatiënten na operatie. Meta analyse bevestigt deze resultaten

10 juli 2011: een meta analyse heeft aangetoond dat Uracil-tagafur (UFT), indien gegeven na operatie van beginnende longkanker voor een langere overleving en meer overall overleving zorgt dan alleen opereren. Dit blijkt uit een meta analyse nadat de classificatie wat longkanker stadium 1A en 1B precies is is veranderd. Onderaan dit artikel staat het abstract van de meta analyse.  

Uracil-tegafur (UFT) vergroot kans op vijfjaars overleving bij longkankerpatiënten met niet-kleincellige kankercellen van 74% naar 85%.

Lees verder ...

Uracil-tegafur (UFT) geeft zelfde resultaat bij uitgezaaide darmkanker als intraveneuze chemo (5-FU en leucovorin) maar veel minder bijwerkingen en veel gemakkelijker in te nemen

Uracil-tegafur (UFT) geeft zelfde resultaat bij uitgezaaide darmkanker als intraveneuze chemo (5-FU en leucovorin) maar veel minder bijwerkingen en veel gemakkelijker in te nemen

d.d. 25 april 2004: Bron: Pubmed, J Clin Oncol. 2002 Sep 1;20(17):3605-16

. Onderstaande dubbelblinde gerandomiseerde studie suggereert en bewijst dat Uracil-tagafur (UFT) in vergelijking met 5-FU en leucorin een even goed resultaat geeft bij uitgezaaide darmkanker maar met veel minder bijwerkingen en veel gemakkelijker in te nemen. Wie...

Lees verder ...